Ви є тут

Головна

Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» Другого (магістерського) рівня вищої освіти

Пояснювальна записка до навчального плану.

Навчальний план.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні.