Ви є тут

Головна » Студенту

Реалізуючи принцип «Освіта на протязі всього життя» Навчальний Центр «Освіта для бізнесу та кар'єри»

пропонує і запрошує Вас на:

                   Курси за такими напрямами:


                   Тренінги:

 • Лідерство як інструмент ефективного управління. Розвиток якостей лідера
  (Модель лідера, делегування повноважень, влада, методи навчання та адаптування персоналу)
 • Українська (у т.ч. ділова) мова
  (Етикет ділових взаємовідносин. Психологічні аспекти ділового спілкування. Невербальне спілкування.)
 • Сучасна професійно-ділова мова
  (Форми професійно-ділової мови в їх взаємодії та специфіці. Особливості усної ділової мови. Специфіка телефонної ділової мови. Особливості письмової ділової мови. Структурна організація текстової частини документів. Типова структура речень в документах, підготовлених на російський та українській мовах. Російсько-українські еквіваленти в сучасних ділових паперах. Сучасні етикетні норми ділової мови.)
 • Тайм-менеджмент
  (Функції менеджменту. Інвентаризація часу. Визначення ефективності. Складання плану дня за допомогою методу «Альпи». Організація робочого дня. Контроль. Інформація і комунікація.)
 • Ефективні комунікації
  (Техніки впливу)
 • Майстерність мови. Вплив та протистояння впливу.
 • Невербальні комунікації. Як відрізнити неправду від правди. (Розпізнання внутрішнього стану людини за невербальною поведінкою. Як може проявлятися неправда. Прийоми, які впливають на співрозмовника, на безсвідомому рівні. Невербальна маніпуляція і здатність подолання. Як провести вдало переговори?)
 • Успішна презентація
  (Цілі, страхи, імідж, підготовка, структура, невербальні аспекти, використання технічних засобів при публічному виступі)
 • Мистецтво дискусії (полеміки)
  (Причини та функції конфліктних ситуації в мовній комунікації. Учасники конфлікта. Способи вирішення конфліктних ситуацій. Аналіз конфліктних ситуацій. Публічний спор та його різновид. Коректні та некоректні прийоми введення спору. Етикет полеміста.)
 • Конфлікти на виробництві
  (Способи вирішення та профілактика конфліктів.)

Для викладання за цими програмами залучаються найкращі викладачі-практики, що є запорукою практичної направленості програм та орієнтації на вирішення завдань, які стоять перед слухачами та їх компаніями.

                  Розклад занять:

- для студентів – після закінчення занять зі спеціальності, два рази на тиждень;

- для інших фізичних осіб, які працюють, заняття проходять з 18 до 21 год. два рази на тиждень;

- для слухачів підприємств – за домовленістю сторін, включаючи місце проведення занять (на території ЗНТУ або на території підприємства);