Ви є тут

Головна

Прізвище: Онуфрієнко

Ім'я: Галина

По батькові: Сергіївна

 

Посада: доцент кафедри загальної мовної підготовки

Науковий ступінь: доктор філософії у філологічних науках

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний педагогічний інститут, філологічний факультет, рік закінчення – 1972
 • КДУ ім. Тараса Шевченка, аспірантура, рік закінчення – 1985
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація:
  «Взаємовідношення питомих та іншомовних морфем у складі науково-технічних термінів», рік захисту – 1985, КДУ ім. Тараса Шевченка

Дисципліни, які викладає:

 • «Риторика»
 • «Українська мова за професійним спрямуванням»
 • «Сучасна українська мова»
 • «Вища школа і Болонський процес»
 • «Теорія мовної комунікації»
 • «Науковий стиль української мови»

Основні наукові роботи (публікації):

 • Науковий стиль української мови: Навчальний посібник
 • Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. – 2-е вид. перероблене та доповнене
 • Риторика: Навчальний посібник для студентів ВНЗ
 • Риторика у практичних завданнях для юристів: Навч. посібник
 • Українська мова в комплексних завданнях для юристів: Навч. посібник./ За заг. ред. Г.С. Онуфрієнко
 • Українська мова в тестових завданнях: Поглиблений курс: Навч. посібник./ За заг. ред. Г.С. Онуфрієнко
 • Українська мова у кваліфікаційних комплексних завданнях для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей
 • Сучасна українська мова: Програма навчальної дисципліни для студентів гуманітарного факультету
 • Сучасна українська мова: Методичні матеріали для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форм навчання
 • Риторика: Програма навчальної дисципліни для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання
 • Риторика у тренінгових кваліфікаційних завданнях для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання
 • Основи теорії мовної комунікації: Методичні матеріали для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей денної та заочної форм навчання
 • Основи теорії мовної комунікації: Програма навчальної дисципліни для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання
 • Навчальний тлумачний словник термінолексики теорії мовної комунікації
 • Вища школа і Болонський процес: плани практичних занять для магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання
 • Тлумачний словник ключових понять і термінів Болонського процесу для магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання
 • Вища школа і Болонський процес: методичні матеріали для самостійної роботи магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання
 • Вища школа і Болонський процес: Методичні матеріали для магістрів ЗНТУ усіх спеціальностей
 • Навчальний тлумачний словник
 • Навчальний українсько-англійський словник термінолексики сфери міжнародних економічних відносин для студентів гуманітарного факультету спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» і «Переклад» денної та заочної форм навчання. / Укл. Онуфрієнко Г.С., Орел-Халік Ю.В., Приходько Г.І. / За заг. ред. Г.С Онуфрієнко
 • Learner’s English-Ukrainian Dictionary of Terminology in the Sphere of International Economic Relations Навчальний англо-український словник термінолексики сфери міжнародних економічних відносин для студентів гуманітарного факультету спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» і «Переклад» денної та заочної форм навчання. / Укл. Онуфрієнко Г.С., Орел-Халік Ю.В., Приходько Г.І. / За заг. ред. Г.С Онуфрієнко
 • Лінгвокультурологіч¬ний потенціал риторики як нової навчальної дисципліни у ВНЗ України.
 • Неолексеми гібридної природи в стилістичній панорамі близькоспоріднених слів.
 • Языковая гибридизация терминологического знака в современном лингвистическом измерении.
 • Неолексеми гібридної природи в сучасній українській мові.
 • Алгоритмізація мовної освіти у ВНЗ України як лінгводидактична стратегія в умовах Болонського процесу.
 • Мовна гібридизація термінологічного знака як актуальна проблема сучасного термінознавства.
 • Алгоритмічні приписи як чинник діяльнісної теорії навчання у технічних ВНЗ України в умовах Болонського процесу.
 • Алгоритмічні приписи як чинник діяльнісної теорії навчання у ВНЗ України.
 • Алгоритмические предписания в обучении языку специальности в контексте приоритетных идей Болонского процесса.
 • Риторична компетентність педагога професійного навчання в умовах Болонського процесу.
 • Мовно-риторична компетентність як невід’ємна ознака освіченості і чинник професіоналізму.
 • Освітньо-виховний потенціал української мови як навчальної дисципліни ВНЗ
 • Освітній потенціал української мови в контексті проблематики сучасної соціолінгвістики.
 • Термінолексика інтегративних наук (на прикладі теорії мовної комунікації)
 • Навчальний потенціал «Тлумачного словника термінолексики теорії мовної комунікації» в сучасній університетській освіті.
 • Українська наукова мова в системі магістерської та аспірантської/ад’юнктської підготовки юриста
 • Українська наукова мова в системі університетської освіти як об’єкт лінгводидактики
 • Українська термінологія в лінгводидактичному вимірі
 • Концептуальна модель професіоналізованого навчального посібника з української мови для студентів/курсантів юридичних спеціальностей
 • Алгоритмізація пізнавальної діяльності студентів як ефективна технологія навчання української мови
 • Мовна комунікація в контексті сучасної риторичної парадигми
 • Лінгводидактичний потенціал перекладних словників юридичної термінолексики
 • Українська мова як обов’язкова навчальна дисципліна у ВНЗ.
 • Ґенеза української мови: гіпотези у сучасному й минулому.
 • Мовленнєвий феномен запорозького козацтва.
 • Термінознавча концепція І.Франка в сучасному вимірі.
 • Інноваційні процеси в сучасній українській мові.
 • Український художній переклад як чинник міжкультурної комунікації.
 • Перспективи розвитку мов у багатонаціональній державі.
 • Переклад як вагомий чинник функціонування української літературної мови
 • Пріоритет національного термінотворення у світлі науково-методичної концепції І.Франка.
 • Мовний режим в Україні як соціолінгвістична проблема.
 • Український художній переклад в історичному вимірі.
 • Освітній потенціал української мови в контексті проблематики сучасної соціолінгвістики// Освітянські обрії: реалії та перспективи.
 • Вербальна ввічливість як категорія міжкультурної комунікації
 • Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті.
 • Художній переклад як чинник міжкультурної комунікації.
 • Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті.
 • Художній переклад як чинник міжкультурної комунікації.
 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота Запорізької обласної адміністрації, 2010
 • Диплом VI Всеукраїнської книжкової виставки «Хортицькі джерела», 2008
 • Грамота Запорізької обласної адміністрації, 2006
 • Грамота Запорізької обласної адміністрації, 2005
 • Медаль «10 років МВС України», 2001
 • Медаль «За розвиток науки, техніки, освіти», 2000
 • Знак МВС «За відзнаку в службі», 1999

Рік початку діяльності в університеті: 1986.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: корп.2, вул. Гоголя 64, Запоріжжя, Україна, 69055
аудиторія (кабінет): 208
тел.: +380(61)7698363
e-mail:galserg1017@gmail.com