Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, звання Посада
Ковальова Ольга Володимирівна канд. мед. наук, доцент в.о. завідувача кафедри, доцент
Клапчук Василь Васильович д-р. мед.наук, професор професор
Присяжнюк Олена Анатоліївна канд. хім. наук, доцент доцент
Єрмолаєва Алла Вячеславівна канд. з фіз. виховання та спорту доцент
Бурка Олена Миколаївна канд. пед. наук доцент
Фетісова Валентина Валеріївна канд. мед. наук, доцент доцент
Мирна Ангеліна Іванівна канд. мед. наук, доцент доцент
Петрик Наталія Ігорівна канд. мед. наук доцент
Романова Тетяна Анатоліївна   ст.викладач
Сидорин Володимир Олегович   ст.викладач
Рижкова Марія Вадимівна   ст.викладач
Ковальова Алла Андріївна   ст.викладач