Ви є тут

Головна

Прізвище: Чумаченко

Ім'я: Віталій

По батькові: Павлович

 

Посада: професор,

завідуючий кафедрою вищої математики.

Участь у роботі рад і державних структур: член Ради Університету, член Ради Машинобудівного факультету.

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Освіта: вища

 

 • Дніпропетровський державний університет, радіофізичний факультет, 1971, спеціальність - «радіофізика і електроніка», спеціалізація – «радіофізик», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.03  «радіофізика»:
  «Расчет электромагнитных полей в волноводно-резонаторных системах с внутренними полостями, допускающими разбиение на частичные пересекающиеся области», рік захисту –1974, Дніпропетровський державний університет.
 • Докторська дисертація зі спеціальності –01.04.03  «радіофізика»:
  «Теория и приложения метода произведения областей в задачах дифракции волн на двумерных кусочно-линейных структурах», рік захисту –1990, Харківський державний університет.

Наукові інтереси:

 • аналітичні та чисельні методи розв"язування задач розсіювання хвиль в областях зі складною геометрією.

Дисципліни, які викладає:

 • вища математика;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • математичний аналіз;
 • диференціальні рівняння;
 • спеціальні розділи вищої математики;
 • теорія ймовірностей та математична статистика.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 179.

 • Чумаченко В.П.  On linear independence of some function systems appearing in the theory of plane wave fields. / V.P. Chumachenko // Telecommunications and Radio Engineering.– – 2015. – Vol. 74, – no. 4 – –P. 281-296.
 • Онуфриенко Л.М., Чумаченко В.П., Чумаченко Я.В. К теории Е-плоскостного волноводного трансформатора с осевой симметрией N-го порядка/Л.М. Онуфриенко, В.П. Чумаченко// Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2014. - №1, с.7-13.
 • Chumachenko V.P., Properties of some matrix operators appearing in the theory of planar waveguide junctions // Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – Vol. 72,  no.6, P.469-484.
 • Чумаченко Я.В., Чумаченко В.П. О бесконечных системах линейных уравнений, связанных с задачами рассеяния волн в плоскостных волноводных узлах с областью взаимодействия прямоугольной формы // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2012. - №2, С.20 – 25.
 • Chumachenko V.P., Vashchenko V.V. A GSM analysis of E-plane waveguide junctions filled with piecewise homogeneous dielectric. // International Journal of Numerical Modelling. - 2012. Vol. 25, March/April, no. 2, pp. 163-174.
 • Чумаченко Я.В., Чумаченко В.П. О бесконечных системах метода произведения областей для задач рассеяния волн  в плоскостных узлах с соединительной полостью прямоугольной формы. // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2011. - №1, С.10 – 14.
 • Chumachenko V.P., Vashchenko V.V. A GSM analysis of E-plane waveguide junctions filled with piecewise homogeneous dielectric. // International Journal of Numerical Modelling. - 2011. Published online in Wiley Online Library .DOI:10.1002/jnm.821.
 • Chumachenko V.P., Vashchenko V.V. A GSM analysis of E-plane waveguide junctions filled with piecewise homogeneous dielectric. // International Journal of Numerical Modelling. - 2011. Published online in Wiley Online Library .DOI:10.1002/jnm.821.
 • Ващенко В.В., Чумаченко В.П. О выборе представления поля для базовой треугольной области в задачах моделирования Н-плоскостных волноводных узлов. // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2010, №1, С.5-10.
 • Vashchenko V.V ., Chumachenko V.P. Scattering matrix of a jump of medium parameters in a rectangular waveguide // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2010, №2, С.7-11.
 • Ващенко В.В., Чумаченко В.П. О построении математической модели базовой треугольной области в задачах анализа плоскостных волноводных узлов. // Віснік Дніпропетровського університету. ­– 2010. ­– Т.18, № 2. Серія: «Фізика. Радіоелектроніка.» ­– Вип. 1, ­ с.129-135.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Чумаченко В.ПOn DPT representations of solutions to the Helmholtz equation in a convex N-gon/Proceedings of 15-th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory / Dnepropetrovsk, Ukraine, august 26-28, 2014, - p.131-133.
 • Chumachenko V.P., Chumachenko Ya.V. On matrix equations appearing when solving wave scattering problems for planar waveguide structures with rectangular region of interaction // Proceedings of 14th  International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory ( Kharkiv, Ukraine, August 28-30, 2012),  P. 56-59.
 • Chumachenko V.P., Pyankov V.P., Vashchenko V.V. Scattering of  TE-mode in an E-plane waveguide bend with jump of permittivity. // Proceedings of 16th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory ( Lviv, Ukraine, September 26-29, 2011). Lviv. – 2011. – P. 74-77.
 • Vashchenko V.V., Chumachenko V.P. Scattering of LSM modes in an E-plane two-port waveguide junction with triangular connecting cavity. // Proceedings of 13th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory( Kyiv, Ukraine, September 6-8, 2010), Paper AR-3, 3 р.
 • Vashchenko V.V., Chumachenko V.P. On mathematical modeling of a triangular building block in the analysis of E-plane waveguide structures. // Proceedings of 7th International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and SubMillimeter Waves (Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010), Paper A-18, 3 р.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

 

Рік початку діяльності в університеті: 1974.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (вільно).

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 203а
тел.: +380(61)764-67-13
e-mail: chumac@zntu.edu.ua