Ви є тут

Головна

Список  наукових  публікацій  студентів  кафедри  філософії

 • Левченко А.М. «Як стати другом для всіх»: елементарні психологічні правила міжособистісного спілкування [Текст] /А.М. Левченко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.262-263.
 • Скомська А.С. Філософія маркетингу [Текст] /А.С. Скомська, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.263-265.
 • Шерстобітова А.І. Філософські аспекти інформаційного суспільства [Текст] /А.І. Шестобітова, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.265-267.
 • Пасічник К.В. Філософія науки про тенденцію розвитку гуманітарних наук [Текст] /К.В. Пасічник, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.267-268.
 • Федорченко Н.О. Батьки і діти – співробітництво чи війна [Текст] /Н.О. Федорченко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.268-270.
 • Пісоцький Я.В. Самоосвіта як суспільне явище та індивідуальна проблема [Текст] /Я.В. Пісоцький, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.270-271.
 • Маслов Д.П. Особливості сучасної психологічної війни [Текст] /Д.П. Маслов, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.271-273.
 • Соловйов М.П. Філософський сенс виховання [Текст] /М.П. Соловйов, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.273-275.
 • Кліманова Д.О. Пролегомени до філософії ілюстрації [Текст] /Д.О. Кліманова, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.275-276.
 • Смьордова В.В. Проблема жорстокості ілюстрації [Текст] /В.В. Смьордова, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.276-278.
 • Голуб В.О. Проблема мотивації у підлітків [Текст] /В.О. Голуб, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.278-279.
 • Ковалевич А.О. Корупція як соціальне явище [Текст] /А.О. Ковалевич, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.279-280.
 • Довженко Д.В. Статєве виховання сучасної молоді [Текст] /В.О. Голуб, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.280-281.
 • Костецька А.С. Символ Змія у філософії Г. Сковороди [Текст] /А.С. Костецька, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.281-283.
 • Котовенко В.С. Філософія серця П. Юркевича [Текст] /В.С. Котовенко, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.283-284.
 • Завальна Д.О. Співзвучність поглядів про людську сутність Н. Аббаньяно і Л. Фейєрбаха [Текст] /Д.О. Завальна, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.284-286.
 • Крамаренко К.І. Антропологічна етикоправова спрямованість філософії П. Юркевича [Текст] /К.І. Крамаренко, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.286-287.
 • Мєлай Д.О. Гуманітарне пізнання за Г.- Г. Гадамером [Текст] /Д.О. Мєлай, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.287-289.
 • Камєнський Д.В. Особливості взаємодії студентів та викладачів у закладах вищої освіти [Текст] /Д.В. Камєнський, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.289-290.
 • Осипович О.О. Роль гаджетів в житті студентів [Текст] /О.О. Осипович, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.290-292.
 • Козлов В.В. Особливості інклюзивного навчання у вишах [Текст] /В.В. Козлов, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.292-294.
 • Джрагацпанян Н.В. Аналіз гендерної нерівності в сучасному світі [Текст] /Н.В. Джрагацпанян, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.294-296.
 • Діденко А.Є. Проблема використання джерел інформації [Текст] /А.Є. Діденко, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.296-298.
 • Будій І.О. Проблема агресії як соціальний феномен [Текст] /І.О. Будій, В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.298-300.
 • Креузова А.А. Категорія часу в історії філософії [Текст] /А.А. Креузова, В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.300-301.
 • Степанчук О. Л. Ідеалістичні погляди на генезис свідомості [Текст] /О.Л. Степанчук, В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.301-303.
 • Шукюров Р. С. Філософська ідея туризму [Текст] /Р.С. Шукюров, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.303-305.
 • Родіна Т.В. Туризм як спосіб філософського пізнання світу [Текст] /Т.В. Родіна, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.305-306.
 • Подлєсна Ю.А. Філософське осмислення феномену туризму [Текст] /Ю.А. Подлєсна, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.306-308.
 • Грачов М.Ю. Гедонізм як етична позиція: минуле і сучасність [Текст] /М.Ю. Грачов, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.308-309.
 • Дейнега В.Р. Світоглядні основи формування кастового суспільства в Індії [Текст] /В.Р. Дейнега, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.309-311.
 • Денека М.А. Аналітична філософія: виникнення, розвиток та сучасні напрямки [Текст] /М.А. Денека, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.311-313.
 • Ільїн І.П. Історична постать Сократа та сучасне значення його ідей [Текст] /І.П. Ільїн, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.313-315.
 • Матола М.В. Проблема науковотехнічного прогресу та техніки у філософії [Текст] /М.В. Матола, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.315-317.
 • Рюміна Є.В. Філософія як особливий спосіб ставлення до світу:потреби сучасної людини. філософії [Текст] /Є.В.Рюміна, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.317-318.
 • Шестопалов О.О. Космос чисел та числа космосу у філософії піфагореїзму [Текст] /О.О. Шестопалов, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.318-320.
 • Дорофєєв В.Є. Філософські засади класичної та квантової фізики [Текст] /В.Є. Дорофєєв, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.320-322.

   
 • Ігнатов К.С. Філософія про витоки і сенс любові [Текст] /К.С.Ігнатов, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1736-1737.
 • Булачок І.І. Співзалежність філософії та педагогіки у загальній парадигмі людського пізнання [Текст] /І.І. Булачок, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1740-1742.
 • Леощенко С.Д. Проблема постмодернізму у сучасній філософії [Текст] /С.Д.Леощенко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1742-1744.
 • Майстренко А.В. Суперечливості людських свідомості та життя – що, коли, навіщо [Текст] /А.В. Майстренко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1744-1746.
 • Ярова А.В. Проблема штучного інтелекту в науці і філософії [Текст] /А.В. Ярова, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1750-1752.
 • Жабицький Р.С. Де пролягає межа між фанатизмом і істинною вірою? [Текст] /Р.С.Жабицький, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1754-1755.
 • Самсонова Є.В. Соціальний бік проблеми безхатніх і бездоглядних тварин [Текст] /Є.В. Самсонова, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1755-1757.
 • Поварніна І.В. Цілепокладання як свідомий вибір [Текст] /І.В. Поварніна, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1757-1758.
 • Власова А.В. Філософія мистецтва [Текст] /А.В. Власова, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1758-1760.
 • Подакова Г.Ю. Філософія маркетингу та її вплив на людину [Текст] /Г.Ю. Подакова, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1760-1761.
 • Фостій А.Є. Філософія тексту [Текст] /А.Є. Фостій, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1763-1764.
 • Шувакіна К.Г. Філософія фотографії [Текст] /К.Г. Шувакіна, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1764-1766.
 • Єршова Д.С. Філософія впливу гаджетів на формування сучасної молоді [Текст] /Д.С. Єршова, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1764-1767.
 • Тюріков О.В. Філософські проблеми впровадження інформаційних технологій в життя людини [Текст] /О.В. Тюріков, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1772-1773.
 • Крупій О.С. Людській фактор, як проблема впровадження та розвитку елементів штучного інтелекту [Текст] /О.С. Крупій, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1776-1779.
 • Горбенко А.М. Філософія у діяльності архітектора [Текст] /А.М. Горбенко, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1783-1785.
 • Гридасова Х.В. Філософсько-релігійні догмати західного Середньовіччя та їх суперечності архітектора [Текст] /Х.В. Гридасова, В.М.Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1786-1788.
 • Супрун В.І. Гносеологічна проблематика інтелектуальної інтуїції Рене Декарта [Текст] /В.І. Супрун, В.М.Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1790-1792.
 • Коляда Т.Г. Філософія управління персоналом організації [Текст] /Т.Г. Коляда, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1813-1814.
 • Ширіна О.О. Основи концепції філософії управління [Текст] /О.О. Ширіна, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1814-1815.
 • Олійник В.А. Ідеї фрейдизму та психоаналізу в сюжетах сучасного кіномистецтва [Текст] /В.А. Олійник, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1815-1817.
 • Філобок Є.В. Мотиви філософії ніцшеанства у фільмі «Фонтан» [Текст] /Є.В. Філобок, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1817-1819.
 • Грибко В.В. Проблема прав і свобод людини у філософії Просвітництва [Текст] /В.В. Грибко, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1819-1821.
 • Іванченко Є.Ю. Світоглядні засади особливостей стилістичних систем бароко та класицизму [Текст] /Є.Ю. Іванченко, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1819-1821.

   
 • Глацких М. М. Роль постмодернізму у сучасних науці та мистецтві [Текст] /М.М. Глацких, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1480-1481.
 • Корінь К. Ю. Філософія управління персоналом [Текст] /К.Ю. Корінь, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1483-1485.
 • Білоконь Ю. В. Філософія проведення співбесід з добору кадрів [Текст] /Ю.В. Білоконь, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1485-1486.
 • Кириленко О. І. Динаміка проблеми поколінь [Текст] /Ю.В. Білоконь, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1486-1487.
 • Адамцев П. П. Інформаційна війна актуалізує питання інтелектуальної безпеки [Текст] /П.П. Адамцев, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1487-1488.
 • Целікова Є. Є. Криза кохання як загальнолюдська проблема [Текст] /Є.Є.Целікова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1488-1489.
 • Поліщук С. С. Місце філософії в системі вищої освіти [Текст] /С.С. Поліщук, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1489-1491.
 • Сидоренко Є. В. Філософія управління освітянським процесом в технічному вузі [Текст] /Є.В. Сидоренко, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1491-1492.
 • Закутська Т. М. Сенс життя, який пов’язаний з різними віковими перевагами [Текст] /Т.М. Закутська, В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1494-1496.
 • Урсулова Ю. В.Проблема несвідомого у філософії [Текст] /Ю.В. Урсулова, В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1496-1497.
 • Ємельянова А. Р. Психологiя образи [Текст] /А.Р. Ємельянова, Г.О.Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1497-1499.
 • Брильов Є. С. Філософія маски [Текст] /Є.С. Брильов, Г.О.Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1499-1501.
 • Федічкін І. О. Феноменологія сприйняття М. Мерло-понті [Текст] /І.О. Федічкін, Г.О.Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1501-1502.
 • Бірюков О. А. Особливості використання штучного інтелекту в різних галузях знань [Текст] /О.А. Бірюков, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1506-1508.
 • Кікоть В. І. Філосософське осмислення поняття «іновація» [Текст] /В.І. Кікоть, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1510-1512.
 • Лимарів І. О. Основні компетенції студентів-програмістів [Текст] /І.О. Лимарів, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1512-1513.
 • Зубко Е. О. Вплив інтернет технологій на формування компетентності студента [Текст] /Е.О. Зубко, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1515-1517.
 • Іщенко С. С. Філософія інженерної діяльності [Текст] /С.С. Іщенко, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1519-1520.
 • Матвейчук О. В. Конфлікт прийняття та відторгнення античної раціональності в арабській та європейській середньовічній філософії [Текст] /О.В. Матвейчук, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1541-1543.
 • Кузьменко А. В. Специфіка поєднання вчень даосизму та буддизму у філософії Давнього Сходу [Текст] /А.В. Кузьменко, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1543-1544.
 • Притула А. О. Філософські ідеї та ідеали відродження у живописі Рафаеля Санті [Текст] /А.О. Притула, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1544-1545.
 • Калініченко Д. В. Свобода людини у філософії Нового часу та Просвітництва [Текст] /Д.В. Калініченко, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1545-1547.
 • Носач Д. С. Трансформація грошових відносин як чинник сталого розвитку суспільства [Текст] /Д.С. Носач, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1547-1548.
 • Сорокопуд Г. С. Проблема відчуженості теорії та практики в сучасній освіті [Текст] /Г.С. Сорокопуд, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1548-1551.
 • Троян А. Є. Проблема істини в історико-філософському контексті [Текст] /А.Є Троян, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1552-1555.

   
 • Волков М.А. Cоціально-філософська проблема інтелектуальної власності в україні [Текст] /М.А.Волков, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.210-212.
 • Сахно С.С. Філософська концепція інформаційного суспільства [Текст] /С.С. Сахно, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.214-216.
 • Михайлюк В.В. Філософія технічної автоматизації виробництва [Текст] /В.В. Михайлюк, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.217-219.
 • Лосєва А.А. Філософія чистої моди або філософія цнотливого жіночого образу [Текст] /А.А. Лосєва, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.219-221.
 • Котов Р.О. Вплив фільтрів сприйняття реальності на когнітивні можливості індивідууму [Текст] /Р.О. Котов, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.221-223.
 • Єськов К.О. , Арсентьєва Г.О. Інстинкт – один із напрямів життєвого пориву [Текст] /К.О.Єськов, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.225-227.
 • Третьякова Я.О. Концепція рівнів психології обмежень [Текст] /Я.О. Третьякова, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.239-241.
 • Подопригора О.І. Психологічний вплив соціальної реклами [Текст] /О.І. Подопригора, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.243-245.
 • Підковинська У.В. Вплив пізнавальних процесів на сучасних студентів [Текст] /У.В. Підковинська, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.245-247.
 • Бабков О.В. Довіра як індикатор ефективної економіки [Текст] /О.В. Бабков, І.М. Бондаревич// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.247-248.
 • Куляс А.О. Лао-цзи і Ф.Фукуяма: два полюси розуміння поняття «довіра» [Текст] /А.О. Куляс, І.М. Бондаревич// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.248-249.
 • Череута А.І. Специфіка феномену довіри [Текст] /А.С. Череута, І.М. Бондаревич// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.249-250.
 • Шевченко А.Д. Економічний ефект соціального феномену довіри[Текст] /А.Д. Шевченко, І.М. Бондаревич// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.250-252.
 • Котенкова В.В. Логіка розвитку менеджменту [Текст] /В.В. Котенкова, О.М. Повзло// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.261-262.
 • Подакова Г.Ю. Логічна суть глобального ринку [Текст] /Г.Ю. Подакова, О.М. Повзло// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.263-264.
 • Мартиненко В.В Логічна класифікація товару [Текст] /В.В. Мартиненко, О.М. Повзло// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.267-268.
   
 • Коваленко, А.Б. Людина як предмет вивчення філософії історії [Текст] / А.Б. Коваленко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.188-190.
 • Кравцова, А.В. Ведична філософія: сприйняття кохання чоловіка і жінки [Текст] / А.В. Кравцова, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.190-191.
 • Паталах, Д.Г. Імовірнісний детермінізм у фізичній та філософській картинах світу [Текст] / Д.Г. Паталах, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.191-193.
 • Роговська, Е.А. Філософія буття вікторіанської епохи [Текст] / Е.А. Роговська, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.193-194.
 • Шавкуненко, А.В. Наукове дослідження ролі філософії для сучасної молоді [Текст] / А.В. Шавкуненко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. - С.194-196.
 • Гармаш, Г.В. Історичні антропо-епістемологічні підходи в роботі Й. Хейзінги « Осінь середньовіччя» [Текст] / Г.В. Гармаш, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.196-199.
 • Литвин, В.А. Чоловік і жінка у філософії кохання [Текст] / В.А. Литвин, В.В. Винокуров, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.199-202.
 • Огурцова, А.А. Психологія відносин статі за книгою Дж. Грея «Чоловіки з Марсу, жінки з Венери» [Текст] / А.А. Огурцова, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 280-282.
 • Омельяненко, Є.М. Психічний феномен: синдром Дженовезе [Текст] / Є.М. Омельяненко, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 282.
 • Колодка, Д.М. Психологічний феномен: ефект Рінгельмана [Текст] / Д.М. Колодка, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 282-283.
 • Капустян, Д.М. Взаємозв’язок креативності та інтелекту [Текст] / Д.М. Капустян, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 283-286.
 • Плотнікова, К.О. Походження та трансформація концепції дао: історичний аспект [Текст] / К.О. Плотнікова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 240-242.
 • Скоробогатова, Н.І. Герменевтика як спосіб осягнення творів мистецтва [Текст] / Н.І. Скоробогатова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т 2. – С. 242-243.
 • Лисак, Г.М. Чи впізнає себе пересічний українець у старослов’янських міфах? [Текст] / Г.М. Лисак // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 243-244.
 • Компанець, М.М. Як зрозуміти принцип бездіяльності (лао-цзи) сучасній людині? [Текст] / М.М. Компанець // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 244-247.
 • Кузьмін, В.В Феномен соціалізації особистості у вищий школі [Текст] / В.В. Кузьмін // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 76-78.
 • Бондаревич, І.М. Эмоциональный интеллект [Текст] / І.М. Бондаревич, В. Березіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 78-80.
 • Глебов, Д.А. Буддизм [Текст] / Д.А.Глебов // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С.80-81.
 • Глущенко, А.В. Підходи до розуміння походження прекрасного як естетичної категорії [Текст] / А.В. Глущенко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 81-83.
 • Карнаух, М. Пам'ять людська і комп’ютерна [Текст] / М. Карнаух // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 83-85.
 • Кругляк, Д.М. Естетичний ідеал краси людини: абсолютність чи відносність? [Текст] / Д.М. Кругляк // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 85-87.
 • Муравська, А.А. Потенціал мистецтва як засобу спілкування [Текст] / А.А. Муравська // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 87-88.
 • Тимченко, Є.В. Іслам [Текст] / Є.В. Тимченко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011, м. Запоріжжя. – Т. 3. – С.88-90.
 • Храпаль, Г.Г. Комічне як естетичне: сила сміху [Текст] / Г.Г. Храпаль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С.90-92.