Ви є тут

Головна

Прізвище: Луньов

Ім'я: Валентин

По батькові: Васильович

 

Посада: директор інституту, професор кафедри МіТЛВ

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4072-6100

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім.В.Я.Чубаря, 1961 р., спеціальність за дипломом - "Машини та технологія ливарного виробництва", кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
Дисертації:
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.16.02 «Металургія чорних металів»: «Розробка теоретичних основ і впровадження процесів позапічної обробки рідкої електросталі РЗМ і ЛЗМ з метою підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей металу», рік захисту – 1984

 

 

 

Наукові інтереси:

 • Нові методи, методики дослідження і контролю неметалевих вкраплень і газів у сталях, чавунах, кольорових та спеціальних сплавах.
 • Роль неметалевих вкраплень у формуванні структури сталей і сплавів, їх вплив на властивості.
 • Морфологія неметалевих фаз у процесі виплавки, термічної обробки, деформації та експлуатації сталей і сплавів.
 • Модифікування та легування сталей і сплавів.

Дисципліни, які викладає:

 • Основи теорії плавки та виробництва сталевих виливків
 • Ливарні сплави і плавка сталей
 • Науково-дослідна робота студентів
 • Аналітичні дослідження

Основні наукові роботи (публікації):

 • Лунёв В.В. Неметаллические включения – качественное и количественное эффективное описание / В.В.Лунёв // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : зб. тез XV міжнарод. наук.-техн. конф., 11-12 жовтня 2018 р. / відпов. редактор В.В. Луньов. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.7-8.
 • Ivanov, V., Pirozhkova, V., Lunev, V. Silicon effect on the formation of graphite inclusions in gray cast iron. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2017 , 4(12-88), с. 26-30.
 • Ivanov, V., Pirozhkova, V., Lunev, V. Research of structure and formation of nodular graphite inclusions in ductile cast iron. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2016, 3(5-81), с. 31-36.
 • Lunev V. V. Research of obtained green pellets with the use of mathematical models / V. V. Lunev, Ya. A. Velikokhat'ko // Metallurgical and Mining Industry. - 2015. - №7. - С. 371 — 373.
 • Бялік, Г.А. Теорія ливарних сплавів [Текст]: навч. посібник / Г.А.Бялік, В.В.Наумик, В.В.Луньов, А.В.Пархоменко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 156 с.
 • Пирожкова, В.П. Атлас неметаллических включений в сталях [Текст] / В.П.Пирожкова, М.Ю.Яценко, В.В.Лунёв, С.Г.Грищенко. – Запорожье: Днепровский металлург, 2012. – 282 с.
 • Пирожкова, В.П. Атлас микроструктур неметаллических включений [Текст] / В.П.Пирожкова, М.Ю.Яценко, В.В.Лунёв, С.Г.Грищенко. – Запорожье: Днепровский металлург, 2012. – 167 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього наукових праць: більше 500 наукових праць (з них  38 у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus та Web of Science, 30 патентів на винаходи)

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • ХV Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗНТУ, 11–12 жовтня 2018.
 • ХIV Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗНТУ, 6–9 жовтня 2015.
 • ХI Міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Международная научно-техническая конференция молодых специалистов авиамоторостроительной отрясли «Молодежь в авиации: новые решения и перспективные технологии», Алушта: ОАО ”Мотор Сич”, 2007.
 • Х Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.
 • Международная научно-техническая конференция «Повышение качества и экономичности литейных процессов», Одесса: ОГПУ, 2000.
 • Х Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя: ЗДТУ, 2000.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя: ЗДТУ, 1998.
 • Международная научно-техническая конференция «Пути повышения качества и экологичности литейных процессов», Одесса: ОГПУ, 1998.
 • Международная научно-техническая конференция «Неметаллические включения и газы в литейных сплавах», Запорожье: ЗГТУ, 1997. Конференция, посвященная 75-летию ДГТУ «Металловедение и обработка металлов», Донецк–Киев, 1996.

Відзнаки та нагороди:

 • Академік Академії інженерних наук України, 1992р.
 • Академік Академії наук вищої школи України, 2008р.
 • Почесне звання  «Заслужений діяч науки і техніки України», 1998р.
 • Орден «Знак Пошани», 1986р.
 • Почесна грамота МОН України, 2003р.
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2003р.
 • Нагрудний знак «Петро Могила», 2007р.
 • Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ (2008 р.), ІІ (2013 р.) та І (2018р.) ступенів

Рік початку діяльності в університеті: 1961

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 236
тел.: +380(61)7698594, +380(61)7698417
e-mail:  kafedra_mtlv@zp.edu.ua