Ви є тут

Головна

Напередодні травневих свят, а саме 29 квітня 2016 р. студенти-юристи гуманітарно-правового факультету Інституту управління та права взяли участь в студентській науково-практичній конференції: «Політичний режим в історико-правовому вимірі», яка була організована викладачами та студентами трьох університетів міста: Запорізького національного університету, Запорізького національного технічного університету та Класичного приватного університету.

Колаж

Конференція проводилася на базі юридичного факультету Запорізького національного університету за ініціативою викладачів кафедри історії і теорії держави і права цього факультету та його студентів-першокурсників, які виявили бажання саме в такій формі узагальнити та презентувати одержані упродовж навчального року результати вивчення історико-правових дисциплін. В своїх доповідях вони відобразили зокрема проблеми становлення та розвитку політичних режимів в стародавні часи (Спарта; Рим), в середні віки (Київська Русь; Англія) та в новітній час («Бонапартизм в Західній Європі», «Політичний режим доби П. Скоропадського» та «Традиції запорозького козацтва у політичному режимі сучасної України») тощо.

Колаж

Гості, зокрема наші студентки Бурденюк Ірина (гр. ГП-135сп), Жартовська Альона (гр. ГП-114) та Ніколюк Альона (гр. ГП-135сп) зупинилися на характеристиці тоталітарних режимів найближчих до нас часів. У підготовлених доповідях (наук. керівник: проф. С.К. Бостан) вони розкрили загальні риси та визначили особливості тоталітарних режимів заснованих на культі особи, провели певні історичні паралелі та наголосили на необхідності створення механізмів запобігання таких режимів в Україні. У виступах інших учасників конференції було звернуто увагу на труднощі перехідного періоду, представлене бачення перспектив подальшої демократизації українського суспільства, яка би спиралася на традиціях наших пращурів та загальнолюдських цінностей.

Колаж

За результатами проведеної роботи найбільш активні учасники конференції, серед яких виявилися і наші студентки: Бурденюк Ірина (гр. ГП-135сп) та Жартовська Альона (гр. ГП-114), отримали подяку від декана юридичного факультету Запорізького національного університету. Своїми враженнями від проведеного науково-практичного заходу поділилася Ніколюк Альона (гр. ГП-135сп). Вона зокрема, зазначила, що такі міжуніверситетські заходи є дуже корисними і вкрай необхідні для укріплення добутих у процесі навчання теоретичних знань, вироблення навичок виступу перед публічною аудиторією та посилення студентських зв’язків між навчальними закладами нашого міста. Альона підкреслила, що вона і Ірина Бурденюк брали участь в такому заході на цьому факультеті вдруге, але ця конференція відрізняється від попереднього різноманіттям форм і методів подачі матеріалу: доповіді супроводжувалися презентаціями; деякі з них оголошувалися іноземними мовами; присутні студенти виступали в якості експертів тощо. Нетрадиційною виявилася й така форма участі в конференції як ситуаційна гра. Завдяки їй присутнім вдалось на кілька хвилин зануритися в історичну епоху ХІХ-ХХ століть, відчути ту напругу політичної боротьби, яка тривала тоді в Західній Європі. Цей досвід корисний і потребує більш широкого застосування. Сподіваємось, що наступний такий студентський науково-практичний захід відбудеться у стінах нашого університету.