Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є знайомство студентів з парадигмами логічного та функціонального програмування, їх засвоєння на базі мов Visual Prolog і Practical Common Lisp; вивчення та практичне засвоєння методів та засобів мов Visual Prolog і Practical Common Lisp до розв’язку задач штучного інтелекту, інших класів наукових і прикладних задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • принципи реалізації та функціонування програм, створених сучасними функціональними та логічними мовами програмування; методи та засоби мов Visual Prolog і Practical Common Lisp;
  • роль стандартів, класифікацію сучасних функціональних та логічних мов програмування та особливості родин і діалектів мов.

вміти:

  • обирати парадигму та мову програмування відповідно класу задач, що розв’язуються;
  • обирати ефективні в роботі засоби програмування мови з урахуванням експлуатаційних особливостей середовища програмної системи.