Ви є тут

Головна

Прізвище: Арабаджиєв

Ім'я: Дмитро

По батькові: Юрійович

 

Посада: завідувач кафедри загальноправових та плітичних наук

Участь у роботі рад і державних структур: Запорізька обласна державна адміністрація (радник голови)

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, факультет соціології та управління (нині Запорізький національний університет) за спеціальністю “Соціальна робота”,  дипломом з відзнакою, кваліфікація за дипломом – «соціолог»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 23.00.03 – «політична культура та ідеологія»:
  «Політичний міф як фактор розвитку сучасної політичної свідомості», рік  захисту – 2006, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
 • Докторська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «{Назва спеціальності}»:
  «Громадський моніторинг виборчого процесу: концептуальні засади і технології практичного застосування», рік захисту – 2014, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Наукові інтереси:

 • громадський моніторинг за виборчим процесом;
 • проблеми регіональної, національної та громадянської ідентичності населення сучасної України;
 • прикладні методи політичних досліджень

Дисципліни, які викладає:

 • Історія політичних вчень
 • Загальна теорія політики
 • Вступ до спеціальності
 • Основи демократії
 • Методологія плітичних досліджень
 • Порівняльна політологія
 • Геоплітика
 • Політичний аналіз та прогнозування

Основні наукові роботи (публікації): Всього наукових праць: 56, з них патентів – 0, монографій – 3, навчальних посібників – 1.

Монографії

 • 1. Арабаджиєв Д. Ю. Громадський моніторинг за виборчим процесом в Україні [Текст]: монографія / Д. Ю. Арабаджиєв. – Запоріжжя: «Просвіта», 2014. – 314 с.   Монографії в співавторстві
 • 2. Зв’язки з громадськістю: історико-теоретичні аспекти [Текст]: монографія / О. А.Агарков, Д. Ю. Арабаджиєв, Т. В. Єрохіна, В. М. Попович. – Запоріжжя: «Просвіта», 2013. – 264 с.
 • 3. Перспективи та напрямки модернізації політичної системи України [Текст]: монографія / за ред. д.політ.н., проф. О.М. Кіндратець / Д. Ю. Арабаджиєв // Розділ 9. Громадський моніторинг виборчого процесу в Україні – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – 338 с.
 • 4. Технології соціальної роботи [Текст]: Навчальний посібник з грифом МОН України.  / О. А.Агарков, Д. Ю. Арабаджиєв, Т. В. Єрохіна, В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В. М. Попович. – Запоріжжя: вид. комплекс АТ «Мотор-Січ», 2015. – 487 с.  

Статті в наукових фахових виданнях

 • 1. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації як фактор розвитку громадянського суспільства [Текст] / Д. Ю. Арабаджиєв // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Т. 16, випуск 10. – С. 720–728, Одеса 2011. 
 • 2. Арабаджиєв Д. Ю. Основні концептуальні підходи дослідження неурядових організацій [Текст] / Д. Ю. Арабаджиєв // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». – 2011. – № 3. – С. 19–23, Київ, 2011.
 • 3. Арабаджиєв Д. Ю. Соціокультурні тренди і український контекст патріотичного виховання молоді [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – 2011. – № 3 (77)  – С.87–91, Дніпропетровськ 2011.
 • 4. Арабаджиєв Д. Ю. Особливості функціонування груп інтересів: українські реалії та перспективи [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех ; Нац. пед. Ун-т імені М. П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». – 2011. – Вип.99. – С. 254–263, Київ 2011.
 • 5. Арабаджиєв Д. Ю. Порівняльний аналіз розвитку неурядових організацій Республіки Польща та Угорської Республіки [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». – 2012. – № 1. – С.85–92, Київ 2012.
 • 6. Арабаджиєв Д. Ю. Моніторинг політичної та громадянської ідентичності студентської молоді: регіональний аспект [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – 2012. – № 7 (87)  – С.101–105, Дніпропетровськ 2012.
 • 7. Арабаджиєв Д. Ю. Громадський моніторинг: структура, функції, завдання [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Політичний менеджмент: наук. журнал / Голов. ред. Ю.Ж. Шайгородський. – 2012. – № 4–5. – С. 80–88, Київ, 2012.
 • 8. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації в політичній системі сучасного суспільства [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / відп. ред. О. В. Бабкіна. – 2012. – Випуск 9. – С. 50–56, Київ, 2012.
 • 9. Арабаджиєв Д. Ю. Аналіз процесу формування органів влади в Україні як одного з базових елементів політичного режиму [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв, П.І. Мяло, В.В. Пашков // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. –2012. – № 6(62) – С. 268–277, Київ, 2012.
 • 10. Арабаджиєв Д. Ю. Громадський моніторинг: визначення нормативно-правової бази [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». – 2012. – № 4. – С.74–77, Київ 2012.
 • 11. Арабаджиєв Д. Ю. Особливості інституційного розвитку громадських організацій в Україні [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2013. – Випуск 68. – С. 858–863. 
 • 12. Арабаджиєв Д. Ю. Організація громадського моніторингу за парламентськими виборами–2012 в Україні в контексті європейських цінностей [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Сучасна українська політика: Збірник наук. праць. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – Вип.28. – С. 17–29.
 • 13. Арабаджиєв Д. Моніторинг виборчого процесу як інструмент політичного піару [Текст] / Дмитро Арабаджиєв // Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2013. – № 1–2 (57–58). – С. 128–135, Київ, 2013.
 • 14. Арабаджиєв Д. Методологія і методика дослідження громадського моніторингу: традиції та інновації [Текст] / Д. Арабаджиєв // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2013. – Випуск 75. – С.452–454.
 • 15. Арабаджиєв Д. Ю. Структурна характеристика громадського моніторингу за виборчим процесом [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – вересень 2013. – № 9 (101). – С.128–133, Дніпропетровськ 2013.
 • 16. Арабаджиєв Д. Громадський моніторинг за виборчим процесом: основні етапи здійснення [Текст] / Д. Арабаджиєв // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП «ВІР». – 2013. – Випуск 77 (№10). – С.277–280.
 • 17. Арабаджиев Д. Ю. Социальный контроль, общественный контроль, общественный мониторинг: к вопросу о соотношении понятий [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально–політичних дисциплін / відп. ред. О. В. Бабкіна. – 2013. – Випуск 11. – С. 10–14, Київ, 2013.
 • 18. Арабаджиєв Д. Нормативно-правові і ціннісні засади громадського моніторингу за виборчим процесом: європейські орієнтири [Текст] / Д. Арабаджиєв // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич.. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП «ВІР». – 2013. – Випуск 78 (№11). – С.318–322.
 • 19. Арабаджиєв Д. Використання методу case-study в процесі здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом (на прикладі виборів до Верховної Ради України 2012 року) [Текст] / Д. Арабаджиєв // Політичний менеджмент: наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2013. – № 59. – С. 78–85, Київ, 2013.
 • 20. Арабаджиєв Д. Ю. Моніторинг національної, макрорегіональної та регіональної ідентичності як чинника формування громадянськості [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех ; Нац. пед. Ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – 2013. – Вип.118. – С. 117–125, Київ 2013.
 • 21. Арабаджиєв Д. Етапи здійснення  громадського моніторингу (на прикладі місцевих виборів в Україні в 2010 році) [Текст] / Д. Арабаджиєв //  Сучасна українська політика. – Вип. 29. – К. : Центр соціальних комунікацій, 2013. – С. 6–18.
 • 22. Арабаджиєв Д. Ю. Процесуальна характеристика громадського моніторингу за виборами (на прикладі виборів Президента 2010 року) [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». – 2013. – № 4(34). – С.87–92, Київ 2013.
 • 23. Арабаджиєв Д. Ю. Вплив громадських організацій на сучасне українське політичне поле [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2013. –  № 6(68) – С. 233–242, Київ, 2013.
 • 24. Арабаджиєв Д. Ю. Прикладні методи політичних досліджень у структурі громадського моніторингу виборчого процесу [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – липень 2015. – № 7 (123). – С.53–57, Дніпропетровськ 2015.
 • 25. Арабаджиєв Д. Ю. Роль і місце громадських організацій у політичній системі України [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – серпень 2015. – № 8 (124). – С.17–22, Дніпропетровськ 2015.
 • 26. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації у вітчизняному і зарубіжному науковому дискурсі [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – вересень 2015. – № 9 (125). – С.6–9, Дніпропетровськ 2015.
 • 27. Арабаджиєв Д. Ю. Аналіз використання методів ШСПГ та екзит-полу в рамках громадської моніторингової діяльності під час виборів в Україні [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – жовтень 2015. – № 10/1 (126). – С.74–79, Дніпропетровськ 2015.
 • 28. Арабаджиєв Д. Ю. Фокус–групові політичні дослідження як метод громадського моніторингу виборів в Україні: досвід застосування [Текст] / Д. Арабаджиєв // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2015. – Випуск 101. – С.453–456.  

Статті у закордонних виданнях

 • 1. Арабаджиев Д. Ю. Структура и функции общественного мониторинга в Украине [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Black Sea: Scientific Journal Of Academic Research. Part A. – 2013. – December. – Volume 7. – Issue 7. – P. 32–35, Tbilisi, 2013.
 • 2. Арабаджиев Д. Ю. Использование опросных методик в рамках общественного мониторинга за выборами в Украине [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Black Sea: Scientific Journal Of Academic Research. Part В. – 2014. – January. – Volume 8. – Issue 1. – P. 21–24, Tbilisi, 2013.
 • 3. Арабаджиев Д. Ю. Теоретичні засади дослідження громадських організацій [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Black Sea : Scientific Journal Of Academic Research. Part A. – 2014. – February. – Volume 9. – Issue 1. – P. 4–8, Tbilisi, 2013.
 • 4. Арабаджиев Д. Ю. Использование прикладных методов в рамках общественного мониторинга за избирательным процессом [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Black Sea : Scientific Journal Of Academic Research. Part B. – 2014. – March. – Volume 10. – Issue 03. – P. 18–23, Tbilisi, 2013.

Участь у конференціях:

 
 • 1. Арабаджиєв Д. Ю. Процеси глобалізації та міграції як чинники патріотичного виховання сучасної учнівської молоді [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді: Секція 1 «Патріотичне виховання в освітньому процесі», Запоріжжя, 13–14 грудня 2007 року. – Запоріжжя: «Акцент», 2008. – С.29. 
 • 2. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації як фактор розвитку громадянського суспільства[Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Пятая международная научная конференция Одесские чтения по социальным наукам «Социокультурная и политическая интеграция: локальное, региональное и глобальное измерение». – Одеса: Астропринт, 2011. – С.720.
 • 3. Арабаджиєв Д. Ю. Політична обізнаність учнівської молоді як фактор формування громадянськості [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Соціальне програмування патріотичного виховання молоді»: Секція 2 «Виховання громадянина-патріота у системі освіти України», Запоріжжя, 23–24 листопада 2011 року. – Запоріжжя: КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР, 2011. – С.29.
 • 4. Арабаджиєв Д. Ю. Політична обізнаність учнівської молоді як фактор формування громадянськості [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Міжнародний  освітній форум «Особистість у єдиному освітньому просторі»: Конференція №1, Круглий стіл № 1.3: «Взаємодія політики і освіти як умова формування громадянської позиції учасників навчально–виховного процесу», Запоріжжя, 27 квітня 2012 року, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – С.23.
 • 5. Арабаджиєв Д. Ю. Ідентичність родових суб’єктів освіти в контексті формування громадянськості [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// VІ Міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного виховання молоді: Секція 2 «Виховання громадянина-патріота в системі освіти України», Запоріжжя, 18–19 жовтня 2012 року.  – Запоріжжя: КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР., 2012. – С.7.
 • 6. Арабаджиєв Д. Ю. Особливості інституційного розвитку громадських організацій в Україні [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Міжнародна науково-практична конференція «Держава та суспільство: партнерські відносини в умовах глобальних викликів»: Секція 2 «Економічні та політичні аспекти соціального партнерства», Київ, 2 листопада 2012 року. – Київ: Українська академія наук, 2012. – С.7.
 • 7. Арабаджиєв Д. Ю. Моніторинг громадянської ідентичності учасників навчально-виховного процесу: регіональний аспект [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// ІІІ міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України»: Секція «Політичне управління розвитком України», Запоріжжя, 29 березня 2013 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – С.12.
 • 8. Арабаджиєв Д. Ю. Методологія і методика дослідження громадського моніторингу [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Україні і світі»: Секція 1 «Соціально-філософська і політична діагностика стану, проблем та перспектив України і світу», Київ, 31 травня – 1 червня 2013 року. – Київ: Українська академія наук, 2013. – С.6.
 • 9. Арабаджиєв Д. Ю. Моніторинг громадянської ідентичності учасників навчально-виховного процесу: регіональний аспект [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Перша науково-практична конференція «Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід»: Секція «Громадянська свідомість та позиція української молоді в контексті сучасного політичного дискурсу», Острог, 19 червня 2013 року. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2013. – С.3.
 • 10. Арабаджиєв Д. Ю. Методологічне та методичне забезпечення громадського моніторингу за виборчим процесом: проблеми та перспективи [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в Україні»: Секція VI Політичні науки, соціологія та соціальна робота: нові ідеї та наукові досягнення, Дніпропетровськ, 21–22 червня 2013 року. – Дніпропетровськ: Національна металургійна академія, 2013. – С.4. 
 • 11. Арабаджиєв Д. Ю. Мониторинг правовой культуры как фактор демократизации современного общества: региональный аспект [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв// VІІ Міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного виховання молоді: Секція VIII – круглий стіл «Формування громадянина та патріота в умовах розвитку демократичного суспільства: проблеми та пошуки», Запоріжжя, 07–08 листопада 2013 року. – Запоріжжя: «Акцент», 2013. – С.19.
 • 12. Арабаджиєв Д. Ю. Использование прикладних методов в рамках общественного мониторинга избирательного процесса [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Міжнародна науково-практична конференція «Modern science: problems, prognoses and solutions». – Тбілісі, 23 березня 2014 року. – С.18–22.
 • 13. Арабаджиєв Д.Ю. Роль громадських організацій в політичній   системі України [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України. Матеріали Міжнародної наукової конференції 28 березня 2014 року. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – С.154–156.
 • 14. Арабаджиев Д.Ю. Национальная, макрорегиональная и региональная идентичность как фактор формирования гражданственности [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв, Н.Н. Богомолова // Полуостров Крым: уроки истории: Сборник работ участников конференции «230 лет присоединения Крыма к России». – Запорожье: Акцент инвест–трейд, 2013. – С.20–27.
 • 15. Арабаджиєв Д.Ю. Ідентичність родових суб’єктів освітнього процесу як чинник формування громадянськості [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв, П.І. М’яло // Міжнародний освітній форум «Особистість у єдиному освітньому просторі»: Конференція №1, Секція 1.2: «Формування громадянина в системі національної освіти в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору», Запоріжжя, 27 квітня 2012 року, ЗОЦНТТУМ «Грані». – С.17.
 • 16. Пашков В.В., Малеванный Н.М., Арабаджиев Д.Ю., Богомолова Н.Н., Мяло П.И. Политический миф как фактор государственного строительства в Украине [Текст] // ХІ международный семинар «Этничность и власть: управление рисками и безопасность в условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуаций», г.Ялта, Ливадия, Крым, Украина, 15–20 мая 2012 г. – С.3.
 • 17. Пашков В.В., Арабаджиєв Д.Ю., Мяло П.І., Богомолова Н.М. Ідентичність особистості як цивілізаційна проблема (громадянський аспект) [Текст] // Материалы Международной научно-практической конференции «Запорожье и Запорожская область на пути к ноосферной цивилизации»: Москва–Запорожье, 23–25 ноября 2012 года. – Запорожье: «Акцент», 2012. – С.132 –138.
 • 18. Арабаджиєв Д.Ю. Детермінанти оптимізації громадського моніторингу за виборчим процесом в Україні [Текст] // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих  учених,  аспірантів  і  студентів  ЗНТУ,  Запоріжжя, 14–18 квітня 2014  р. В 5  томах. Т. 5 /  Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.270 –272.
 • 19. Арабаджиєв Д.Ю., Уткіна С.В., Моніторинг ідентичності учнівської молоді південного сходу України як детермінанта розвитку громадянськості // Міжнародний освітній форум «Особистість у єдиному освітньому просторі»: Випуск №(4)18, Запоріжжя, грудень 2014 року, Електронний збірник наукових праць ЗОІППО ЗОР.
 • 20. Арабаджиєв Д., Мальований М., Богомолова Н., Феномен громадянської ідентичності у свідомості та соціальній активності учнівської молоді (регіональний аспект, потенційний контекст - хортинг) [Текст] / Д. Арабаджиєв // Теорія і методика хортингу [зб. наук. праць] / гол. ред. І. Д. Бех. – К.: Видавець Паливода А.В. – 2014. – Випуск 2. – С.8–14.
 • 21. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації у вітчизняному і зарубіжному науковому дискурсі [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науковий журнал «Політикус». – серпень 2015. – № 1. – С.25-30, Одеса, 2015.
 • 22. Арабаджиєв Д. Ю. Громадські організації у вітчизняному і зарубіжному науковому дискурсі [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науковий журнал «Політикус». – вересень 2015. – № 2. – С.30–34, Одеса, 2015.
 • 23.  Арабаджиєв Д. Ю. Використання сфокусованих групових інтерв’ю на між електоральному етапі громадського моніторингу виборчого процесу в Україні [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 2015 р.). – 15-16 жовтня 2015. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С.27–29.

Відзнаки та нагороди:

 • Подяка Президента України (1999),  
 • Почесна грамота виконкому Запорізької міськради (2001)
 • Подяка Держкому України у справах сім’ї та молоді (2002)
 • Почесна грамота Запорізької облдержадміністрації (2007)
 • Почесна Грамота ЗНТУ (2013,2014)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2015)
 • Почесна Грамота Запорізької обласної ради (2015)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2017)

Рік початку діяльності в університеті: 2010.

Мови спілкування: українська, російська (вільно володію), англійська (читаю і розмовляю).

Контакти:

адреса: 4-й корпус, вул Тургенєва 39, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 290-Б
тел.: +380(61)7698626
e-mail: kafedra_zpn@zntu.edu.ua, kafedrazpn@gmail.com