Ви є тут

Головна

6 грудня 2017 року у Запорізькому національному технічному університеті проходив І етап «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних, гуманітарних наук» 2017/2018 н.р. (секція «Правознавство, політичні науки та приватна охоронна діяльність») в якому взяли участь близько 27 учасників серед яких під керівництвом викладачів кафедри конституційного, адміністративного та трудового права було представлено 9 робіт, а саме :

1) наукова робота Бабака М.А., «Конституційна скарга як правова форма захисту основоположних прав та інтересів людини: зарубіжний та вітчизняний досвід»  (Науковий керівник: д.ю.н., професор Бостан С.К.)

2) наукова робота Ісаєва О.М., «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правові засади та проблеми реалізації» (Науковий керівник: д.ю.н., професор Максакова Р.М.)

Колаж

3) наукова робота Зайцевої Я.О., «Право на свободу мирних зібрань в Україні: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації» (Науковий керівник: д.ю.н., професор Максакова Р.М.)

4) наукова робота Чупик В.В. «Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Баєва Л.В.)

5) наукова робота Власюк І.П. «Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

6) наукова робота Бодзяк А.С. «Становлення правової свідомості в Україні в умовах трансформаційних процесів» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

Колаж

7) наукова робота Тімкової Є.В. «Репресивно-каральна система в СРСР часів диктатури І.Сталіна» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

8) наукова робота Тимошенко Н.В. «Правові засади подолання економічної кризи (на прикладі нового курсу Ф.Рузвельта)» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

9) наукова робота Бочарової А.О. «Закріплення правового статусу людини і громадянина у законодавстві України часів буржуазної революції (1917-1920рр.)» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

Представлені до участі у конкурсі наукові роботи стуентів оцінювало журі до складу якого увійшли:

  • Філей Юрій Володимирович (голова журі, декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент)
  • Максакова Руслана Миколаївна (член журі, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та трудового права, д.ю.н., професор)
  • Леоненко Тетяна Євгенівна (член журі, завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, д.ю.н., доцент)
  • Саміло Ганна Олегівна (член журі, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права к.ю.н., доц.)
  • Денисенко Вікторія Володимирівна (член журі, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права к.і.н., доц.)
  • Тимчук Олексій Леонідович (член журі, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, к.ю.н., доц.)

Колаж

За результатами виступів конкурсантів, в яких вони доповілі про актуальність та основний зміст своїх наукових робіт, а також відповіли на питання присутніх, члени журі визначили переможців цього етапу конкурсу. Серед представлених до конкурсу наукових робіт, які були виконані під керівництвом викладачів кафедри конституційного, адміністративного та трудового права, переможцями І етапу «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних, гуманітарних наук» 2017/2018 н.р. стали:

1) Бабак Максим Андрійович, який зайняв І місце у вузівському конкурсі на кращу студентську наукову роботу (секція «Правознавство, політичні науки та приватна охоронна діяльність») (Науковий керівник: д.ю.н., професор Бостан С.К.)

2) Ісаєв Олександр Миколайович, який зайняв ІІ місце у вузівському конкурсі на кращу студентську наукову роботу (секція «Правознавство, політичні науки та приватна охоронна діяльність»)  (Науковий керівник: д.ю.н., професор Максакова Р.М.)

3) Власюк Ілона Павлівна, яка зайняла ІІ місце у вузівському конкурсі на кращу студентську наукову роботу (секція «Правознавство, політичні науки та приватна охоронна діяльність»)  (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

4) Бодзяк Анастасія Сергіївна, яка зайняла ІІІ місце у вузівському конкурсі на кращу студентську наукову роботу (секція «Правознавство, політичні науки та приватна охоронна діяльність (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

Колаж

Колектив кафедри конституційного, адміністративного та трудового права щиро вітає всіх учасників та переможців І етапу «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних, гуманітарних наук» 2017/2018 н.р. (секція «Правознавство, політичні науки та приватна охоронна діяльність») та бажає нових наукових успіхів й звершень!

Колаж