Ви є тут

Головна

Прізвище: Афанасьєва

Ім'я: Ірина

По батькові: Олегівна

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3565-9257

Обліковий запис науковця (Google Scholar): NjzRCykAAAAJ

Дисципліни, які викладає:

  • Теоретичні основи електротехніки
  • Основи теорії кіл
  • Електротехніка
  • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Афанасьєва Ірина Олегівна має понад 10 наукових статей, понад 20 методичних розробок.

Афанасьєва І.О. сумлінно виконує громадські доручення, понад 5 років голова ред. колегії ЕТФ, профгрупорг кафедри "Теоретичної та загальної електротехніки", понад 20 років куратор студентських академгруп ЕТФ.
 За багаторічну  сумлінну трудову діяльність багаторазово нагороджувалась грамотами університету, районної та міської адміністрації. В 2014 році нагороджена нагрудним знаком III ступеню, нагороджена Почесною грамотою від Президії обласної ради профспілок.

Наукові інтереси: розробка  методик   дослідження електромагнітних та теплових полів з метою оптимізації електричних обладнань.

Вибрані публікації:

1. Безотосний, В.Ф.Деякі актуальні напрямки не руйнуючого контролю властивостей матеріалів електромагнітними методами /  В.Ф.Безотосний, Е.В.Власенко, В.В.Козлов, И.О.Афанасьєва, О.В.Набокова   // Електротехніка та електромеханіка.-Харків:НТУ "ХПІ", №6.-2008.- С.30-35.

2.Тиховод С.М. Расчет индуктивностей обмоток трансформатора, обусловленных магнитными потоками в воздухе / С.М. Тиховод, Г.Н. Романиченко, И.О. Афанасьева // Електромеханічні і енергозберігаючі системи . – 2011 . –  №3 . –  С. 149-154.

Участь у конференціях:

  1. Тиховод С.М. Уточненный компьютерный расчет индуктивностей рассеяния трансформатора / Тиховод С. М., Романиченко Г.Н., Афанасьева И.О. // Доповіді учасників XIII міжнародній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження  в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського вип.1 . –  2011 .–  С. 346-347.

Освіта: вища

  • Диплом інженера: Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, рік закінчення – 1987, спеціальність за дипломом – «Електропривід та автоматизація промислових установок»
 

Рік початку діяльності в університеті: 1989.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 221
тел.: +380(61)7698259
e-mail: kafedra_tze@zntu.edu.ua