Ви є тут

Головна » Наука

Науково-дослідна робота студентів – важлива складова як навчального процесу, так і підготовки майбутніх науковців.

Система організації НДРС в Запорізькому національному технічному університеті склалась протягом десятиліть. Це організаційний процес, яким охоплена значна частина студентів денної форми навчання.

Науково-дослідна робота студентів внесена в навчальний процес окремими елементами, проводяться індивідуальні узагальнюючі заходи – конференції, олімпіади, конкурси.

Робота планується на навчальний рік і оголошується кафедрам. Кожен студент має змогу взяти участь в роботі наукових гуртків, виступити з доповідями на конференціях, взяти участь у олімпіадах та конкурсах університетського та Всеукраїнського рівня.

За підсумками участі у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах на кращу студентську наукову роботу, університетських заходах науково-дослідної роботи студентів переможці заохочуються грамотами, дипломами та грошовими преміями.

Посилаючись на досвід роботи нашого університету в організації Всеукраїнських заходів, Міністерство освіти і науки України постійно доручає проведення олімпіад, конкурсів та конференцій Всеукраїнського рівня.

Так за останні 10 років були проведені Всеукраїнські студентські олімпіади з дисциплін та спеціальностей: «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Програмування – АСМ», «Дизайн», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Комп'ютерна інженерія», «Електротехнічні системи електроспоживання», Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт за напрямами: «Енергозбереження в системах електропостачання», «Енергозбереження в електромеханічних системах та електротехнологіях», «Зварювання», Всеукраїнські студентські науково-практичні конференції: «Політична реформа: політико-соціальний та правовий аспекти», «Енергозбереження в електромеханічних системах та електротехнологіях», «Технологія та устаткування зварювання», Міжвузівські студентські науково-практичні конференції: «Сучасні напрямки практичної психології», «Актуальні проблеми українського мовознавства», «Актуальні проблеми українського мовознавства в контексті міжкультурної комунікації», «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку», а також багато інших.

Щороку близько 30 студентів ЗНТУ виборюють звання Лауреатів і Переможців Всеукраїнських конкурсів та олімпіад, підтримуючи імідж університету.

Кожного семестру відділ наукової роботи створює рейтингові списки студентів, які беруть участь у НДРС, для нарахування додаткових балів до загальноуніверситетського рейтингу студентів.

Високий рівень проведення заходів допомогає розповсюдженню досвіду організації НДРС та сприяє підвищенню рейтинга університету.

Співробітники лабораторії:

Керівник відділу

Валентина Володимирівна Коноваленко

Провідний фахівець

Аліна Олександрівна Нікітенко

Контактний телефон (061) 7698-493

e-mail: dep_ndrs@zntu.edu.ua