Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Смирнова

Ім'я: Ніна

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: старший викладач

Google Scholar: Нина Смирнова

ORCID: 0000-0002-6514-8562.

 

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2000, спеціальність за дипломом - «Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади» (диплом з відзнакою), кваліфікація за дипломом - «Магістр мікроелектроніки і напівпровідникових приладів».

 

Наукові інтереси: температурна залежність питомого опроу аустенітних хромо-нікелевих та марганцовістих сталей

Дисципліни, які викладає:

1. Технологія тонких плівок

2. Квантова механіка

3. Твердотіла електроніка

4. Фізична хімія

5. Фізика твердого тіла

Основні наукові роботи:

1.  Низькотемпературна модифікація тонких плівок міді під дією атомарного водню. Міжнар. конф. студ. і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики [Еврика -2007].-Львів.-  2007.-С.26. (Матюшин В.М., Жавжаров Е.Л., Антонченко Н.А.)

2. Низкотемпературная модификация тонких пленок никеля под воздействием атомарного водорода. ХХVIII Междунар. конф. по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами .- М.: МГУ.-2008.-С.157. (Матюшин В.М., Жавжаров Е.Л., Антонченко Н.А.)

3. Модифікація параметрів тонких плівок міді під дією атомарного водню. Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична.- 2008. – В.42.-С.39-46. (Матюшин В.М., Жавжаров Е.Л., Антонченко Н.А.)

4. Спосіб виготовлення тонкоплівкових тензоелементів. Патент на корисну модель № 40096, Україна. Заявка № u200812317, опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. (Матюшин В.М., Жавжаров Е.Л., Антонченко Н.А.)

5. Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів.. 15-19 квітня 2013 р.- Запоріжжя: ЗНТУ – Т.1.- «Особливості політики якості на металургійних підприємствах» Смирнова Н.А.- С.152-153.

Рік початку діяльності в університеті: 2000.

Основні мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33
e-mail: smirnina78@mail.ru