Ви є тут

Головна
  • Коновальчук А.Ю. ст. гр. ГФ-213 Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання. Науковий журнал "Актуальні питання публічного та приватного права". - № 1 (15). - 2017. - с.14-17
  • Полівода О.В. ст. гр. ГФ-223 Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні в контексті європейського досвіду Науковий журнал. "Актуальні питання публічного та приватного права". - № 1 (15). - 2017. - с. 18-21
  • Дерев'ягін М.В. ст. гр. ГФ-223 Конституційне закріплення права на звернення в Україні та європейських державах. Рнформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 21-22 квітня 2017 р. - Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. с.22-25
  • Полівода О.В. ст. гр. ГФ-223 Застосування зарубіжного досвіду щоду конституційно-правового регулювання права на працю. Тиждень науки. тези доповідей наук.-практ. конф., Запоріжжя. 18-21 квітня 2017 р. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. с.1563-1564
  • Ліпіліна О.С. ст.гр. М-214 До питання категорального визначення "політична культура" Тиждень науки. тези доповідей наук.-практ. конф., Запоріжжя. 18-21 квітня 2017 р. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. с.1564-1566
  • Скорик С.В.  ст. гр. Е-423 Держава як інститут політичної системи. Тиждень науки. тези доповідей наук.-практ. конф., Запоріжжя. 18-21 квітня 2017 р. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. с.1566-1567
  • Багрій Т.О. ст. гр.ФЕУ-616 Типологія правових систем.Тиждень науки. тези доповідей наук.-практ. конф., Запоріжжя. 18-21 квітня 2017 р. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. с.1567-1569