Ви є тут

Головна
Емблема електронного періодичного міждисциплінарного наукового видання «Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем»

Поточний випуск

№1 за 2023 рік (PDF, 2,7 MБ)


Редакційна колегія

 • Ткаченко Алла Михайлівна – завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., професор – головний редактор.
 • Карпенко Андрій Володимирович – професор кафедри економіки та митної справи НУ «Запорізька політехніка», д.е.н, професор – заступник головного редактора.
 • Левченко Наталія Михайлівна – професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.держ.упр., професор.
 • Пожуєва Тетяна Олександрівна – професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., професор.
 • Васильєва Олена Олексіївна – декан факультету міжнародного туризму та економіки, професор кафедри економіки та митної справи НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., доцент.
 • Шелеметьєва Тетяна В'ячеславівна – професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., професор.
 • Віндюк Андрій Валерійович – професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу НУ «Запорізька політехніка», д.пед.н., професор.
 • Попович Василь Михайлович – професор кафедри соціальної роботи та психології НУ «Запорізька політехніка», д.філос.н., професор.
 • Плинокос Дмитро Дмитрович – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», к.е.н, доцент.
 • Севастьянов Родіон Вікторович – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», к.е.н., доцент.
 • Крайнік Олена Миколаївна – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», к.е.н., доцент.
 • Карпенко Наталя Миколаївна — доцент кафедри економіки та митної справи НУ «Запорізька політехніка», к.держ.упр., доцент.
 • Кузьмін Віктор Володимирович – в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та психології НУ «Запорізька політехніка», к.соц.н., доцент.
 • Щербина Сергій Степанович – доцент кафедри соціальної роботи та психології НУ «Запорізька політехніка», к.соц.н., доцент.
 • Зайцева Валентина Миколаївна — завідувач кафедри, професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу НУ «Запорізька політехніка», к.пед.н., професор.
 • Шарова Світлана Василівна — в.о. завідувача кафедри кафедри фінансів, банківської справи та страхування НУ «Запорізька політехніка», к.е.н., доцент
 • Брутман Анна Богданівна – завідувач кафедри іноземних мов професійного спілкування страхування НУ «Запорізька політехніка», к.е.н., доцент.
 • Полєжаєв Юрій Григорович – доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування, НУ «Запорізька політехніка», к.н. з соц. ком., доцент
 • Чернова Ірина Вікторівна – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», к.філос.н., доц.
 • Кійко Сергій Геннадійович – голова правління ПрАТ «Дніпроспецсталь», д.т.н.
 • Дороніна Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса, д. е. н., професор;
 • Трачова Дарія Миколаївна – професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, д.е.н., професор.
 • Бондаревська Ксенія Валентинівна – професор кафедри соціального забезпечення та податкової політики Університету митної справи та фінансів, д. е. н., професор.
 • Шушпанов Дмитро Георгійович – завідувач відділом демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, д. е. н., професор.
 • Козик Василь Васильович – завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор.
 • Шафалюк Олександр Казимирович – в.о. декана факультету маркетингу КНЕУ, професор кафедри маркетингу, д.е.н., професор.
 • Андрющенко Катерина Анатоліївна – професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва КНЕУ, д.е.н, професор.
 • Варава Лариса Миколаївна – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування КНУ, д.е.н., професор.
 • Карпенко Наталія Володимірівна – завідувач кафедри маркетингу ПУЕТ, д.е.н., професор.
 • Мінакова Світлана Михайлівна – професорка кафедри машинобудування Одеської державної академії будівництва та архітектури, д.е.н. професорка.
 • Іванова Марина Іллівна – професор кафедри менеджменту виробничої сфери Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», д.е.н., професор.
 • Манн Руслан Володимирович – завідувач кафедри економіки та управління ЧДТУ, д.е.н., професор.
 • Смеричевський Сергій Францевич – декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Київського національного авіаційного університету, д.е.н., професор.
 • Шаульська Лариса Володимирівна – професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор.
 • Стадник Альона Георгіївна – доцент кафедри соціальної роботи та психології НУ «Запорізька політехніка», к.соц.н., доцент
 • Кукліна Тетяна Сергіївна – доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу НУ «Запорізька політехніка», к.е.н., доц.
 • Висоцька Наталя Іванівна – начальник патентно-інформаційного відділу НУ «Запорізька політехніка»

Іноземні члени редколегії

 • Алірзаєв Елвин – завідувач кафедри митної справи та менеджменту Академії державного митного комітету республіки Азербайджан (Баку, Республіка Азербайджан), к.е.н., доцент.
 • Ізмайлов Вілаят — завідувач кафедри економіки та управління Азербайджанської академії праці та соціальних відносин (Республіка Азербайджан), д.е.н., професор.
 • Чютене Рута – професор школи економіки та бізнесу Каунаського технологічного університету (Литва), д.е.н., професор.
 • Несторенко Олександр Васильович – доцент Сілезької академії м. Катовіце (Польща), к.е.н., доцент.
 • Богаєвська Яніна – професор ділового адміністрування та зовнішнього обліку Берлінського університету економіки і права (Німеччина), доктор, професор.
 • Антонюк Дмитро Анатолійович – віцепрезидент Запорізької торгово-промислової палати, д. е. н., професор, науковий дослідник Східно-Баварського університету Амберг-Вайден (Німеччина).