Ви є тут

Головна

Кафедра, як одна з базових загальноосвітніх у ЗНТУ була створена 1963 року. Першим її завідувачем був доцент Віталій Олександрович Фокін, якій очолював кафедру протягом майже чверть віку.

У різні роки кафедру очолювали також доценти Петро Іванович Лапченко, Георгій Михайлович Коваленко, Олександр Тихонович Рябошапка, Едуард Володимирович Власенко. А з 2015 року її очолює доцент Сергій Михайлович Тиховод.

Першими співробітниками кафедри в період її становлення були В.О. Фокін, В.Ф. Іванько, В.М. Немикіна, Є.В. Павлова. Основна робота викладачів спрямувалась тоді на розробку і створення навчально-методичної бази. Поряд з цим велися наукові пошуки, які очолював завідувач кафедри, доцент В.О. Фокін, який має понад 200 наукових праць та винаходів. Доцент В.М. Немикіна розробила методичне забезпечення курсів, які викладала, одночасно вела виховну роботу серед студентів як куратор та керівник наукового гуртка.

Зараз колектив кафедри ТЗЕ забезпечує викладання таких навчальних курсів як "Теоретичні основи електротехніки", "Основи теорії електричних кіл" та "Електротехніка та електроніка", охоплює навчанням, по суті, усіх студентів технічних спрямувань. Головна увага усіх працівників кафедри зосереджена на якісному проведенні навчального процесу, удосконалення лабораторної бази, впровадження персональних комп'ютерів. Викладачі та учбово-допоміжні співробітники кафедри неодноразово нагороджувались грамотами та цінними подарунками. Доцент Е.В. Власенко та старший викладач В.О. Чикіна нагороджені знаками "Відмінник освіти України".

Викладачі кафедри брали участь у підготовці кадрів не тільки для нашої держави. Серед студентів кафедри були представники Німеччини, Польщі, В’єтнаму, Китаю, Куби, багатьох країн Африки. Більшість іноземних студентів сумлінно навчалися і тепер займають керівні посади у своїх країнах і навчають фахівців. Серед них – Міхаель Маргітта (Німеччина) – доктор технічних наук, Алі Фархан Махсен (Йорданія) – професор університету (м. Аман), Ндагіжіма Сіпрієн (Руанда) – заступник міністра енергетики Руанди, Ібрагім Гасан (Сірія) – викладач університету (м. Дамаск).

1992 року університет вперше набрав студентів до групи з англійською мовою навчання за фахом "Електричні машини та апарати". Кафедра теоретичної та загальної електротехніки однією з перших розпочала підготовку з метою проведення занять у так званих "англійських" групах. Доцент Ольга Володимирівна Набокова, яка добре володіє англійською мовою, навчалася на курсах підвищення кваліфікації, протягом року займалася з американськими викладачами, вдосконалюючи розмовну англійську мову. Нині Ольга Володимирівна читає курс лекцій з ТЗЕ англійською мовою студентам кафедри "Електричні апарати" і студентам гуманітарного факультету, які навчаються за фахом "Технічний переклад". Вона веде практичні заняття і лабораторні роботи англійською мовою.

Колектив кафедри підготував методичні вказівки для виконання студентами розрахунково-графічних завдань із ТЗЕ англійською мовою. Студенти "англійських" груп сумлінно ставляться до навчального процесу, особливо з ТЗЕ, активно займаються в науковому гуртку, для студентських конференцій готують доповіді англійською мовою за темами, які не входять до навчального курсу. Більшість студентів цих груп бере участь в університетських олімпіадах із теоретичної електротехніки, здобуває призові місця.

Щоб розширити можливості навчання для студентів цих груп, кафедра ТЗЕ разом з кафедрою "Електричні апарати" підтримує ділові контакти з університетами Швеції і Німеччини. Тут студенти навчаються за спорідненими спеціальностями. Співробітництво із зарубіжними навчальними закладами передбачає організацію спільних конференцій викладачів і студентів, взаємний обмін студентами заради навчання і відпочинку.

1989 року було відновлено проведення Всесоюзних олімпіад з електротехніки та основ електроніки. Надійшло запрошення взяти участь у Всесоюзній олімпіаді з електротехніки, яка мала відбутися в Ленінградському інституті кораблебудування. Виявилося, що лише ЗМІ виступив тут з України. З інших республік колишнього СРСР прибуло на олімпіаду по 3-5 студентів. Наші студенти здобули 4-е місце. Попереду них були лише студенти з Москви і Ленінграда. І в подальшому доцент В.М. Немикіна та старший викладач В.О. Чикіна продовжували готувати студентів до Всесоюзних і Всеукраїнських олімпіад з теоретичних основ електротехніки й електротехніки та основ електроніки. У 2006 році на підставі тривалого досвіду старший викладач В.О. Чикіна разом з асистентом О.А. Шрамом видала навчальний посібник "Збірник відібраних задач для підготовки до олімпіад з електротехніки", який отримав рекомендацію Міністерства освіти і науки України.

На Всеукраїнських олімпіадах студенти нашого університету, в тому числі й іноземці, завжди здобували призові місця. Із 1999 року всеукраїнські студентські олімпіади з електротехніки та основ електроніки ініціює Харківський національний політехнічний університет. Наші студенти виступають тут вдало. Дмитро Капінус посів 2-е місце (1999 р.), Микита Павлик і Костянтин Козлов увійшли до першої десятки серед студентів 46 вищих навчальних закладів України (2000 р.), Олександр Кулешов – 3-е місце (2003 р.), В. Ходас – 3-е місце (2004 р.), Ірина Лишняк – 3-е місце (2005 р.), Костянтин Дідович – 2-е місце (2009 р.).

Колектив кафедри виконує науково-дослідні роботи, пов’язані з розробкою рекомендацій раціональних методів зміни параметрів електричної енергії. На кафедрі під керівництвом професора В.П. Метельського тривалий час діяв семінар з перетворювальної техніки – філія семінару Київського інституту електродинаміки при академії наук України. Зараз викладачі кафедри розробляють методики дослідження електромагнітних і теплових полів з метою оптимізації електричного обладнання. За науковою тематикою кафедри захистили кандидатські дисертації Е.В. Власенко, В.М. Немикіна, В.Ф. Безотосний, В.В. Козлов, О.Г. Волкова. До виконання науково-дослідних розробок залучаються і схильні до науки студенти.