Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність

БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ

Шифр галузі Галузь знань Код Назва спеціальності Назва освітньої програми
Транспортний факультет
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Колісні та гусенічні транспортні засоби (PDF, 304 KБ)
133 Галузеве машинобудування Двигуни внурішнього згорання (JPG, 328 KБ) (PDF, 304 KБ)
27 Транспорт 275 Транспортні технології 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) (PDF, 252 KБ)
275 Транспортні технології 275.03 Транспортні технології (на автомобільнийому транспорті) (PDF, 252 KБ)
Машинобудівний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Технології машинобудування (PDF, 204 KБ)
131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування (PDF, 208 KБ)
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи (PDF, 304 KБ)
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (PDF, 208 KБ)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки (PDF, 204 KБ)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок (PDF, 208 KБ)
Інженерно-фізичний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва (PDF, 208 KБ)
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (PDF, 248 KБ)
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (PDF, 208 KБ)
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство (PDF, 204 KБ)
132 Матеріалознавство Термічна обробка металів (PDF, 300 KБ)
136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів (PDF, 308 KБ)
Електротехнічний факультет
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання (PDF, 196 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати (PDF, 196 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (PDF, 240 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати (PDF, 196 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент (PDF, 200 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (PDF, 200 KБ)
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Промислова автоматика (PDF, 204 KБ)
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів (PDF, 300 KБ)
Факультет будівництва, архітектури та дизайну
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: промисловий дизайн) (PDF, 200 KБ)
022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: дизайн середовища) (PDF, 200 KБ)
022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: графічний дизайн) (PDF, 200 KБ)
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент в будівництві (PDF, 200 KБ)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства (PDF, 248 KБ)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка агропромислових формувань (PDF, 308 KБ)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємницька діяльність (PDF, 204 KБ)
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові, матеріали, покриття (PDF, 304 KБ)
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування (PDF, 204 KБ)
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво (PDF, 204 KБ)
Факультет радіоелектронніки і телекомунікацій
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем (PDF, 204 KБ)
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації,автоматизація її обробки (PDF, 208 KБ)
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні мехатронні та робототехнічні системи (PDF, 208 KБ)
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Екологічні прилади та системи
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація (PDF, 304 KБ)
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і приcтрої (PDF, 300 KБ)
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби (PDF, 204 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка (PDF, 200 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку (PDF, 204 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (PDF, 204 KБ)
Факультет комп'ютерних наук і технологій
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (PDF, 200 KБ)
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки (PDF, 244 KБ)
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (PDF, 244 KБ)
124 Системний аналіз Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах (PDF, 204 KБ)
Факультет економіки та управління
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і аудит (PDF, 300 KБ)
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит (PDF, 204 KБ)
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (PDF, 204 KБ)
075 Маркетинг Маркетинг (PDF, 296 KБ)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика (PDF, 208 KБ)
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління (PDF, 200 KБ)
Гуманітарний факультет
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (PDF, 304 KБ)
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес (PDF, 200 KБ)
Факультет управління фізичною культурою та спортом
01 Освіта 016 Спеціальна освіта Корекційна освіта (PDF, 300 KБ)
017 Фізична культура і спорт Фізичне виховання (спеціалізація: організація управління фізичною культурою та спортом) (PDF, 300 KБ)
22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація (PDF, 300 KБ)
Факультет міжнародного туризму та економіки
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Цифрова економіка та електронний бізнес (PDF, 200 KБ)
Економіка Митна справа (PDF, 232 KБ)
Економіка Економіка біоресурсів та природокористування (PDF, 196 KБ)
Економіка Управління персоналом та економіка праці (PDF, 196 KБ)
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа (PDF, 300 KБ)
242 Туризм Туризмознавство (PDF, 200 KБ)
Юридичний факультет
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політологія (PDF, 296 KБ)
08 Право 081 Право Правознавство (PDF, 200 KБ)
26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність
Факультет соціальних наук
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія (PDF, 296 KБ)
054 Соціологія Соціологія (PDF, 200 KБ)
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика (PDF, 300 KБ)
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота (PDF, 240 KБ)

МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ

Шифр галузі Галузь знань Код Назва спеціальності Назва освітньої програми
Транспортний факультет
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Колісні та гусенічні транспортні засоби (PDF, 280 KБ)
133 Галузеве машинобудування Двигуни внурішнього згорання (PDF, 280 KБ)
27 Транспорт 275 Транспортні технології 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) (PDF, 224 KБ)
275 Транспортні технології 275.03 Транспортні технології (на автомобільнийому транспорті) (PDF, 224 KБ)
Машинобудівний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Технології машинобудування (PDF, 180 KБ)
131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування (PDF, 180 KБ)
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи (PDF, 276 KБ)
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (PDF, 180 KБ)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки (PDF, 180 KБ)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок (PDF, 180 KБ)
Інженерно-фізичний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва (PDF, 176 KБ)
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (PDF, 224 KБ)
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (PDF, 184 KБ)
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство (PDF, 176 KБ)
133 Матеріалознавство Термічна обробка металів (PDF, 276 KБ)
136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів (PDF, 276 KБ)
Електротехнічний факультет
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання (PDF, 176 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси (PDF, 220 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати (PDF, 176 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (PDF, 220 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати (PDF, 176 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент (PDF, 176 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (PDF, 176 KБ)
Факультет будівництва, архітектури та дизайну
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: промисловий дизайн) (PDF, 176 KБ)
022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: дизайн середовища) (PDF, 176 KБ)
022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: графічний дизайн) (PDF, 176 KБ)
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Управління проектами (PDF, 176 KБ)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства (PDF, 220 KБ)
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові, матеріали, покриття (PDF, 276 KБ)
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування (PDF, 180 KБ)
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво (PDF, 180 KБ)
Факультет радіоелектронніки і телекомунікацій
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації,автоматизація її обробки (PDF, 180 KБ)
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем (PDF, 180 KБ)
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація (PDF, 280 KБ)
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні мехатронні та робототехнічні системи (PDF, 180 KБ)
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і приcтрої (PDF, 276 KБ)
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби (PDF, 176 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка (PDF, 340 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Телемедичні та біомедичні системи
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (PDF, 348 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку (PDF, 176 KБ)
Факультет комп'ютерних наук і технологій
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (PDF, 184 KБ)
122 Комп'ютерні науки Системи штучного інтелекту (PDF, 220 KБ)
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі (PDF, 220 KБ)
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи (PDF, 280 KБ)
124 Системний аналіз Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах (PDF, 180 KБ)
Факультет економіки та управління
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і аудит (PDF, 276 KБ)
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит (PDF, 176 KБ)
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (PDF, 180 KБ)
075 Маркетинг Маркетинг (PDF, 272 KБ)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика (PDF, 180 KБ)
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління (PDF, 176 KБ)
Гуманітарний факультет
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (PDF, 280 KБ)
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес (PDF, 176 KБ)
Факультет управління фізичною культурою та спортом
01 Освіта 016 Спеціальна освіта Корекційна освіта (PDF, 276 KБ)
017 Фізична культура і спорт Фізичне виховання (спеціалізація: організація управління фізичною культурою та спортом) (PDF, 276 KБ)
22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація (PDF, 280 KБ)
Факультет міжнародного туризму та економіки
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці (PDF, 176 KБ)
051 Економіка Митна справа (PDF, 212 KБ)
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності (PDF, 180 KБ)
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа (PDF, 272 KБ)
242 Туризм Туризмознавство (PDF, 172 KБ)
Юридичний факультет
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політологія
08 Право 081 Право Правознавство (PDF, 176 KБ)
26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність (PDF, 224 KБ)
Факультет соціальних наук
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія (PDF, 276 KБ)
054 Соціологія Соціологія (PDF, 176 KБ)
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика (PDF, 276 KБ)
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота (PDF, 220 KБ)
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом (PDF, 176 KБ)