Ви є тут

Головна

Прізвище: Попович

Ім'я: Василь

По батькові: Михайлович

 

Посада: професор кафедри «Соціальна робота»

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор (2021 р., професор кафедри соціальної роботи та психології)

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9288-3765

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): ABA-3156-2020

Обліковий запис науковця (Scopus): 57218891197

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=wDW2cc0AAAAJ

 

Освіта: вища

 • Пряшівський університет в Пряшеві ім. Масарика (Словацька Республіка, Православний богословський факультет, 2004, спеціальність за дипломом – 61-64-9 «Богослов'я (Теологія)», спеціалізація – «православна теологія», кваліфікація за дипломом – «магістр»
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління, назва факультету, 2007, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.000005 «Педагогіка вищої школи», спеціалізація – «Педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 61-64-9 «Православна теологія»: «Секта та єресь (Біблістично-патристичне дослідження)», рік захисту – 2009, Пряшівський університет в Пряшеві / Кандидатська дисертація зі спеціальності – 09.00.11 «Релігієзнавство»: / «Секта та єресь (Біблістично-патристичне дослідження)», рік захисту – 2012, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • Докторська дисертація зі спеціальності - 09.00.11 «Релігієзнавство»: / «Взаємозв'язок соціального вчення православних церков і богословської освіти в Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз», рік захисту – 2018, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Наукові інтереси:

 • Модернізація духовної освіти в Україні: проблеми та можливість розвитку
 • Ціннісні орієнтири в системі соціального обслуговування
 • Соціальна геронтологія
 • Система соціальних послуг
 • Соціальна реабілітація

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності
 • Методика тренінгів у соціальній роботі
 • Комунікативні технології в управління соціальним закладом
 • Корпоративна культура фахівця

Всього наукових праць: 129, з них 6 монографій (5 колективних, 1 – одноосібна), навчальних посібників у співавторстві – 7.

Наукові роботи (публікації) 2019-2023 рр.:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Попович В. М., Дударьов В.В. Соціальне замовлення як інструмент підвищення ефективності надання соціальних послуг на регіональному рівні. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право /: зб. наук. праць. – Київ, 2019. - №2. – С. 11-17.
 • Popovych, V., Barshatska, G. (2019). Forced migrants’ sociological reintegration analysis, Social Work and Education, Vol. 6, No. 2, pp. 177-185. DOI: 10.25128/2520-6230.19.2.6
 • Попович В.М. Філософія становлення професійного іміджу / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. - Запоріжжя : «Видавництво ЗНУ», 2019. Вип. 76. – С. 157-169.
 • Popovych V. The social institutions leader's individual Psychological qualities // Scientific journal. Innovative solutions in modern science. – No. 2(29). Dubai: Publisher TK Meganom, LLC, 2019. – P. 91-107.
 • Попович В.М. Сутність професійної компетентності педагога вищого навчального закладу. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Вип. 25. – С.265-269.
 • Попович В.М., Сизоненко О.О. Електронні послуги в системі соціального захисту і соціального обслуговування населення в Україні: постановка проблеми. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр. / Класич. приват. Ун-т. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 84. С. 123-132.
 • Popovych V. Electronic services as a Technology of Social Work in the context of the electronic Management introduction in Ukraine. Scientific reviev. Kyiv, 2020, № 1 (64), p. 47-58.
 • Popovych V. Social Work in the context of an Elderly couple Social adaptation // Regional Revue. № 1. Vol. 1. Trebišov: Merci, 2020. P. 91-98.
 • Попович В. М., Таран В.О. Патріотичні орієнтації держслужбовців в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні / В. М. Попович // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Випуск 155 (№ 4). – С. 181–187.
 • Попович В.М., Сизоненко О.О. Електронні послуги як технологія соціальної роботи в контексті впровадження електронного урядування в Україні. Науковий журнал «Габітус/Habitus». Том 1. Випуск 13/2020. Одеса, 2020. C. 39-44.
 • Popovych V., Holonic J., Shcherbina S. Professional Establishment of Social Institute Employees // Regional Revue. № 2. Vol. 1. Trebišov: Merci, 2020. P. 147-153. ISSN 2644-4941
 • Kuzmina M., Karpenko A., Tabunshchyk G., Kuzmin V., Karpenko N., Popovych V. Career Strategies Approach for fhe Digitalised World Requirements ICL2020 – 23rd International Conference on Interactive Collaborative Learning, 23–25 September, Virtual Conference (TalTech, Tallinn, Estonia), Page 544-552. DOI: 10.1007/978-3-030-68201-9_53 Scopus
 • Popovych V., Holonic J., Shsherbyna S., Dudaryov V. The main problems of adolescents raised in disadvantaged families in ukraine: the regional aspect. PAKISTAN JOURNAL OF SOCIETY, EDUCATION AND LANGUAGE. PJSEL VOL. 6 (1) JANUARY 2020, p. 13 – 26. ISSN 2521 8123 (Print) 2523 1227 (Online).
 • Vasyl Popovych, Faig Ragimov, Viktoria Kornienko, Iryna B. Ivanova and Buryk Zoriana. Development of social and communicative paradigm of public administration in the field of social networks. International Journal of Data and Network Science, Volume 4, Issue 3, July 2020, Pages 319-328 Scopus
 • Holonic J., Popovych V., Mackinova M., Shcherbina S., Dudaryov V., Khymynets V. Features of Hospice Management as an Institution in the Social Sphere in Ukraine: Regional Aspect. Clinical Social Work and Health Intervention, Vol. 11, Issue 3, p. 29-34. DOI: 10.22359/cswhi_11_3_04 Web of Science Core collection
 • О.Ф. Стаднік, В.М. Попович, С.С. Щербина. Формування професійної компетентності у процесі підготовки соціального працівника. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр. / Класич. приват. Ун-т. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 86. С. 180-187.
 • Е.А. Гугнін, В.М. Попович. Культурний колоніалізм та імперіалізм в соціологічному контексті: до постановки проблеми. Науковий журнал «Габітус/Habitus». Том 1. Випуск 18/2020. Одеса, 2020. C. 21-27.
 • Vasyl Popovych, Nataliia Hordienko, Viktor Kuzmin, Volodymyr Taran, Iryna Pushchyna (2020). Social Work Technologies In Inclusive Environment Of Higher Educational Institutions Of Ukraine. Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt /Egyptology, 17(3), 1458-1465. ISSN 1567-214x Scopus
 • Bocheliuk V.I., Zaytseva V.M., Gugnin E.A., Arabadzhyiev D.Y., Popovych V.M. (2020). Modelling game as socio-psychological paradigm for resolving ethno-national conflicts. International Journal of Criminology and Sociology. Volume 9, 31, 2834-2838. ISSN 19294409. DOI: 10.6000/1929-4409.2020.09.347 Scopus
 • Попович В., Таран В. (2020). Православна церква і державна ідеологія в сучасних українських реаліях. Релігійна Свобода: науковий релігієзнавчий журнал, №25, 33-52. ISSN 2617-9296
 • Popovych V., Shcherbyna S., Barshatska H., Balukhtina OE-government potential in social service delivery: regional context. SHS Web of Conferences 100, SHS Web of Conferences 100, 04003 (2021), ISCSAI 2021. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110004003
 • Taran V., Dudaryov V., Koval H., Popovych V., Holonic J. Problems of Improving the Paradigm of Social Process Management in Modern Ukraine. SHS Web of Conferences 100, 04004 (2021), ISCSAI 2021. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110004004
 • Попович В. Роль проектного менеджменту в сфері соціального обслуговування населення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 1 (48), 2021, 350-355.
 • В. Попович, В. Демяненко. Корупційний досвід, чинники і механізми протидії корупції в соціальній сфері (на прикладі Запорізької області). Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практичний журнал. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 29. – С. 65-71. DOI 10.32837//apfs.v0i29
 • Попович Я.М., Попович В.М. Політичні мережі як сучасна форма участі населення в політичних процесах. Гілея : науковий вісник. – Київ : Видавництво “Гілея”, 2021. – Вип. 162 (No 5). Ч.П. Філософські, Політичні науки. – С. 61–65.
 • Popovych V., Popovych Y. The role of Social processes in the formation and Development of Social infrastructure. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December # 59, 2022. – 101 р.
 • Koval, A.; Platash, L.; Popovych, V.; Sanzharovets, V. and Tomlin, V. (2022). Formation of Tolerant Attitude of Future Social Workers to Children with Specific Development. In Proceedings of the 5 th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence – ISC SAI, ISBN 978-989-758-600-2, pages 318-326. DOI: 10.5220/0011354700003350
 • Новак Т., Попович В., Соціально-управлінські практики в системі менеджменту соціальної роботи: концептуалізація поняття. Knowledge, Education, Law, Management 2022. No 7 (51). 91-97. DOI https://doi.org/10.51647/kelm.2022.7.13
 • Popovych V., Novak T. (2022). Social Management practices in the Social Work Management system: problem statement. Vvichlyvist. Humanitas, 1, 101-109, doi: https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.1.15
 • Попович В., Стадник А., Ванюшина О. Вища освіта в умовах пандемії COVID-19: виклики та загрози. Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2022. Т. 25. № 2. 65-71. DOI: https://doi.org/10.15421/172225
 • Новак Т., Попович В., Структурно-функціональний простір соціально-управлінських практик в системі менеджменту соціальної роботи. Social Work and Education. 2022. Vol.9, No 4 pp. 465-477. DOI 10.25128/2520-6230.22.4.12
 • Popovych V., Popovych Y. Opportunities for the development of green social work in Ukraine: abroad experience. Науковий часопис національного педагогічного університету імені м.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Спецвипуск. Том 2. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022, 69-75.
 • Popovych V., Popovych Y. The public administration potential in the system of Social Work under military conditions in Ukraine. Social Work and Education. 2022. Vol.9. No.3 pp. 370-382. DOI: 10.25128/2520-6230.22.3.4
 • Bilousenko Maksym, Shcherbyna Serhii, Popovych Vasyl, Popovych Yana, Brutman Anna SOCIAL TENSION IN SOCIETY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC: FEATURES OF THE MANIFESTATION AND DIRECTIONS OF SOCIAL WORK (ZAPORIZHZHIA REGION EXAMPLE). V International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence – 2022» (ISC-SAI 2022). Kryvyi Rih, Ukraine, October 17–21, 2022. SHS Web of Conferences. Volume 100, 04003 (2022) P. 394 - 400 DOI:10.5220/0011361400003350 (SCOPUS)
 • Галина БАРШАЦЬКА, Василь ПОПОВИЧ, Сергій ЩЕРБИНА Соціально-педагогічна робота з дітьми, які постраждали від насильства. Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем, 2023, №1, С. 231-245.
 • Vasyl POPOVYCH, Volodymyr TARAN. Mental-psychological factor and Politics: the russian context. Knowledge, Education, Law, Management 2023 № 4 (56), pp.182-191. DOI: 10.51647/kelm.2023.4.27
 • Vasyl Popovych, Yana Vikhliaieva, Jan Holonic, Yana Popovych The Psycho-emotional State of the Ukrainian Society in the Conditions of War. Сlinical social work and health intervention CSWHI 2023; 14(2): 49 – 55; DOI: 10.22359/cswhi_14_2_06 (Web of Science)
 • Vasyl Popovych, Yana Popovych, Tetiana Serga, Tetiana Novak Psychosocial Consequences of armed Conflicts on Society. Сlinical social work and health intervention CSWHI 2023; 14(3): 47 – 55; DOI: 10.22359/cswhi_14_3_07 (Web of Science)

Монографії

 • Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія / Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, В.М, Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина /. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. Т.1. 100 с.
 • Попович В.М. Соціальне обслуговування в системі електронного урядування в умовах інформаційного суспільства: соціологічний та політичний аспекти: монографія /В.М. Попович, Я.М. Попович, О.О. Сизоненко. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 173 с.
 • Popovych V., Kuzmin V., Holonic J., Koval H. Peculiarities of the influence of a higher education institution on the integration of children deprived of parental care into the social system of society: Monograph. Fairmont, Fairmont Academic publishing, WV USA, 2021. 136 p.
 • Попович В.М. Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія / Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, В.М, Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина /. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. Т.2. 276 с.
 • Теоретичні та практичні основи соціальної роботи : монографія / В.М. Попович, В.О. Таран, О.М. Балухтіна [та ін.]. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. Т.3. 261 с. (підрозділ у науковій монографії).

Навчальні посібники та підручники:

 • Управління соціальними процесами: навчальний посібник / / О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина / - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
 • Гамбург Л.С., Попович В.М., Кузьмін В.В. Методичний посібник з дисципліни «Організація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування» до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання / Л.С. Гамбург, В.М. Попович, В.В. Кузьмін, Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. 114 с.
 • Попович В.М., Таран В.О. Кадрова політика в державній службі: навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «соціальна робота» та 232 «соціальне забезпечення». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 155 с.
 • Попович В.М., Таран В.О. Методологія та організація наукової діяльності: навчальний посібник. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 475 с.

Участь у конференціях:

 • Попович В.М. Соціальна робота як основа становлення громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В.М. Попович // Тиждень науки: щоріч. наук. – практ. конф., 15–19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM). – назва з тит. екрана.
 • Попович В. М. Соціологічний аналіз реінтеграції вимушених переселенців // Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / В. Попович, Г. Баршацька // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 170-176.
 • Popovych V. Competencent approaches in the high educational institutions´s system // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.149–150.
 • Popovych V. Social worker professional competence content // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.176–179.
 • Попович В.М. Комунікативна компетентність в основі волонтерської діяльності // Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнородної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 травня 2019 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. – С. 24-29.
 • Попович В.М. Соціальне напруження населення як предмет соціальної роботи. Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Козубовської, Ф.Ф. Шандора. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2019. С.76-78.
 • Попович В.М. Аналіз наукових доробок категорії «цінності» // Актуальні питання соціальних наук: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 16-17 серпня 2019 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. – С. 69-73.
 • Popovych V. Prevention of deviant behavior as a technology of social work with adolescents. Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci projektu KEGA: Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia. Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - P. 235-237 ISBN: 978-80-223-4815-7
 • Попович В.М. Аналіз наукових досліджень питання соціальних послуг // Актуальні питання соціальних наук: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 16-17 серпня 2019 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. – С. 43-48.
 • Попович В. М. Умови впровадження електронних соціальних послуг в системі соціального захисту і соціального обслуговування населення в Україні. Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах : Матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 листопада 2019 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2019. – С. 63-65.
 • Попович В. М. Гіперопіка дітей у сім'ї як соціально-педагогічна проблема. «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів ХХV Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 2 грудня 2019 р. – Переяслав, 2019. –Вип. 25. – С. 184-187.
 • Попович В.М., Кузьміна М.О. Особливості дослідження професійної компетентності студентів спеціальності «231-соціальна робота» // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. В.В, Наумик (відпов.редак.) Електронні дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,2020. С. 71-73.
 • Попович В.М. Соціальна робота із проявами соціальної напруженості населення: регіональний аспект // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.В.Л. Погребна, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 75-77.
 • Попович В.М., Котляр А.О. Професійне вигорання соціальних працівників державних установ соціального захисту населення (на прикладі м. Запоріжжя) // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.В.Л. Погребна, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 50-53.
 • Попович В.М. Основи громадянського суспільства: філософський аналіз // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. В.В, Наумик (відпов.редак.) Електронні дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,2020. С. 73-75.
 • Попович В.М., Таран В.О. Патріотичне виховання як умова формування громадянського суспільства // Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 трав. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ.ун-т внутр. справ, 2020. С. 35-38.
 • Попович В.М., Кузьміна М.О. Концептуалізація професійних компетентностей соціальних працівників у сучасному науковому дискурсі / Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції, 14-15 травня 2020 року / за заг. ред. О.А. Жукової. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 63-69.
 • Попович В.М., Сизоненко О.О. Електронні соціальні послуги: оцінка готовності населення (на прикладі Запорізької області). Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О.В. Лісовця та С.О. Борисюк. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2020. С. 52-54.
 • Попович В.М. Впровадження інтерактивних технологій в діяльність соціальних працівників. Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток [Текст] // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 червня 2020 р.; [за заг. ред.: Нагірняка М.Я.]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2020. – С. 188-192.
 • Попович В., Таран В.О. Концепція соціальної справедливості в контексті українського. Надання соціальних послуг умовах децентралізації: проблеми та перспективи (Матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород 25 вересня 2020 року), 86-87.
 • Попович В.М. Вплив громадських організацій у наданні соціальних послуг. Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021, C. 57-59. ISBN 978-617-529-323-2
 • Попович В.М. Роль територіальних центрів соціального обслуговування у соціальному менеджменті. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 56-58. ISBN 978-617-529-310-2
 • Федотова А.С., Попович В.М. Обдарованість: аналіз проблеми обдарованості особистості. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 40-44. ISBN 978-617-529-310-2
 • Попович В.М., Журін М.О. Менеджмент в соціальній роботі учасників АТО/ООС. Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021, C. 71-73. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. ISBN 978-617-529-323-2
 • Попович В. Соціально-психологічний тренінг як метод формування професійної компетентності соціальних працівників. Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та практики : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 148-149.
 • Новак Т.О., Попович В.М. Напрямки дослідження соціально-управлінських практик в системі менеджменту соціальної роботи. Чинники розвитку суспільних наук у XXI столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 жовтня 2021 року). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2021. С. 47-51
 • Попович В.М. Вплив громадських організацій у наданні соціальних послуг [Електронний ресурс] / В.М. Попович // Тиждень науки: щоріч. наук. – практ. конф., 15–19 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM). – назва з тит. екрана.
 • Попович В.М. Роль інтернету у трансформації сучасних соціальних інститутів [Текст]. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1709–1711.
 • Новак Т.О., Попович В.М. Вплив соціально-просторових особливостей регіону (регіональної і Локальної ідентичності) на формування і відтворення соціально-управлінських практик у сфері соціальної роботи. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 101-104.
 • Новак Т.О., Попович В.М. Соціологічна характеристика духовно-моральної кризи в Україні. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17 травня 2022 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. С. 903-905

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), словацька (володію вільно), чеська (володію вільно), англійська (читаю, можу розмовляти)

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя
[для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570
e-mail: popovic.vasil@gmail.com