Ви є тут

Головна

Списки наукових публікацій за попередні роки: 201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012

 • Погосов В.В.К вопросу о влиянии вакансий на характеристики металла. Работа выхода и поверхностная энергия // Физика твердого тела 2019, T. 61, №. 2, c.
 • Коротун, А. В. Розмірні осциляції енергії Фермі металевих наноплівок із періодично модульованою поверхнею [Текст] / А. В. Коротун, І. М. Тітов // ЖФД. – 2019. – Т. 23. – №2. – 2602 (4 с.)
 • Vasylenko O. Simulation of ACS for magnetic susceptibility measurements in ECAD based on time domain functions / O. Vasylenko, V. Reva, G. Snizhnoi // CEUR Workshop Proceedings. – 2019.
 • Коротун А. В. Оптичне поглинання композитів із двошаровими наночастинками  / А. В. Коротун, А. О. Коваль, В. І. Рева // Журнал фізичних досліджень. – 2019. – Т. 23. – № 2. – С. 2603-1-2603-5.
 • Коротун, А. В. Диэлектрический тензор металлической нанопроволочки с эллиптическим сечением [Текст] / А.В. Коротун, А.А. Коваль // ФММ. – 2019. – Т. 120. – №7. – С. 675–680.
 • Коротун А. В. Влияние оксидного покрытия на поглощение электромагнитного излучения сферическими металлическими наночастицами / А. В. Коротун, А. О. Коваль, В. И. Рева // Журнал прикладной спектроскопии . – 2019. – Т. 86. – № 4. – С. 549-556.
 • Коротун, А. В. Енергетичні характеристики металевих нанодротів з періодично модульованою поверхнею [Текст] / А. В. Коротун, Я. В. Карандась // УФЖ. – 2019. – Т. 64. – №9. – С. 841–846.
 • Коротун, А. В. Розмірні і частотні залежності поверхневої оптичної провідності одностінних вуглецевих нанотрубок із металевими властивостями [Текст] / А. В. Коротун, Я. В. Карандась, І. М. Тітов, В. І. Третяк // ЖФД. – 2019. – Т. 23. – №4. 4701 (6 с.)
 • Reva V. I. Simulation of spherical metal nanoclusters containing monovacancy / V. I. Reva, O. V. Vasylenko, V. V. Pogosov // J. Nano- Electron. Phys.– 2019. V.11, no 5. – С. 05018-1– 05018-8.
 • Коротун А. В. Оптическое поглощение композита на основе биметаллических наночастиц. Классический подход / А. В. Коротун, А. А. Коваль, В. И. Рева, И. Н. Титов // Физика металлов и металловедение. – 2019.– Т. 120, № 11. – С. 1136 – 1142
 • Коротун, А. В. Оптические свойства сферических металлических наночастиц, покрытых слоем оксида [Текст] / А.В. Коротун, А. А. Коваль // Оптика и спектроскопия. – 2019. – Т. 127. – №12. – С. 1032–1038.
 • Томашевський, О.В. Визначення функції надійності невідновлюваних технічних систем при неповних даних/ О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Авиационно-космическая техника и технология.– 2019.– V. 160,№ 8.– C.129-132.
 • Правда, М.І Зіткнення куль у лабораторному фізичному практикумі /М.І. Правда, В.П. Курбацький// Наукові записки. Випуск 13 . – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – с. 71-73