Ви є тут

Головна

Вартість навчання в ЗНТУ для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” у 2016/2017 навчальному році. Вартість вказано у грн. за перший семестр навчання.
 
код Спеціальність Спеціалізація(освітня програма) Денна Заочна
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 3520 1760
технології та устаткування зварювання 3520 1760
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 3520 1760
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 3520 1760
термічна обрабка металів 3520 1760
композиційні та порошкові матеріали, покриття 3520 1760
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 3520 1760
192 Будівництво та цивілна інженерія промислове будівництво 2860 -

Вартість навчання в ЗНТУ для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст /магістр” у 2016/2017 навчальному році. Вартість вказано у грн. за перший семестр навчання.

код Спеціальність Спеціалізація(освітня програма) ОКР"спеціаліст" ОКР"магістр"
131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва 4345 2530 4730 -
Технології та устаткування зварювання 4345 2530 4730 -
Відновлення та підвищення зностійкості джеталей та конструкцій 4345 2530 4730 2970
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 4345 2530 4730 2970
Термічна обробка 4345 - 4730  
композиційні та порошкові матеріали, покриття 4345 - 4730 -
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 4345 2530 4730 -
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове та цивільне будівництво 3950   4900  
073 Менеджмент Управління проектами - - 5500 -