Ви є тут

Головна

Прізвище: Василенко

Ім'я: Ольга

По батькові: Валентинівна

 

Посада: доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Вчене звання: доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=EA2BHNsAAAAJ

Scopus ID: 57194196732

Researcher ID: AAE-2262-2019

ORCID: 0000-0001-6535-3462

 
 

Освіта: вища

 • Запорізький індустріальний інститут, 1990, спеціальність за дипломом – Електронна техніка», кваліфікація за дипломом – «Інженер електронної техніки»
 • НУ "Запорізька політехніка" спеціальність за дипломом - «Автоматизація та приладобудування», кваліфікація за дипломом - Магістр з "Метрології та інформаційно-вимірювальної техніки"
 

Дисертації:

Наукові інтереси:

 • математичне моделювання та автоматизоване проєктування систем автоматизованого керування, напівпровідникових перетворювачів електроенергії, приладів та пристроїв мікро- та наноелектроніки.

Дисципліни, які викладає:

 • Моделювання мікро- та наносистем
 • Аналіз електронних схем
 • Системи автоматичного керування
 • Комп’ютерне моделювання
 • Пристрої живлення вимірювальної техніки
 • Проєктування вимірювальних систем
 • Силові напівпровідникові прилади
 • Методологія наукових досліджень
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

 • Василенко, О.В. Пiдвищення ефективностi моделювання енергетичних характеристик нанокластерів / О. В. Василенко, В. I. Рева, В. В. Погосов // Журнал фізичних досліджень -  Т. 25. - № 1 (2021) (Scopus) Journal of Physical Studies 25(1), Article 1001 [8 pages] (2021).
 • Reva, V.I. Simulation of Spherical Metal Nanoclusters Containing Monovacancy / V.I. Reva, O.V. Vasylenko, V.V. Pogosov // Journal of nano- and electronic physics. – Vol. 11. – No5. – P. 05018. (Scopus).
 • Vasylenko, O. Simulation of ACS for Magnetic Susceptibility Measurements in ECAD Based on Time Domain Functions / O. Vasylenko, V. Reva, G. Snizhnoi [Electronic resource] // Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15–19, 2019 – (CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2353, P. 689-701). (Scopus).
 • Vasylenko, O.V. Аutomated scanning system of the surface potential [Тext] / O.V. Vasylenko, Ie.L. Zhavzharov // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2017. – №1 (157).–  P.69-75. (Scopus)
 • Василенко, О.В. Повышение качества моделирования динамических систем выбор ом оптимальных алгоритмов симуляции [Текст] / О.В. Василенко, Я.И. Петренко // Радиоэлектроника, информатика, управление, – 2016, №4.–  С.11-18.(WoS)

Всього наукових праць: 70, з них статтей у наукових журналах – 35, монографій – 2, навчальних посібників – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Василенко О.В. Сучасні підходи у моделюванні складних систем. Тези доповіді. / Науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»/ДХТУ, Дніпропетровськ, 3-5 листопада 2015.
 • Василенко О.В. Моделювання мультидоменних систем автоматичного регулювання в ECAD. Тези доповіді. / Міжнародна науково-практична конференція «Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем» Дніпропетровськ, 18-20 листопада 2015.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Переможець конкурсу «Лектор року», ЗДІА, 2009 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2010.

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: (061) 764-67-33
e-mail: johnshum@zp.edu.ua