Ви є тут

Головна
Головним напрямом наукової тематики кафедри є розробка методології експрес-оцінки фізичного стану і рухових можливостей різних категорій населення. Це необхідно як при фізичній реабілітації, так і при фізичному вихованні та при оздоровчому і спортивному тренуванні. При цьому важливим є визначення мінімальної кількості інформативних безпечних тестів та їх діагностичних градацій за умови простоти, доступності для тих, хто здійснює тестування, а також його оперативності при лабораторних та скринінгових обстеженнях. 
 
У цьому відношенні слід зазначити, що контроль за станом здоров’я людини на етапі донозологічних змін в організмі має особливе значення, оскільки дозволяє контролювати рівень здоров’я і дає можливість впливати на фізичні показники людини до виникнення клінічних проявів хвороби.  При зниженні резервів здоров’я навіть у звичайних умовах життєдіяльності може формуватися патологічний процес і тільки маючи кількісну характеристику рівня фізичного стану та рухових можливостей, можна  ставити завдання покращення здоров’я населення. Запропонована професором Апанасенко Г.Л. (1988) кількісна експрес-оцінка соматичного здоров’я дає можливість прогнозувати виникнення захворювань, так і проводити контроль за ефективністю  фізичної реабілітації. Поняття «безпечного рівня здоров’я» дозволяє оріентуватись на кількісні показники при його експрес-оцінці, оскільки нижче цього рівня уже мають місце соматичні захворювання, чи є риск їх розвитку. Це може бути пов’язаним не тільки з перенесеними хворобами і наслідками травм, а і з гіподінамією у сучасному суспільстві.
 
Але у «батареї тестів», які запропоновані різними авторами, є такі, що потребують вдосконалення. Тому необхідні подальші дослідження з клініко-фізіологічним обгрунтуванням інформативних морфофункціональних показників з числа обраних тестів. 
Визначивши рівень фізичного стану і рухових можливостей, а також наявність функціональних порушень за даними обстежень у людини без клінічних проявів хвороби, можна впливати на ці показники шляхом адекватно підібраних комплексів фізичних вправ для відновного лікування, фізичного виховання та оздоровчого і спортивного тренування. 
 
При фізичній активності здорових людей без факторів ризику серцево-судинних захворювань, але зі зниженими показниками здоров’я, за результатами експрес-оцінки фізичного стану та рухових можливостей можна судити про оздоровлення здорових людей шляхом використання фізичних вправ з контролем за ефективністю фізичного навантаження. При наявності факторів ризику, в тому числі гіподинамії, збільшення фізичної активності є дійсно попереджувальним заходом і первинною профілактикою. Тому в якості напряму наукових досліджень кафедри обрано розробку методології експрес-оцінки фізичного стану і рухових можливостей різних категорій населення. 
 
Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес кафедри для вдосконалення навчальних програм таких дисциплін, як: «Основи фізичної реабілітації», «Основи ерготерапії», «Лікувальна фізична культура», «Масаж», «Основи оздоровчого харчування».