Ви є тут

Головна

Прізвище: Цивірко

Ім'я: Едуард

По батькові: Іванович

 

Посада: професор кафедри МіТЛВ

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-9758-3772

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім.В.Я.Чубаря, 1961 р., спеціальність за дипломом – «Машини та технологія ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.16.02 «Металургія чорних металів»: «Развитие теоретических основ управления природой неметаллических включений, разработка и внедрение рациональной технологии производства конструкционной стали», рік захисту – 1990, Дніпропетровський металургійний інститут

Наукові інтереси:

 • наукові основи формування структурних складових та управління ними в сплавах з метою підвищення фізико-механічних та експлуатаційних характеристик відповідального литва для машинобудування

Дисципліни, які викладає:

 • Основи ливарної гідравліки
 • Теоретичні основи ливарного виробництва
 • Теорія формування виливків
 • Аналітичні дослідження в магістерській роботі

Основні наукові роботи (публікації):

 • Шаломеєв, В.А. Heat-resistant magnesium-based alloys for aircraft casting [Text] / В.А. Шаломеєв, Е.І. Цивірко, В.В. Клочихін, Є.О. Четвертак // Metaloznavstvo ta obrobka metalìv. - 2020. - №3. - 16-24 p.
 • Педаш О.О. Вплив температури заливання сплавом жсзлс-ві керамічних форм на структуру та властивості виливків / О.О.Педаш, О.П. Абраменко,  Е.І. Цивірко // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. – с.17-18.
 • Кудин В.В., Самойлов В.Е., Кудин В.Т., Цивирко Э.И., Сажнев В.Н. Совершенствование технологии производства отливок из жаропрочных никелевых сплавов. Вісник двигунобудування. Запоріжжя: ЗНТУ. 2008. №1. С. 143–146.
 • Belikov S.B. Manufacture of biosoluble alloy MS10 for implant at Motor Sich LSC [Text] / S.B. Belikov, V.A. Shalomeev, A.N. Zelenyuk, V.N. Chorniy, E.I. Tsivirko // Актуальные вопросы лечения патологии суставов и эндопротезирования, 12-14 сентября 2019. - Запорожье, 2019. - С. 94-96
 • Шаломеєв, В.А.Перспективи використання біорозчинних магнієвих сплавів для остеосинтезу / В.А. Шаломєєв, М.Д. Айкін, В.В. Чорний (НГІКГ), Е.І. Цивірко // Металознавство та обробка металів. - 2017. - №1. - С. 39-44.
 • Шаломєєв В.А. Магнієві сплави з підвищенним рівнем властивостей для імплантатів в медицині / В.А. Шаломєєв, М.Д. Айкін, Е.І. Цивірко // Металознавство та обробка металів. — 2016. — №2. — с. 3-10.
 • Маковский С.Г. Нанотехнология в повышении свойств литейных магниевых сплавов / С.Г. Маковский, В.В. Лукинов, В.А. Шаломеев, Э.И. Цивирко // Вестник двигателестроения. — 2016. — №1. — с. 92-95.
 • V.A. Shalomeev Magnesium casting alloys with increased level of properties for mechanical engineering / V.A. Shalomeev, E.I. Tsivirko, Y. N. Vnukov, M.M. Zinchenko – Cambridge Journal of Education and Science, №1 (15), January – June, 2016 Cambridge University Press Volume III p. 608-615.
 • Бялік Г. А. Підвищення теплопровідності керамічної ливарної форми алюмінатом кобальту / Г. А. Бялік, А. А. Педаш, Е. І. Цивірко // Вісник двигунобудування.– 2015.– № 1.– С. 163 – 167.
 • Tsivirko, E.I., Zhemanyuk, P.D., Klochikhin, V.V., Naumik, V.V., Lunev, V.V. Crystallization processes, structure and properties of castings from high-temperature nickel alloys. Metal science and heat treatment, 2002, Том: 43  Выпуск: 9-10  Стр.: 382-386.
 • Tsivirko, E.I., Gontarenko, V.I., Byalik, G.A. Behavior of nonmetallic inclusions during hot mechanical working of steel. Steel in translation, 1992, Том: 22, Выпуск: 2  Стр. 77-79.
 • Tsivirko, E.I., Ulitenko, A.N., Byalik, G.A. Influence of cooling rate after rolling on inclusions in medium alloy constructional steels. Steel in the USSR, 1984,  Том: 14, Выпуск: 5, Стр.241-243.

Всього наукових праць: більше 300 наукових праць (з них 27 у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus, 18 у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Web of Science )

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Педаш О.О. Вплив модифікування жароміцних сплавів на структуру та властивості виливків відповідального призначення / О.О.Педаш, П.О.Диннік, Е.І. Цивірко // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. – с.18-19.
 • Шаломєєв В.А.  Оптимізація хімічного складу  магнієвого сплаву для біорозчинних імплантатів / В.А.Шаломєєв, Е.І.Цивірко, М.Д.Айкін // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : зб. тез XV міжнарод. наук.-техн. конф., 11-12 жовтня 2018 р. / відпов. редактор В.В. Луньов. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.113-114
 • Шаломеев, В.А. Модифицирование литого сплава системы Mg-Al-Zn нанопорошком углерода / В.А. Шаломеев, Н.Д. Айкин (НГІКГ), Э.И. Цивирко // Збірник «Нові матеріали і технології в машинобудуванні», матеріали IX Міжнародн. наук.-техн. конф.; Україна, Київ, НТУУ «КПІ» 2017, с. 199
 • Осадчая Е.А. Структура и свойства магниевого сплава с гафнием  / Е.А. Осадчая, В.А. Шаломеев, Э.И. Цивирко  // VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і технології в машинобудуванні». — Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2016. — с. 151-152
 • Голтвяница В. С. Влияние скандия и гадолиния на структуру и свойства сплавов на основе γ-TiAl / Голтвяница В.С., Цивирко Э.И., Голтвяница С.К. // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: збірник тез ХІV Міжнародної науково-технічної конференції, Запоріжжя, 6–9 жовтня 2015 р.: / відп. ред. В. В. Луньов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 114-116.

Відзнаки та нагороди:

 • Золота медаль «За досягнення в науці» Президії Міжнародної Кадрової Академії,. 2000 р.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2002 р.
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2006 р.
 • Нагрудний знак «Відміник освіти», 2011 р.
 • Почесне звання«Заслужений діяч науки і техніки» , 2012 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1961 р.

Мови спілкування: українська, російська 

Підвищення кваліфікації

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 225
тел.: +380(61)7698321
e-mail: kafedra_mtlv@zp.edu.ua