Ви є тут

Головна

Прізвище: Чумаченко

Ім'я: Ольга

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: доцент кафедри українознавства та ЗМП

 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки)

Освіта: вища

  • Запорізький національний університет, рік закінчення – 2007, спеціальність за дипломом – «історія», кваліфікація за дипломом – «історик, викладач історії»
 

Дисертації:

• Кандидатська дисертація: «Розвиток галузі авіадвигунобудування в УРСР 1950-х – початку 1990-х рр.»

Наукові інтереси: • Вивчення авіадвигунобудівної промисловості України. Визначні постаті в історії науки і техніки.

Дисципліни, які викладає:

1. Історія України

2. Історія української культури

Основні наукові роботи (публікації) за 2015 - 2020 рр..

1. Чумаченко О. А. Конструювання та виробництво авіаційних двигунів у Запорізькому регіоні 1950 – 1965 рр. / О. А. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Історія науки і техніки. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – С. 173–179.

2. Чумаченко О. А. Створення та виробництво ДТРД АІ-25 у Запоріжжі в 1965 – 1975 рр. / О. А. Чумаченко // Питання історії науки і техніки: Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК. – К. – №1. – 2015. – С. 34–40.

3. Chumachenko Olga. The role of Zaporizhian aircraft engine building in the development of Chechoslovak aviation industry in the 1970 – 1980`s / Olga Chumachenko //Modern Sciens (scientific journal). – №2. – 2015. –Prague. – P. 107–113. 

4. Чумаченко О. А. Проектування та виготовлення двигуна Д-18Т для літака Ан-124 у 1965-1980 рр. [Текст]: матеріали IV Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інновації та традиції в сучасній науковій думці», Київ, 17-19 серпня 2015 р.: тези доповідей / [редкол.: Г. І. Башнянін (відпов. ред.) та ін.]. – К.: ТОВ «ТК Меганом», 2015. – 154 с.

5. Чумаченко О. А. Розбудова науково-технічного потенціалу Запорізького моторобудівного заводу в 1950-1955 рр. [Текст]: матеріали наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти реальності», Рубіжне, 19-20 жовтня 2015: тези доповідей / [редкол.: М. А. Журба (відпов. ред.) та ін.] – Рубіжне: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2015. – 339 с.

6. Чумаченко О. А. Створення та виробництво двоконтурного турбореактивного двигуна Д-36 у Запоріжжі в 1970-1980 рр. [Текст]: матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасна наука в мережі internet», Київ, 16-18 лютого 2015 р.: тези доповідей / [редкол.: Г. І. Башнянін (відпов. ред.) та ін.]. – К.: ТОВ «ТК Меганом», 2015. – 162 с.

7. Чумаченко О. А. Спільна науково-дослідницька робота запорізьких авіадвигунобудівників із вченими Запорізького машинобудівного інституту в 1960-х рр. [Текст]: матеріали 15-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки», Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2016р.: тези доповідей / [редкол.: Л. О. Гріффен (відпов. ред.) та ін.]. – К.: ПП Лисенко М. М., 2016. – 296 с.

8. Чумаченко О. А. Становлення та розвиток музею техніки ПАТ «Мотор Січ» м. Запоріжжя [Текст]: матеріали ХІ наукових читань «Дніпровська орбіта - 2016», Дніпро, 20 – 22 жовтня 2016 р.: тези доповідей / [редкол.: І. Д. Дячук (відпов. ред.) та ін.]. – Дніпро: ТОВ «РоялПринт», 2016. – 267 с.

9. Ларін А., Чумаченко О. Співпраця запорізьких авіадвигунобудівних підприємств з провідними вченими України в галузі динамічної міцності в 1950 – 1970-х рр. / А. Ларін, О. Чумаченко // Дослідження з історії техніки. – К.: НТУУ «Киівський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – 2016. – С. 72 – 79.

10. Чумаченко О. А. Результати науково-дослідницької роботи запорізьких авіадвигунобудівників у 1950 – 1960-х рр. [Текст]: Матеріали 16-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки», Київ, 5 – 7 жовтня 2017 р.: тези доповідей / [відп. ред. Гріффін Л. О.]. – К.: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 371 с.

11. Чумаченко О. А. О. Г. Івченко – творець перших українських газотурбінних двигунів [Текст]: Матеріали 23-ї Всеукраїнської наукової конференції молодих історіків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 100-річчю НАН України, Київ, 20 квітня 2018 р.: тези доповідей / [відп. ред. Пилипчук О. Я.]. – К.: Інститутдослідженьнауково-технічногопотенціалутаісторії науки ім. Г. М. Доброва, 2018. – 223 с.

12. Чумаченко О. А. Запорізький національний технічний університет – осередок технічної освіти Запорізького регіону [Текст]: Матеріали XVI Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти», присвяченій 120-річчю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 19 квітня 2018р.: тези доповідей / [редкол.: В. В. Ванін (відпов. ред.) та ін.]. – Київ: «Київський політехнічний інститут імені ІгоряСікорського», 2018. – 205 с.

13. Чумаченко О. А. "Мотор Січ" / О. А. Чумаченко // Енциклопедія Сучасної України / [редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.]. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені Шевченка. - К. - Т. 21. - 2019. - 688 с.

14. Чумаченко О. А. "Мотор Січ"- авіакомпанія / О. А. Чумаченко // Енциклопедія Сучасної України / [редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.]. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені Шевченка. - К. - Т. 21. - 2019. - 688с.

15. Чумаченко О. А. Омельченко Василь Іванович / О. А. Чумаченко // Енциклопедія Сучасної України / [редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.]. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені Шевченка. - К. - Т. 21. - 2019. - 688с. .

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, англійська, російська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 270
тел.: 769-83-75
e-mail: 4858102@ukr.net