Ви є тут

Головна

29 листопада 2017 року на юридичному факультеті Запорізького національного технічного університету відбулися засідання круглого столу для здобувачів вищої освіти на тему: «Актуальні питання конституційного і конституційно-процесуального права та конституційної реформи в Україні».

Захід було ініційовано та організовано доктором юридичних наук, професором, завідувачем кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Максаковою Русланою Миколаївною. Активну участь в організації круглого столу взяла лаборант кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Зайцева Яна Олександрівна.

В рамках заявленої проблематики найбільший інтерес серед учасників круглого столу викликали наступні питання:

 • Євроінтеграційна складова конституційного реформування в Україні (доповідач: Тімкова Єлизавета Володимирівна – студентка 2 курсу юридичного факультету);
 • Перспективи розвитку конституційної реформи в Україні (доповідач: Анісімова Марія Олексіївна – студентка 2 курсу юридичного факультету);
 • Проблема подвійного громадянства в Україні (доповідач: Грунічева Юлія  Володимирівна – студентка 5 курсу юридичного факультету);
 • Щодо питання обмеження права на свободу пересування та вибору місця проживання на тимчасово окупованих територіях України (доповідач: Попазова Надія Сергіївна – студентка 6 курсу юридичного факультету);
 • Проблеми реалізації права на свободу мирних зібрань в законодавстві України (доповідач: Зайцева Яна Олександрівна – студентка 6 курсу юридичного факультету);
 • Перспективи реформування права на освіту в Україні (доповідач: Таран Анна Сергіївна – студентка 6 курсу юридичного факультету);
 • Механізм правового регулювання протидії насильству в сім’ї(доповідач: Полякова Снежана Миколаївна -  студентка 6 курсу юридичного факультету);
 • Інститут конституційної скарги у постсоціалістичних країнах Європи як правовий засіб захисту конституційних прав і основоположних свобод людини і громадянина
 • (доповідач: Бабак Максим Андрійович – студент 4 курсу юридичного факультету);
 • Правове забезпечення виконання Президентом України обов’язків із захисту державного суверенітету (доповідач: Ісаєв Олександр Миколайович – студент 6 курсу юридичного факультету);
 • Розвиток інституту глави держави та системи електронних петицій в Україні (доповідач: Кучерук Тетяна Володимирівна – студентка 5 курсу юридичного факультету);
 • Конституційні основи процесу утворення та діяльності міністерства, як основного елементу системи центральних органів виконавчої влади в країнах Європи (Франція, ФРН, Італія) та в Україні (доповідач: Овсянніков Дмитро Миколайович  – студент 5 курсу юридичного факультету);
 • Організація роботи Конституційного Суду України: оновлений статус та проблемні аспекти його реалізації (доповідач: Мельников Валентин Сергійович  – студент 5 курсу юридичного факультету);
 • Сім кроків до покращення роботи прокурора: конституційно-правові засади (доповідач: Савіщенко Ангеліна Віталіївна – студентка 5 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ);
 • Актуальні питання організації діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (доповідач: Дмітрієнко Ілона Ігорівна – студентка 6 курсу юридичного факультету);
 • Правова охорона основного Закону України (доповідач: Тимошенко Наталія Володимирівна – студентка 2 курсу юридичного факультету);
 • Процес внесення змін та доповнень до Конституції України (доповідач: Сапа Андрій Дмитрович – студент 5 курсу юридичного факультету).

Всі учасники “круглого столу” активно обговорювали, аналізували, коментували та обмінювалися думками з приводу найактуальніших проблем сучасного українського конституціоналізму.

В результаті обговорення заявлених питань, було досягнуто поставлену організаторами круглого столу мету - обговорення існуючих в конституційному та конституційно-процесуальному праві України проблем, та генерація нових ідей щодо можливих шяхів вирішення означеного кола проблем. Також було прийнято рішення щодо необхідності щорічного проведення такого заходу зокрема у зв'язку з тим, що саме таке “неформальне” обговорення складних питань конститційної науки та практики дають змогу студентам в повному обсязі зрозуміти зміст конституційно-правових інститутів, сумісними зусиллями учасників виявити їх проблематику на сучасному етапі розвитку України, та виробити концепцію можливих варіантів вирішення колізійних, або законодавчо неврегульованих питань.

         

Колаж