Ви є тут

Головна » Студенту

Стипендіальна програма МЕТІНВЕСТ реалізується для здобувачів вищої освіти першого – четвертого курсів (бакалаврського) та першого курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної бюджетної або контрактної форми навчання, що навчаються на профільних для підприємств компанії спеціальностях (освітніх програмах):

Факультет комп'ютерних наук та технологій:

1. Комп'ютерні науки (освітні програми «Комп'ютерні науки», «Системи штучного інтелекту»);

2. Комп'ютерна інженерія (освітні програми «Комп'ютерна інженерія», «Комп'ютерні системи і мережі», «Спеціалізовані комп'ютерні системи»);

3. Інженерія програмного забезпечення (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»).

Інженерно-фізичний факультет:

1. Металургія (освітня програма «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів»);

2. Матеріалознавство (освітні програми «Прикладне матеріалознавство», «Термічна обробка металів»);

3. Прикладна механіка (освітні програми «Обладнання та технології ливарного виробництва», «Технології та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій».

Транспортний факультет

1. Транспортні технології (освітні програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»).

Машинобудівний факультет:

1. Прикладна механіка (освітня програма «Технології машинобудування»);

2. Галузеве машинобудування (освітні програми «Металорізальні верстати та системи», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»);

3. Прикладна механіка (освітня програма «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»).

Електротехнічний факультет:

1. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Енергетичний менеджмент», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Електричні машини і апарати», «Електричні та електронні апарати»).

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій:

1. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»);

2. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітня програма «Інтелектуальні мехатронні і роботехнічні системи»);

3. Кібербезпека (освітні програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»).

Призначення стипендії МЕТІНВЕСТ не скасовує право здобувача вищої освіти на отримання академічних та соціальних стипендій в звичайному порядку. Розмір стипендії МЕТІНВЕСТ складає від 700 до 1700 гривень на місяць (в залежності від курсу).

Для ознайомлення з правилами призначення і виплати стипендії, формуванням рейтингу, розмірами стипендій для кожного курсу пропонуємо переглянути «Положення про стипендіальну програму МЕТІНВЕСТ» (PDF, 8.1 MБ)

Критерії для призначення стипендії МЕТІНВЕСТ*:

1. Бал успішності:

– для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (студентів другого – четвертого курсів) - не нижче 75 балів;

– для здобувачів вищої освіти першого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - в залежності від балу вступу, але не нижче 150 балів;

– для здобувачів вищої освіти першого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за скороченою програмою в залежності від балу вступу, але не нижче 300 балів;

– для здобувачів вищої освіти першого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти в залежності від балу вступу, але не нижче 315 балів;

2. Проходження практики на підприємствах Запорізького регіону групи «МЕТІНВЕСТ» (згідно навчального плану студента);

3. Участь в проектах, тренінгах, вебінарах, інших заходах підприємств Запорізького регіону групи «МЕТІНВЕСТ»;

4. Вибір теми дипломної/курсової роботи зі списку актуальних питань для підприємств Запорізького регіону групи «МЕТІНВЕСТ».

* - критерії для призначення стипендії для кожного курсу шукайте у Додатку 2 до «Положення про стипендіальну програму МЕТІНВЕСТ» (PDF, 8.1 MБ)

Залишаються питання? Звертайтесь за консультацією до свого деканату або профкому студентів університету (ауд.368а та 405, к.т. (061) 769-83-40, e-mail: pks.nuzp@gmail.com).


Положення про стипендіальну програму МЕТІНВЕСТ (PDF, 8.1 MБ)