Ви є тут

Головна

Прізвище: Безотосний

Ім'я: Володимир

По батькові: Федорович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Дисципліні, які викладає:

 • Електротехніка
 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Основи теорії кіл

Наукові інтереси: способи  вимірів неелектричних параметрів робототехнічних комплексів, бортової, літательної техніки й десантуємих об'єктів.

Вибрані публікації: 

 1. Безотосный В.Ф. Применение вихретокового баланса для контроля свойств материалов накладными преобразователями / В.Ф.Безотосний, В.В.Козлов, О.В.Набокова  // Вестн. национального технического университета  “ХПИ”.  – 2014. - №48. – С.56-59.
 2. Безотосный, В.Ф. Неразрушающий экспресс контроль механических напряжений  / В.Ф.Безотосный, В.В.Козлов, О.В.Набокова / Электротехника и электромеханика  «ХПІ».  – 2013.– № 1. – С. 8-11.
 3. Безотосный, В.Ф. Неразрушающий экспресс контроль механических напряжений /  В.Ф.Безотосный, В.В.Козлов, О.В.Набокова // Електротехніка  и  Електромеханіка. - 2012. - №4.-  С.45 – 48.
 4. Безотосный, В.Ф. Выбор рациональной частоты тока намагничивания токовихревых преобразователей при контроле материалов /  В.Ф.Безотосный, В.В.Козлов, О.В.Набокова // Електротехніка и Електромеханіка. -  2012. - №1.-  С.19 – 21.
 5. Безотосный, В.Ф. Некоторые особенности проектирования электромагнитных преобразователей усилий на рациональных частотах намагничивания / В.Ф.Безотосный, В.В.Козлов, О.В.Набокова   // Вестник национального технического университета.- Харків: НТУ "ХПІ", 2008. - №44.-С.56-60.
 6. Безотосний, В.Ф.Деякі актуальні напрямки не руйнуючого контролю властивостей матеріалів електромагнітними методами /  В.Ф.Безотосний, Е.В.Власенко, В.В.Козлов, И.О.Афанасьєва, О.В.Набокова   // Електротехніка та електромеханіка.-Харків:НТУ "ХПІ", №6.-2008.- С.30-35.
 7. Безотосний, В.Ф. Современные подходы и перспективные направления разработки систем управления по силовому параметру / В.Ф.Безотосний, В.В.Козлов, О.В.Набокова    // Електротехніка та електромеханіка. - Харків: НТУ "ХПІ", №3.-  2008. - С. 5-6.

Всього наукових праць: за роки роботи опубліковано більш 340 наукових праць.

Участь у конференціях: 

 1. Безотосный В.Ф., Козлов В.В., Набокова О.В. доповідь “. Система неразрушающего контроля неелектрических параметров материалов электромагнитными методами”   /  Международная научно-техническая конференция  Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханических систем //  Севастополь.-   СевНТУ.-  09-13 сентября .-2013.
 2. Безотосный В.Ф., Козлов В.В. Современные подходы и перспективные направления разработки систем управления по силовому параметру.//Доклад на международном симпозиуме “SIEMA-Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов “ (Харьков, ноябрь 2012г., ХПИ).

Освіта: вища

 • Диплом інженера: Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, факультет електронної техніки, рік закінчення – 1973, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Конструювання й виробництво радіоапаратури».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація захищена в 1983 році у МВТУ им. Н.Э.Баумана зі спеціальності “ Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування“, шифр 05.13.05.

Відзнаки та нагороди:

 • грамоти університету, районної й міської адміністрації
 • нагрудний знак «За бездоганну працю» ІІ ступеню

Рік початку діяльності в університеті: 1973.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 237
тел.: +380(61)7698394
e-mail: kafedra_tze@zntu.edu.ua