Ви є тут

Головна

Прізвище: Томашевський

Ім'я: Олександр

По батькові: Володимирович

 

Посада: доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Вчене звання: доцент

Google Scholar: Александр Томашевский

Scopus ID: 6506080593

Researcher ID: AAE-5012-2019

ORCID: 0000-0002-3306-5965.

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, 1971, спеціальність за дипломом «Електрофізика», спеціалізація – «{спеціалізація за дипломом}», кваліфікація за дипломом – «Викладач фізики»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.20 «Стандартизация и управление качеством (по отрасли - производство изделий электронной техники)»:
  «Разработка и стандартизация метода моделирования кумулятивних сумм для исследования сложных стохастических объектов», рік захисту – 1987, Всесоюзний науково-дослідницький інститут стандартизації, м.Москва.

Наукові інтереси:

 • підвищення якості елементної бази радіоелектронної апаратури;
 • дослідження ефективності статистичних методів управління якості продукції.

Дисципліни, які викладає:

 • Надійність виробів електроніки. Математичні основи
 • Твердотільна електроніка
 • Надійність виробів електроніки. Фізичні основи
 • Інформаційні системи в електронній галузі
 • Комп’ютерні технології статистичної обробки даних
 • Статистичні методи контролю управління якістю продукції
 • Комп’ютерні технології забезпечення якості продукції

Основні наукові роботи (публікації):

 • Томашевский, А.В. Применение метода кумулятивных сумм в управлении качеством интегральных схем/ Электронная техника.-Сер.8.-1985.-Вып.1(112). - с.31-34.
 • Бендерский А.М., Томашевский, А.В. Оценка эффективности последовательных процедур обнаружения разладки методом имитационного моделирования/ Известия АН СССР. Техническая кибернетика, 1988, №1. - с.193-194.
 • Томашевский, А.В.,  Снежной Г.В., Чернявский К.А. Влияние параметров МОП-структуры на крутизну вольт-амперной характеристики/ Радіоелектроніка, інформатика, управління. №2, 1999. - с.42-44.
 • Томашевський О.В., Погосов В.В. Про критерії ефективності управління якістю інтегрованих мікросхем на етапі виробництва/ Радіоелектроніка, інформатика, управління. № , 2009, с. 35-38.
 • Томашевский А.В. Мониторинг надежности функционирования технических систем / Авиационно-космическая техника и технология, 2010, № 7(74), с.150-154.
 • Томашевский А.В., Тевс А.А. Анализ статистических методов обеспечения надежности сложных технических систем / Авиационно-космическая техника и технология, 2011, № 9(86), с.116-119
 • Томашевский А.В., Фомичева В.И. Cтатистический анализ качества изготовления турбинных лопаток / Авиационно-космическая техника и технология, 2012, № 7(94), с.7-10
 • Томашевский А.В., Снежной Г.В. Исследование качества изготовления никелевых турбинных лопаток методами непараметрической статистики / Газотурбинные технологии, 2013,  №3 (114),  с. 22-24
 • Каширин В.А Томашевский А.В. Основы компьютерных технологий статистического анализа медицинской информации - Запорожье: ЗМАПО - 2014. –196 с.
 • Ігнаткін В.У.,  Томашевський О.В. Коректування тривалості міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки за їх поточним технічним станом / Авиационно-космическая техника и технология, 2015, № 8(125), с.119-122.
 • Томашевський, О.В. Комп'ютерні  технології статистичної обробки даних: 2-ге видання навч. посібника/О.В Томашевський, В.П Рисіков. -  Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2015. - 175 с.  (гриф МОНУ № 1/11-5523 від 15.04.2014).

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • {Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}
 • ...

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 1989.

Основні мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33