Ви є тут

Головна

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» ? бакалавр

051 «Економіка» за освітньою програмою

«Управління персоналом і економіка праці» –  бакалавр

051 «Економіка» за освітньою програмою 

«Управління персоналом і економіка праці» –  магістр

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою

«Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності» –  магістр