Ви є тут

Головна

25 вересня 2015 року 193 держави-члени Організації Об’єднаних Націй на Саміті зі сталого розвитку в Нью-Йорку одностайно прийняли нову глобальну програму сталого розвитку, що містить 17 цілей, яких світ має досягнути до 2030 року.

Колаж

Зазначимо, що Сталий розвиток є новою світоглядною, політичною та практичною моделлю розвитку для усіх країн світу, які розпочали перехід від суто економічної моделі розвитку до пошуку оптимального балансу між трьома складовими розвитку – економічною, соціальною та екологічною. І хоча серед цілей відсутня вказівка на права людини, є цілком зрозумілим, що їх стратегія спрямована на побудову справедливого та демократичного суспільства, де буде забезпечено захист прав усіх людей на життя у такому природному та соціальному середовищі, яке б підтримувало людську гідність та здоров'я, не допускало дискримінації, забезпечувало рівність можливостей та зменшувало нерівність у доходах.

Колаж

Колаж

Необхідним для реалізації Стратегії на Національному, українському ґрунті, є передусім дотримання принципів верховенства права, прозорого, підзвітного та демократичного порядку прийняття законів та їх введення в дію, забезпечення рівності перед законом усіх фізичних і юридичних осіб, а також інституцій, вільного, неупередженого і незалежного правосуддя.

Колаж

Отже цілком логічним є звернення до проблеми Прав людини в контексті цілей Сталого розвитку саме в ці дні, адже кожного року, 10 грудня, міжнародне співтовариство, на честь «Загальної декларації прав людини», відзначає День прав людини. Прийнятий 10 грудня 1948 р. у Парижі цей надважливий міжнародно-правовий документ став одним з ключових засобів правового регулювання прав й свобод людини у післявоєнному світі.

ВИСТУПИ

1. З історії інституціоналізації прав людини: Французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р. та її значення.

Чупик Валерія – студентка 2 курсу юридичного факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету

2. Історико-правові витоки міжнародного гуманітарного права

Величко Станислав – студент 1 курсу юридичного факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету

3. Право, права людини в контексті уроків тоталітаризму ХХ століття

Бурденюк Ірина – студентка 4 курсу юридичного факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету

4. Європейський суд з прав людини в механізмі захисту прав і свобод людини

Батюта Максим – студент 2 курсу юридичного факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету

5. Захист прав людини у надзвичайних ситуаціях

Чернишова Марія – учениця 11-В класу Запорізького багатопрофільного ліцею «Перспектива»

6. Особливості дотримання прав людини на підконтрольній Україні території вздовж лінії розмежування

Лелеко Данило – учень 11-В класу Запорізького багатопрофільного ліцею «Перспектива»

7. Права людини в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)

Білай Владислав – учень 11-В класу Запорізького багатопрофільного ліцею  «Перспектива»

8. Права українських політв’язнів у Російській Федерації

Ковальчук Кирило – учень 11-В класу Запорізького багатопрофільного ліцею  «Перспектива»

9. Право на захист честі і гідності людини: уроки Революції Гідності

Коваленко Єгор – учень 10-А класу Запорізького Січового колегіуму

10. Волонтерство на захисті прав людини

Маєцька Зінаїда – учениця 11-А класу Запорізького Січового колегіуму

11. Міжнародні стандарти в механізмі захисту прав дітей в Україні

Виставкін Веніамін – учень 10 класу Запорізького Січового колегіуму

12. Права дитини в Україні очима сучасних українців

Ратєєва Анастасія – учениця 11-А класу Запорізького Січового колегіуму

13. До питання про захист прав дітей – учасників шоу-програм: європейський досвід і Україна

Казакова Маргарита – учениця 10-Б класу Запорізького Січового колегіуму

14. Право молоді бути почутим як запорука досягнення цілей Сталого розвитку ХХІ століття

Волошина Олександра – учениця 11-Б класу Запорізького Січового колегіуму

15. «Скаутінг як форма реалізації права дітей та молоді на участь в громадських організаціях».

Представники ГО Запорізький Молодіжний Скаутський Клуб «Хортичий острів»

Колаж

Колаж

Колаж