Ви є тут

Головна

Прізвище: Сніжной

Ім'я: Геннадій

По батькові: Валентинович

 

Посада: професор кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: канд. фіз.-матем. наук, д-р. техн. наук

Вчене звання: доцент

Google Scholar: Snizhnoi G. V.

Scopus ID: 54406427800

Researcher ID: Q-4033-2019

ORCID: 0000-0003-1452-0544.

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, рік закінчення – 1988, спеціальність за дипломом - «Фізика», кваліфікація за дипломом - фізик, викладач фізики.
 • Запорізький державний технічний університет, рік закінчення – 1998, спеціальність за дипломом - «Фінанси і кредит», кваліфікація за дипломом - фінансист.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація  за спеціальністю – 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків», за темою:
  «Термо- і фото стимульована поляризація кристалів Bi12SiO20»,
  рік захисту – 1991, Дніпропетровський державний університет, м. Дніпропетровськ.
 • Докторська дисертація за спеціальністю – 05.16.01 «Металознавство та теpмічна обpобка металів», за темою:
  «Наукові основи впливу магнітного стану структури на властивості аустенітних сталей»,
  рік захисту – 2019, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя.

 

Наукові інтереси:

 • фізика твердого тіла
 • якість та сертифікація
 • магнетометричні дослідження стопів та криць

 

Дисципліни, які викладає:

 • Матеріали мікро- та наноелектроніки
 • Фізика діелектриків
 • Технологія виробництва напівпровідникових матеріалів
 • Електронна техніка. Контроль якості
 • Менеджмент якості та сертифікація
 • Економічні аспекти управління якістю

Основні наукові роботи (публікації):

 • Vasylenko O. V., Reva V. I., Snizhnoi G. V. Simulation of ACS for magnetic susceptibility measurements in ECAD based on time domain functions. 2nd International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems, CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol. 2353. P. 689–701. (Scopus)
 • Ol’shanetskii V. E., Snezhnoy G. V., Snezhnoy V. L. Special features of formation of martensitic phases in the austenite of chromium-nickel steels under plastic deformation. Metal science and heat treatment. 2018. Vol. 60. No. 3–4. P. 165–171. (Scopus)
 • Ol'shanetskii V. E., Snezhnoi G. V., Sazhnev V. N. Structural and magnetic stability of austenite in chromium-nickel and manganese steels with cold deformation. Metal science and heat treatment. 2016. Vol. 58. No. 5–6. P. 311–317. (Scopus)
 • Snizhnoi G. V., Rasshchupkyna M. S. Magnetic state of the deformed austenite before and after martensite nucleation in austenitic stainless steels. Journal of Iron and Steel Research, International. 2012. Vol. 19. No. 6. P. 42–46. (Scopus)
 • Snizhnoi G. V., Bobyr S. V. Impact of magnetic state of austenite on the phase and structure transformations of wear-tesistant Fe-C-Mn-Cr steels under plastic deformation. Metallofizika i noveishie tekhnologii. 2012. Vol. 34. No. 10. P. 1355–1365. (Scopus)
 • Snizhnoi G. V. Formation of strain-induced martensite in chromium-nickel steels of the austenitic class. Materials Science. 2011. Vol. 47. No. 3. P. 363–369.(Scopus)
 • Snizhnoi G. V. Dependence of the corrosion behavior of austenitic chromium-nickel steels on the paramagnetic state of austenite. Materials science. 2013. Vol. 49. No. 3. P. 341–346. (Scopus)
 • Snezhnoi G. V. Magnetic state of austenite near the true deformation martensitic point of a chromium-nickel austenitic steel. Physics of metals and metallography. 2011. Vol. 111. No. 6. P. 573–578. (Scopus)
 • Mishchenko V. G., Snizhnoi G. V., Narivs'kyy O. Eh. Magnetometric investigations of corrosion behaviour of AISI304 steel in chloride-containing environment. Metallofizika i noveishie tekhnologii. 2011. Vol. 33. No. 6. P. 769–774. (Scopus)
 • Snezhnoy G. V., Mishchenko V. G., Snezhnoy V. L. Dependence of austenite magnetization on nickel content in structurally-unstable corrosion-resistant steels. Metallofizika i noveishie tekhnologii. 2010. Vol. 32. No. 3. P. 281–287. (Scopus)
 • Snizhnoy G. V., Snizhnoy V. L. Change of start kinetics mechanism of martensitic transformation in iron-nickel alloys. Metallofizika i noveishie tekhnologii. 2009. Vol. 31. No. 4. P. 565–576. (Scopus)
 • Panchenko T. V., Snezhnoy G. V. Photoelectret state in Al, Ga-doped Bi12SiO20 crystals. Ferroelectrics. 1995. Vol. 174. No. 1. P. 51–59. (Scopus)
 • Panchenko T. V., Snezhnoi G. V. Thermodepolarization analysis of the polarization mechanisms in Bi12SiO20 doped Al and Ga ions. Fizika tverdogo tela. 1993. Vol. 35. No. 12. P. 3248–3257. (Web of Science)
 • Panchenko T. V., Snezhnoi G. V. Electrically active defectsin in undoped and Al and Ga doped Bi12SiO20. Fizika tverdogo tela. 1993. Vol. 35. No. 11. P. 2945–2952. (Web of Science)
 • Potapovich Yu. N., Panchenko T. V., Snezhnoi G. V. Automatic current spectroscopy of semiconductors and dielectrics. Measurement Techniques. 1992. Vol. 35. No. 7. P. 850–853. (Scopus)
 • Panchenko T. V., Snezhnoi G. V. The role of electron injection in the formation of the electret state in Bi12SiO20. Fizika tverdogo tela. 1992. Vol. 34. No. 7. P. 2277–2279. (Web of Science)
 • Panchenko T. V., Snezhnoi G. V. Photoelectret and thermoelectret state in Bi12SiO20. Fizika tverdogo tela. 1991. Vol. 33. No. 12. P. 3546–3551. (Web of Science)
 • Panchenko T. V., Potapovich Yu. N., Snezhnoi G. V. Polarization effects and deep levels in Bi12SiO20. crystals. Izvestiya akademii nauk SSSR. Seriya fizicheskaya. 1990. Vol. 54. No. 4. P. 781–786. (Web of Science)

Всього наукових праць: 149, з них статей у наукових реферованих журналах – 73, патентів на винахід – 2, патентів на корисну модель – 5, навчальних посібників – 3.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Міжнародна конференція „Ті-2009 в СНД” (Одеса, 2009);
 • Міжнародна конференції „Стародубовські читання” (Дніпропетровськ, 2009-2016);
 • Міжнародна науково-технічні конференції „Литейное производство и металлургия, Беларусь” (Мінськ 2009);
 • Міжнародні конгреси двигунобудівників (Харків-Рибаче, 2010-2013; Харків-Коблево, 2014-2016);
 • Міжнародні науково-технічні конференціі „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок” (Запоріжжя-Алушта, 2010-2013);
 • Міжнародна науково-технічна конференція „Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта)” (Київ, 2012);
 • Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології” (Маріуполь, 2012);
 • І Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми прикладної фізики” (Севастополь, 2012);
 • Міжнародна науково-технічна конференція „Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем” (Севастополь, 2013);
 • ІІI Міжнародна науково-технічна конференція „Функціональні і конструкційні матеріали” (Донецьк, 2013);

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Подяка від Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 83-к від 25 квітня 2018р.);
 • Почесна грамота від Виконавчого комітету Запорізької міської ради (листопад, 2016 р.);
 • Почесна грамота від Запорізького національного технічного університету (наказ № 36 М від 16.05. 2016р.);
 • Почесна грамота від Запорізького національного технічного університету (наказ № 66 М від 07.05. 2014р.);
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (наказ № 743 від 13.11.2012 р.);
 • Почесні грамоти Запорізького державного технічного університету (Запорізького національного технічного університету)

Сертифікати:

 • «Стандартизация, документирование и функционирование систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO9001:2000» (ЗТР, 2008 р.)
 • «Управленческие и экономические аспекты управления качеством» («Golden Staff», 2009 р.)

Міжнародні гранти:

 • Soros Scientific Foundation (USA)

Рік початку діяльності в університеті: 1992.

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33
e-mail: snow@zp.edu.ua