Ви є тут

Головна

Наукові школи кафедри:

На засідання постійно діючого семінару з нанофізики і наноелектроніки запрошуються не тільки викладачі випускаючої кафедри, а всі зацікавлені фахівці університету. На семінарі обговорюються результати досліджень науковців ЗНТУ, розглядаються напрямки майбутніх досліджень, методи використання інформаційних технологій. Результати наукових досліджень доповідалися на національних та міжнародних конференціях.

  • Держбюджетна тема 06113 «Зарядові ефекти в наноструктурах і кластерах» (2004-2006) (науковий керівник проф.Погосов В.В.).
  • Держбюджетна тема 04026 «Дослідження впливу атомарного водню на тонкі металеві плівки та гетероструктури з металевими плівками» (2006-2008) (науковий керівник Матюшин В.М.).
  • Держбюджетна тема 04016 «Зарядові і розмірні ефекти в наноструктурах і кластерах» (2006-2008) (науковий керівник Погосов В.В.).
  • Держбюджетна тема Ф25/669-2007/4037 «Дослідження оптичних коефіцієнтів, електрофізичних властивостей суцільних і острівцевих металевих і діелектричних плівок» (2007) (науковий керівник Погосов В.В.).
  • Держбюджетна тема ІТ/476-2007/4027: Створення електронного підручника «Основи нанофізики і нанотехнологій» (2007-2008) (науковий керівник Погосов В.В.).
  • Держбюджетна тема 04319 «Оптичні, поверхневі і тунельні ефекти в металевих наноструктурах» (2009-2011) (науковий керівник Погосов В.В.).
  • Держбюджетна тема 04313 «Розмірні електронні ефекти в металевих наноструктурах і нанодефектах металу» (2013-2015) (науковий керівник Погосов В.В.).

Резолюції міжнародних конференцій з нанотехнологій свідчать про пріоритетний напрямок дослідницьких робіт на кафедрі «Мікро- та наноелектроніки». Налагоджено і скоординовано творчі зв'язки.

Робота групи проф. Погосова В.В. підтримувалась грантами і міжнародними програмами: Soros Scientific Foundation, Російський фонд фундаментальних досліджень, Soros travel grant, Soros Education Program, Wroclaw University Scientific Program, Mianovsky Fund, NATO «Science for Peace« Programme (Russia-Ukraine-Unite Kingdom-Germany). Доц. Сніжной Г.В. одержав грант Soros Scientific Foundation за роботу, пов'язану з математичним моделюванням технологічних процесів.

Усвідомлення стратегічної важливості робіт з наносистем призвело до того, що у різних країнах на рівні урядів і найбільших фірм створені і успішно виконуються програми робіт з нанотехнології. Практично не залишається жодного розділу науки і техніки, який кардинально не зміниться з розвитком нанотехнології, який за кордоном називають нанотехнологічною революцією. Вироби на базі нанотехнології, створені за допомогою оптимальної збірки атомів і молекул, дозволять реалізувати гранично можливі характеристики, порівняно з якими інші вироби будуть неконкурентноспроможними.

За останні 5 років захищено 3 кандидатські дисертації.