Ви є тут

Головна

Прізвище: Овчинников

Ім'я: Олександр

По батькові: Володимирович

 

Посада: завідувач кафедри ОТЗВ

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання:професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5649-1094

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): S-7135-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 57192110535

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=X2TY9NcAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Інженерно-фізичний факультет, 1999 р., дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.092301 «Технології та обладнання зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 • Запорізька державна інженерна академія, Економічний факультет, 1999 р., спеціальність за дипломом – «Фінанси і кредит».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 050201 «Матеріалознавство»:
  «Разработка низколегированных титановых сплавов для эксплуатации при циклических нагрузках и в условиях агрессивных сред», рік захисту – 2004 р., Запорізький національний технічний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 050201 «Матеріалознавство»:
  «Материаловедческие основы восстановления изделий из сложнолегированных титановых сплавов модифицированных субмикрокристаллическими материалами», рік захисту – 2013 р., Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • технології зварювання, розробка присадних матеріалів, відновлення деталей ГТТ відповідального призначення методами зварювання;
 • матеріалознавство титану та стопів його основі;
 • розробка технологій отримання губчатого титану, в тому числі легованого;
 • порошкова металургія - виробництво термомеханічних порошків, гідрида титану та виготовлення виробів методами порошкової металургії;
 • аддитивні технологїї.

У рамках створення власної наукової школи підготував та захистив п’ятьох кандидатів наук (одна з них, Коваленко Т.О., за результатами наукової роботи стала лауреатом премії Президента України 2012 року). Зараз керує підготовкою до захисту 3 кандидатських та 2 докторських дисертаційних робіт.

В рамках організаційної роботи є ініціатором організації у 2008 році першої в Україні міжнародної конференції «Титан. Виробництво та використання», яка в теперішній час є спільною НУ «Запорізька політехніка» та НАН України. По теперішній час – голова оргкомітету цієї, а також низки інших регулярних всеукраїнських конференцій і семінарів.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Composition, Structure, and Properties of Sintered Silicon-Containing Titanium Alloys / Bykov I.O., Ovchinnikov A.V., Pavlenko D.V., Lechovitzer Z.V. // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2020. – 58(9-10). – pp. 613-621.
 • Detecting the influence of heat sources on material properties when producing aviation parts by a direct energy deposition method / M. Gnatenko, P. Zhemanyuk, I. Petryk, S. Sakhno, S. Chigileichik, V. Naumik, A.O. Ovchinnikov, M. Matkovskaya // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. – № 1(12-97). – с. 49-55.
 • Corrosion Resistance of Welded Joints of Titanium Synthesized by the Method of Powder Metallurgy / О.E. Kapustyan, О.V. Ovchynnykov, А.А. Skrebtsov, І.М. Pohrelyuk, R.V. Proskurnyak // Materials Science. – 2018. – № 54(3). – с. 430-437.
 • Application of Domestic Heat-Resistant Powders in Additive Techniques [Текст] / Glotka O.A., Ovchinnikov O.V., Degtyaryov V.I., Kameneva S.A. // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. - № 56(11-12). - 2018. - с. 726-732.
 • Syntered titanium alloys for nuclear industry [Текст] / Kapustyan A.Y., Ovchinnikov A.V., Yanko T.B. // Problems of Atomic Science and Technology. - № 113(1). - 2018. - с. 134-141.
 • Application of laser treatment for hardening parts of gas turbine engines from titanium alloys / Girzhon, V. V.; Ovchinnikov, A. V. // Metal Science and Heat Treatment Volume. – 2017. – № 11-12. – P. 719-723.
 • Corrosion properties of titanium obtained by the method of powder metallurgy / Pohrelyuk, I. M.; Ovchynnykov, O. V.; Skrebatsov, A. A.; Shvachko Kh. S., Proskurnyak R. V., Lavrys’ S. М. // Materials Science. – 2017. – № 5. – P. 700-705.
 • Effect of the Starting Powder Mixture on the Porosity and Corrosion Properties of Sintered Titanium in Corrosive Media / Pogrelyuk, I. M.; Ovchynnykov, O. V.; Skrebtsov, A. A.; Shvachko Kh. S. // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2016. – № 7-8. – P. 445-453.

Всього наукових праць: більше 100, з них 12 статей в закордонних журналах, патентів – 14.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Овчинников О.В.Використання гідриду титану для підвищення якості виробів при спіканні / А.А.Скребцов, О.Є.Капустян, Н.В.Шалева // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 71.
 • Овчинников А. В. Титан в аддитивных технологиях [Текст] / А. В. Овчинников, Т. Б. Янко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения. – Дніпро, 2018. – С. 217 – 221.
 • Получение порошков из легированного губчатого титана методом гидрирования-дегидрирования [Текст]: сб. докл. 10-го Междунар. Симп., Минск, 5-7 апреля 2017 г. / Овчинников А.В., Смоляк Ю.С., Янко Т.Б., Критская Т.В., Шварцман Л.Я. - Минск: Беларуская наука, 2017. - Ч.1. – 587 с.
 • Овчинников А.В. Ремонт компрессорных моноколес из жаропрочных двухфазных титановых сплавов. / А.В. Овчинников, А.Г. Селиверстов, И.А. Петрик // 4 Міжнародна науково-практична конференція "Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні".ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 131.
 • Овчинников О. В. Повышение свойств сварных соединений деталей ГТД из двухфазного титанового сплава ВТ821 / О.В. Овчинников, И.А. Петрик, А.Г. Селиверстов, В.Г. Шевченко // 21 Междунар. конгресс двигателестроителей. Коблево, 5-10 сентября 2016. – С. 78-79.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 1999 р.

Професійний досвід:

з 1999 по 2004 р. — викладач на кафедрі «Технологія металів» ЗНТУ;

з 2004 р. — доцент кафедри «Механіка» ЗНТУ;

у 2008 р. створив науково-дослідний центр «Титан Запоріжжя» при ЗНТУ, який очолює по теперішній час. В рамках центра проводяться конференції, семінари та наукова робота, до якої долучаються докторанти, аспіранти та багато студентів різних факультетів. Центр виконує роботи з розробки нових технологій і матеріалів для металургійних та машинобудівних підприємств, а також конструкторських організацій (у їх числі ТОВ «ЗТМК», АТ «МОТОР СІЧ» ДП ЗНКБ «Івченко-Прогрес» та інші). Для реалізації проектів є тісні наукові, виробничі та фінансові зв’язки з низкою підрозділів Академії наук України, великими і середніми підприємствами України, а також закордонними партнерами. Центр «Титан Запоріжжя» є розробником інноваційних матеріалів та технологій, які захищені патентами, власником яких є НУ «Запорізька політехніка»;

з 2013 р. — професор кафедри «Механіка»;

з 2013 р. та по теперішній час — професор кафедри «Технології авіаційних двигунів»;

з 2016 р. і по теперішній час — завідувач кафедри «Обладнання та технології зварювального виробництва» НУ «Запорізька політехніка».

В плані наявності виробничого досвіду слід відмітити, що в 2017 р. працював за суміщенням на АТ «МОТОР СІЧ» на посаді заступника головного металурга з наукової роботи. У 2018 р. працював радником з науки директора ПАТ «Інститут Титану», а у теперішній час є експертом з титану та цирконію цієї організації.

Мови спілкування: російська — досконало, українська — добре, англійська — зі словарем.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257-а (9)