Ви є тут

Головна

Стипендіальна програма МЕТІНВЕСТ реалізується для здобувачів вищої освіти першого та другого курсів бакалаврату денної бюджетної або контрактної форми навчання, що навчаються на профільних для підприємств компанії спеціальностях (освітніх програмах):

Інженерно-фізичний факультет:

1. Металургія (освітня програма «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів»);

2. Матеріалознавство (освітні програми «Прикладне матеріалознавство», «Термічна обробка металів»);

3. Прикладна механіка (освітні програми «Обладнання та технології ливарного виробництва», «Технології та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій».

Електротехнічний факультет:

1. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Електричні машини і апарати», «Електричні та електронні апарати»).

Призначення стипендії МЕТІНВЕСТ не скасовує право здобувача вищої освіти на отримання академічних та соціальних стипендій в звичайному порядку. Розмір стипендії МЕТІНВЕСТ складає:

- для студентів І курсу – 1000 грн. на місяць;

- для студентів ІІ курсу – 1300 грн на місяць.

Для ознайомлення з правилами призначення і виплати стипендії, формуванням рейтингу для кожного курсу пропонуємо переглянути «Положення про стипендіальну програму МЕТІНВЕСТ» (PDF, 436 KБ).

Критерії для призначення стипендії МЕТІНВЕСТ*:

1. обов'язкова наявність балів академічної успішності:

- для студентів ІІ курсу - не нижче 90 балів;

- для студентів І курсу - в залежності від конкурсного балу вступу, але не нижче 165 балів за результатами ЗНО у першому семестрі та не менше 90 балів академічної успішності у другому семестрі;

- для студентів І курсу, які навчаються за скороченою програмою, мінімальний прохідний бал успішності розраховується щорічно в залежності від максимально можливого для цієї категорії та повинен бути еквівалентний 90 балам за 100-бальною шкалою у першому семестрі та не менше 90 балів академічної успішності у другому семестрі.

2. участь у проектах підприємств Запорізького регіону групи «МЕТІНВЕСТ»;

3. заповнення профорієнтаційної анкети;

4. бажання працювати на підприємствах компанії МЕТІНВЕСТ.

* - критерії для призначення стипендії для кожного курсу шукайте у Додатку 2 до «Положення про стипендіальну програму МЕТІНВЕСТ» (PDF, 436 KБ).

Залишаються питання? Звертайтесь за консультацією до свого деканату або профкому студентів університету (ауд.368а та 405, к.т. (061) 769-83-40, e-mail: pks.nuzp@gmail.com).


Положення про стипендіальну програму МЕТІНВЕСТ (PDF, 436 KБ)

Положення про стипендіальну програму МЕТІНВЕСТ, що втратило чинність (PDF, 8,1 MБ)