Ви є тут

Головна

    Наукова діяльність кафедри є інтегральним процесом дослідження актуальних питань лінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов. Серед пріоритетних напрямів наукових розвідок викладачів можна виділити:
1)    інтерпретацію дійсності мовними засобами;
2)    утворення та функціонування науково-технічної термінології;
3)    комунікативні особливості науково-технічного викладу;
4)    подолання мовної інтерференції в процесі вивчення іноземної мови;
5)    диференційний підхід у викладанні іноземних мов;
6)    інтегроване вивчення мови і спеціальності;
7)    дослідження асиметричності мов і складнощів перекладу науково-технічних текстів.
     Наукові доробки знаходять своє відбиття у доповідях на щорічних науково-методичних семінарах кафедри, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікаціях у фахових вітчизняних виданнях та за кордоном. Зазначені заходи дозволяють забезпечити підвищення професійного рівня викладачів та сприяють обміну науковим досвідом. Окрім того, отримані результати наукових студій використовуються у навчальному процесі з метою покращення ефективності вивчення студентами іноземної мови.