Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Касьян

Ім'я: Костянтин

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання: к.т.н., доцент

 

Освіта: вища

Запорізький машинобудівний інститут, факультет електроної техніки, рік закінчення – 1993, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Радіотехніка», кваліфікація за дипломом - «Радіоінженер».

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

«Розробка методу діагностування електрорадіоелементів аналогових функціональних вузлів на етапі виробництва», рік захисту – 1999, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут

Наукові інтереси: методи автоматизації проектування та діагностування технічного стану інформаційних систем, інженерія програмного забезпечення, методи та засоби комп’ютерної графіки,  WЕВ-технології.

Дисципліни, які викладає: Сучасні Internet-технології, Комп’ютерна графіка, Програмне забезпечення комп’ютерних систем, Комп’ютерна техніка в наукових дослідженнях.

Основні наукові роботи: 

 1.  Кофанов Ю.Н., Увайсов С.У., Касьян К.Н. Методика выявления скрытых дефектов интегральных  схем  и  аппаратуры/ Научно-технический журнал "Надежность  и контроль качества". - М.: ГП - Редакция журнала "Стандарты и качество", 1994.- № 11, с.19-31.
 2.  Жаднов В.В.,  Мазница Е.М., Касьян К.Н. Подсистема анализа и обеспечения  показателей надежности и качества АСОНИКА-К/ Научно-технический журнал "Технология и конструирование в электронной аппаратуре". - Одесса:, 1995.- № 2, с.63.
 3.  Кофанов Ю.Н.,  Увайсов С.У.,  Касьян К.Н. Повышение надежности приборов выявлением скрытых дефектов/ Научно-технический журнал "Измерительная техника". -М.: ИПК Издательство стандартов, 1996.- № 2, с.19-31.
 4.  Касьян К.Н. Диагностика скрытых дефектов радиоэлектронных функциональных узлов.  LI научная сессия, посвященная дню радио.  Тезисы  докладов, часть I. -М.:  РНТОРЭС им. А.С. Попова,  1996.- с.105-106.
 5. Касьян Н.Н.,  Касьян К.Н. Метод автоматизированного диагностирования электрорадиоэлементов / Научно-технический журнал "Информатика-машиностроение". - М.: Вираж-центр, 1998.- № 3, с.34-37.
 6. Касьян Н.Н.,  Касьян К.Н. Метод автоматизированного диагностирования  электрорадиоэлементов аналоговых функциональных преобразователей / Науково-технічний журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління". -Запоріжжя: ЗДТУ, 1999.- № 2, с.13-16.
 7. Касьян К.М., Касьян М.М. Автоматизоване діагностування аналогових радіоелектронних схем / Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Державного університету "Львівська політехніка", № 387, 2000, с.173-176.
 8. Касьян К.Н. Оценка достоверности допускового контроля / Науково-технічний журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління". - Запоріжжя: ЗДТУ, 2000.- №1, с.24-26.
 9. Касьян К. Проблеми діагностування технічного стану радіоелектронних пристроїв / Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного університету "Львівська політехніка", № 415, 2001, с.189-194.
 10. Касьян К.Н., Касьян Н.Н. Специализированная компьютерная система диагностирования радиоаппаратуры. Системные проблемы качества, математического моделирования, информационных и электронных технологий / Материалы Международной конференции и Российской научной школы. Часть 5. – М.: Радио и связь, 2003, с. 104.
 11. Кonstantin Kasyan, Nikolay Kasyan. Methodology of designing of radio-electronic means. Proceedings of the International Conference TCSET 2004, 24-28 February 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, p.595-596.
 12. Касьян К.Н., Касьян Н.Н. Сквозное проектирование радиоэлектронных средств. Системные проблемы качества, математического моделирования, информационных и электронных технологий / Материалы Международной конференции и Российской научной школы. Часть 3. – М.: Радио и связь, 2004, с. 23-24.
 13. М.М. Касьян, К.М. Касьян Синтез відбракувальних поточних допусків на параметри елементів у залежності від часу та умов експлуатації // Науковий журнал  "Радіоелектроніка, інформатика, управління". - Запоріжжя: ЗНТУ.-2004.-№2(12).- с.9- 14.
 14. Кonstantin Kasyan, Nikolay Kasyan. Diagnosing of Radio-Electronic Equipment With the Help of Traditional CAD Systems. Proceedings of the International Conference TCSET 2006, February 28– March 4, 2006, Lviv-Slavsko, Ukraine, p.585-586.
 15. Скрупский С.Ю., Касьян К.Н. Методы кодирования видеоданных, применяемые в компьютерной графике. // Науковий журнал  "Радіоелектроніка, інформатика, управління". - Запоріжжя: ЗНТУ.-2009.-№2(21) – с.130-134.
 16. Шкарупило В.В., Касьян К.Н., Маркин А.Г. Исследование с помощью статистических программ целесообразности внедрения стандарта 10G-Ethernet в кластерах вузов // Науковий журнал  "Радіоелектроніка, інформатика, управління". - Запоріжжя: ЗНТУ.-2010.-№2 – с.153-156.
 17. Черепинский В.Л., Касьян К.Н., Луценко Н.В. Оптимизация запросов к СУБД MySQL в WEB-приложениях // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. 2011. Т.2. Вип.3. - с.18-21.
 18. Тягунов Д.В., Касьян К.Н. Применение алгоритма  поиска  нечетких  дубликатов  текста  в  задачах  семантического  анализа  поисковых  запросов // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. 2011. Т.2. Вип.3. - с.28-32.

Рік початку діяльності в університеті: 1998.

Основні мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 53б
тел.: 769-82-49