Ви є тут

Головна

Прізвище: Сметанін

Ім'я: Ігор

По батькові: Миколайович

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1570-7688

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): H-2398-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 55658798600

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=alIQJbAAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Краснодарське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, Авіаційна та ракетнокосмічна техніка, 1988, спеціальність за дипломом – 0511 «Автоматизовані системи керування»

Наукові інтереси:

 • техніка мобільного зв'язку
 • перевантаження в системах зв'язку
 • волоконно–оптичні системи
 • системи захисту інформації

Дисципліни, які викладає:

 • Методи і засоби захисту інформації
 • Планування та проектування інформаційних мереж
 • Інфокомунікаційні технології
 • Системи мобільного зв'язку
 • Технічне обслуговування та вимірювання у телекомунікаціях
 • Телекомунікаційні та інформаційні мережі
 • Кінцеві пристрої абонентського доступу
 • Захист інформації в ТК системах та мережах

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Пат. Україна № 117772 С2 МПК (2018.01) H04W 8/00 H04W 28/02 (2009.01) H04W 64/00 H04W 72/06 (2009.01) Спосіб прогнозу локального перевантаження фрагмента стільникової мережі мобільного зв'язку [Текст] / І.М. Сметанін, заявник Запорізький національний технічний університет. – № a 2016 07823; подан. 15.07.16; опубл. 25.09.2018; Бюл.№18.
 2. Костенко В.О. Электропитание охранной сигнализации от высоковольтной линии электропередач [Текст] / В.О. Костенко, И.Н. Сметанин, О.В. Щекотихин // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2014. – №1 – С.40–45.
 3. Пат. Україна №81170 МПК12 H04W 48/00, H04W 72/00 Спосіб підвищення точності прогнозу локального перевантаження в стільниковій мережі рухомого зв’язку [Текст] / І.М. Сметанін, Р.І. Сметанін, Д.М. Піза, В.О. Костенко; заявник Запорізький національний технічний університет. – № u201214522; подан. 18.12.12; опубл. 25.06.2013; Бюл. №12.
 4. Smetanin I.N., Lozhkovsky A.G., Piza D.M., Verbanov O.V. Investigation Into The Parameters of the Traffic of the GSM Network Section Under the Effect of Local Overflows // Telecommunications and Radio Engineering. 2013. Vol. 72. No. 10. pp. 893–905.
 5. Пат. Україна № 68743 МПК H04W 48/00 H04W 72/00 Спосіб прогнозу локального перевантаження в стільниковій мережі рухомого зв’язку [Текст] / І.М. Сметанін, В.О. Костенко, Д.М. Піза, заявник Запорізький національний технічний університет. – № u201111220; подан. 21.09.11; опубл. 10.04.2012; Бюл.№7.
 6. Сметанин И.Н. Исследование параметров трафика участка сети GSM при воздействии локальных перегрузок [Текст]/ И.Н. Сметанин, А.Г. Ложковский, Д.М. Пиза, О.В. Вербанов // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2011. – №2 – С.23–30.
 7. Пат. Україна № 62006 МПК6 H04B 10/12 Спосіб передачі інформації в системах оптичного зв’язку [Текст] / О.В. Щекотихін, І.М. Сметанін, Л.М. Карпуков, В.І. Корнійчук, заявник Запорізький національний технічний університет. – № u2011000097; подан. 04.01.11; опубл. 10.08.2011; Бюл.№15.
 8. Пат. Україна № 45771 МПК9 H04B 10/12 H04B 1/00 Спосіб передачі інформації в системах оптичного зв’язку [Текст] / О.В. Щекотихін, І.М. Сметанін, Л.М. Карпуков, заявник Запорізький національний технічний університет. – № u200905916; подан. 09.06.09; опубл. 25.11.2009; Бюл.№22.
 9. Карпуков Л.М. Метод защиты информации в ВОЛС [Текст] / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихин, И.Н. Сметанин // Фотон–Экспресс. – 2009, № 4. – С.48–50.

Всього наукових праць: 9, з них патентів – 5.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Сметанін І. М., Шерстобітова А.І. Комплексна інформаційна система в громадському транспорті [Електронний ресурс] /І.М.Сметанін, А.І. Шерстобітова //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - С. 27-28. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 2. Сметанин, И.Н. Формирование библиотеки попутных аттракторов радіотрасах [Електронний ресурс] /И.Н.Сметанин//Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана
 3. Сметанин, И.Н. Мониторинг миграции абонентов в кластере фрагмента сотовой сети [Текст] /И.Н.Сметанин, М.В.Захарова // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 4. Костенко, В.О. Принцип самоорганизующихся сетей при контроле потока мобильных станций [Текст] / В.О.Костенко, І.М.Сметанін // VIII Міжнародна наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя : тези доп./ відп. ред. Д.М.Піза, С.В.Морщавка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.  – С.100–102.
 5. Сметанін, І.М. Вплив аттракторів на реалістичність моделей переміщення абонентів мобільного зв'язку [текст] / І.М.Сметанін, М.В.Захарова // Тиждень науки: тези допов. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18-23 квітня 2016 р., м. Запоріжжя.- 2016.
 6. Сметанин И.Н. Способ прогноза локальной перегрузки в фрагменте сотовой сети / И.Н. Сметанин В.О. Костенко // VII Міжнародна науково–практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2014. – C.100–101.
 7. Шийка А.А., Сметанин И.Н. Возможность использования нейронных сетей для прогнозирования мобильности в MANET–сетях / А.А. Шийка, И.Н. Сметанин // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 289–290.
 8. Сметанин И.Н. Анализ моделей перемещений абонентов в сотовой сети мобильной святи / И.Н. Сметанин, К.А. Павская // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 15–19 квітня 2013 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 137–138.
 9. Галимина И.А. Метод снижения сигнальной загрузки на сотовую сеть мобильной святи / И.А. Галимина, И.Н. Сметанин, М.П. Чернобородов // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 15–19 квітня 2013 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 130–131.
 10. Галимина И.А. Анализ методов снижения сигнальной нагрузки в сотовой сети мобильной святи /И.А. Галимина, И.Н. Сметанин // VI Міжнародна науково–практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 19–21 вересня 2012 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2012. – C.98–101.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2001.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 32б;
тел.: +380(61)7643281.