Ви є тут

Головна

Прізвище: Костенко

Ім'я: Валер'ян

По батькові: Остапович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9444-2541

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=f3OlMnQAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, електронної техніки, 1973, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 0705 «Радіотехніка», кваліфікація за дипломом – «Радіоінженер»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.05 «Теоретичні основи електротехніки»:
  «Широкополосные магнитострикционные фильтры. Теория и расчет», рік захисту – 1981, Московський енергетичний інститут

Наукові інтереси:

 • Сприяння молодим вченим в розробці моделей досліджуваних процесів у різних технічних напрямках
 • Здійснювання наукового керівництва підготовкою студентів до Всеукраїнського конкурсу «Професіонали майбутнього» напрямку «Телекомунікаціі», який проводить оператор стільникового зв’язку МТС у м. Київ кожного року
 • Головування в секції «Електроніка та радіотехніка» вузівського етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Дисципліни, які викладає:

 • Методологія наукових досліджень
 • Інформаційні технології
 • Теорія електричних кіл та сигналів
 • Електроживлення систем зв'язку

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Костенко В.О., Сметанін І.М., Піза Д.М. Спосіб прогнозу локального перевантаження в стільниковій мережі рухомого зв’язку. Патент на корисну модель № 68743 від 10 квітня 2012 р.
 2. Костенко В.О., Кравчина В.В., Гомольський Д.М. Спосіб виготовлення інтегральних мікросхем з комбінованою ізоляцією комплементарних транзисторів. Деклараційний патент на винахід № 27068 від 10 жовтня 2007 р

Всього наукових праць: 20, з них патентів – 5, монографій – 1, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Лізунов С. І. Деякі аспекти синтезу цифрових фільтрів/ С. І. Лізунов, В.О. Костенко. Abstracts of 4 International Scientific and Practical Conference. “Topical issues of the development of modern science” Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2019. Pp. 41- 50. URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-619-93537-5-2.
 2. Лизунов С. И. Синтез цифровых фильтров с линейными фазочастотными характеристиками/ С.И. Лизунов, В.О. Костенко. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Liverpool, United Kingdom 8-10 January 2020. Pp. 641- 649. URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-92-9472-193-8.
 3. Костенко В.О., Калюжний А.Г. Система контролю та керування вологістю при високих температурах // Тиждень науки-2019: Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.- C.29.- ISBN 978-617-529-223-5.
 4. Костенко, В.О. Организация библиотеки аттракторов для моделирования потока абонентов мобильной связи на реальных маршрутах/ В.О. Костенко, И.Н. Сметанин // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.42-44. 
 5. Костенко, В.О. Мікроконтролерна система керування роботою пекарної шафи/ В.О.Костенко,  Д.Г. Якубовський (гр..РТ-925сп) // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 6. Костенко, В.О. Організація живлення сигналізації в мережі ЛЕП [Текст] /В.О.Костенко, М.І.Лазуткін // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 7. Костенко, В.О. Алампа – преобразователь светового потока в электрическое напряжение [текст] /В.О.Костенко, А.М.Мисюк // Тиждень науки: тези допов. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18-23 квітня 2016 р., м. Запоріжжя.- 2016.- С.
 8. Костенко, В.О. Принцип самоорганизующихся сетей при контроле потока мобильных станций [Текст] / В.О.Костенко, І.М.Сметанін // VIII Міжнародна наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя : тези доп./ відп. ред. Д.М.Піза, С.В.Морщавка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.  – С.100–102.
 9. Костенко В.О., Завьялов С.Н. Совместное строительство и эксплуатация когнитивных телекоммуникационных сетей разными операторами связи. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних техно-логій. Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції .м. Запоріжжя, 19-21 вересня 2012 р., с.138-140.
 10. Костенко В.О., Журавлев В.Н.,Завьялов С.Н. Синергетический анализ процесса передачи энергии речевого сигнала. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції .м. Запоріжжя, 22-24 вересня 2010 р., с99-100.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Медаль «ХХ лет победы ВОВ»
 

Рік початку діяльності в університеті: 1973.

Мови спілкування: українська, російська, німецька (середній рівень)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 32б;
тел.: +380(61)7643281.