Ви є тут

Головна

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання Посада

Соколов Андрій Васильович

к.держ.упр., доцент  Завідувач кафедри, доцент

Васильєва Олена Олексіївна

к.ф-м.н., доц. Декан факультету, доцент

Ґудзь Марина Вікторівна

д.е.н., професор Професор

Біленко Олена Вікторівна

к.е.н., доц. Доцент

Василичев Денис Вікторович

к.е.н., доц. Доцент
к.е.н., доц. Доцент

Гіль Людмила Анатоліївна

 

Заступник декана,

ст. викладач

Горбань Світлана Федорівна

к.т.н., доц. Доцент

Коваленко Маргарита Олександрівна

к.е.н. Доцент

Карпенко Андрій Володимирович

д.е.н., доц. Професор

Карпенко Наталя Миколаївна

к.держ.упр., доц. Доцент

Кравець Марина Віталіївна

   Ст. лаборант