Ви є тут

Головна

2020; 2019; 2018; 2017; 2016

Список наукових публікацій студентів за 2021 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях 1
Тез доповідей конференцій 7

Статті у фахових виданнях:

Berezhnyy, Stanislav Development of resource-saving and environmentally safe beryllium bronze soldering technology / Stanislav Berezhnyy, Oleksii Kapustian, Ruslan Kulykovskyi, Ihor Avdeev, Danylo Uriekin // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 46–54.

Тези доповідей конференцій:

1. Биковський, О.Г. Аналіз роботи захисного покриття графітованого електроду нанесеного плазмовим напиленням з використанням струмоведучого дроту [Текст]: матеріали Міжнародної конференції "Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні PolyWeld – 2021" Київ, 27-28 травня 2021 р.: тези доповідей / О.Г. Биковський, Г.М. Лаптєва, Р.А. Кідун // Київ. – 2021. – С. 20-21.

2. Popov, S. Fracture analysis of friction surfaces of tracks of caterpillar mechanisms during abrasive wear [Text]: Actual trends of modern scientific research : the 5th International scientific and practical conference, 8-10 November 2020 : abstracts / S. Popov, S. Shumykin, N. Kotov // Munich, 2020. – Pp. 131 – 135.

3. Ovchinnikov, O. Study of the structure and properties of titanium melted by the electroslag method in an open crystallizer [Text]: The world of science and innovation : the 4th International scientific and practical conference, 11-13 November 2020 : abstracts / O. Ovchinnikov, S. Shumykin, D. Bilonyk, Y. Doroshenko, I. Bilonyk // London, 2020. – Pp. 134 – 138.

4. Попов, С.М. Технологія відновлення та підвищення зносостійкості деталей дорожньо-будівельної техніки [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доп. / С.М. Попов, С.О. Шумикін, Р. Суле // Запоріжжя. – 2021. – С. 54 – 55.

5. Білоник, I.М. Регенерація відходів титану ВТ1-0 з використанням електрошлакового процесу [Текст]: the 6th International scientific and practical conference "Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects" 21-23 November, 2021: тези доповідей / І.М. Білоник, С.О. Шумикін, Д.І. Білоник, В.І. Мірошниченко, В.Д. Облогін // Berlin. – 2021. – Pp. 233 – 237.

6. Савонов, Ю.М. Розробка технології зварювання устаткування з двофазної сталі типу Х21Н5Т [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей / Ю.М. Савонов, Р.А. Куликовський, Рамат Суле // Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 56-57.

7. Савонов, Ю.М. Схемотехніка інверторних зварювальних джерел живлення [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей / Ю.М. Савонов, Р.А. Куликовський, Рамат Суле // Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 57-59.