Ви є тут

Головна

Чудову нагоду поділитися своїми міркуваннями з приводу найактуальніших питань державно-правового розвитку України у дружньому колі науково-педагогічних працівників, вчених наукових установ, юристів-практиків, студентів, мали представники різних міст України (Запоріжжя, Дніпро, Київ, Кропивницький, Львів, Одеса, Сєвєродонецьк, Харків, Кременчук, Чернігів), Грузії (Тбілісі), Республіки Білорусь (Гродно, Мінськ, Могильов) та Словацької Республіки. Серед 160 учасників нашого заходу: 24 доктори наук (18 – юридичних наук; 2 – політичних наук; 1 – філософських наук, 1 – психологічних наук; 1 – педагогічних наук, фізико-математичних наук - 1 ); 65 кандидатів наук (юридичних – 58; політичних – 2; історичних – 3; психологічних – 1, фізико-математичних наук - 1); 8 аспірантів та здобувачів; 55 студентів, магістрів; 6 викладачів без наукового ступеня та 2 практичних працівників.

Колаж

Приємно відзначити величезний громадський інтерес до нашого наукового заходу, в якому брали участь представники біля 40 навчальних закладів, наукових установ та правоохоронних органів. Серед навчальних закладів та наукових установ:

 1. Гродненський державний університет імені Янкі Купали
 2. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 3. Державний технічний університет Грузії
 4. Державний науково-дослідний інститут МВС України
 5. Державний університет інфраструктури та технологій
 6. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 7. Запорізький гуманітарний коледж ЗНТУ
 8. Запорізька держава інженерна академія
 9. Запорізький національний технічний університет
 10. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
 11. Інститут законодавства Верховної Ради України
 12. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
 13. Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана
 14. Київський національний торговельно-економічний університет
 15. Київський університету туризму, економіки і права
 16. Класичний приватний університет
 17. Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського
 18. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
 19. Львівський державний університет внутрішніх справ
 20. Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика
 21. Міжрегіональна Академія управління персоналом
 22. Науково-дослідний інститут публічного права
 23. Національна академія внутрішніх справ
 24. Національний авіаційний університет
 25. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
 26. Національний університет «Львівська політехніка»
 27. Національний університет «Одеська юридична академія»
 28. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 29. Національна академія правових наук України
 30. Національна академія прокуратури України
 31. Національна академія Служби безпеки України
 32. Одеський державний університет внутрішніх справ
 33. Харківський національний університет внутрішніх справ
 34. Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
 35. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 36. Чернігівський національний технологічний університет
 37. Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Також до обговорення проблем державно-правового розвитку України приєдналися практичні працівники, а саме: адвокати, представники поліції, судді та помічники суддів, працівники виправних колоній.

Учасники конференції обговорили актуальні питання філософських, теоретичних та історичних засад регіональної державно-правової інтеграції; розвитку політичної науки в умовах інтеграційних процесів, конституційно-правових аспектів державно-правової інтеграції, адміністративно-правових аспектів державно-правової інтеграції, актуальних проблем реформування цивільного, кримінального та кримінально-процесуального права в умовах інтеграційних процесів, сучасних тенденцій розвитку міжнародного права та права Європейського Союзу.