Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Юридичний факультет

Кафедра загальноправових та політичних наук

Емблема кафедри «Загальноправові та політичні науки» ЗНТУ

Кафедра «Загальноправові та політичні науки» (ЗПН)

Рік початку діяльності: 2016

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.політ.н., доцент Арабаджиєв Дмитро Юрійович

Спеціальності:

052 – «Політологія», освітня програма:

«Політологія»

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 493
тел.: +380(61)
e-mail: kafedra_zpn@zntu.edu.ua

На кафедрі загальноправових та політичних наук в період з 27 по 29 травня 2019 року була проведена первинна акредитаційна експертиза напряму підготовки 6.030104 «Політологія». Експертиза проводилася акредитаційною комісією у складі: голова комісії – Ніколаєнко Наталія Олександрівна (доктор політичних наук, професор завідувач кафедри політології Миколаївського університету імені В.О. Сухомлинського); член комісії – Третяк Олексій Анатолійович (доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара).

Загальним висновком роботи експертної комісії є наступне – експертна комісія вважає за можливе акредитувати напрям підготовки 6.030104 «Політологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті.

 


«SHAPING – NEIGHBORHOOD»
«SHAPING – NEIGHBORHOOD» («Нові грані сусідства» )- під такою назвою 23-25.11.17 успішно пройшов семінар-моделюівання! В семінарі взяли участь студенти та викладачі Інституту управління та права ЗНТУ!!! Даний семінар було проведено завдяки інституту міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-Institute) та інституту міжнародних відносин (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA) за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини.  
Тренінг показав учасникам альтернативи процесу прийняття рішень на європейському континенті, і продемонстрував важливість участі кожного представника суспільства у розвитку процесів європейської інтеграції в ході співпраці сусідніх країн з ЄС. Під час проведення симуляції, на основі інтерактивних методів засвоєння інформації та виконанні практичних завдань, учасники усвідомли, що забезпечення безпеки, стабільності та добробуту є ключовим моментом в розвитку сусідства.
Особливо важливим є загальне визнання європейських цінностей: самовизначення народів Європи, демократія та повага до прав людини, дотримання спільних цінностей у сферах верховенства права, належного державного управління, незалежність судової системи, прозорість політичних інститутів на національному та загальноєвропейському рівнях.
НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР     МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗБУДОВИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
 
"Наше суспільство! Дебати та переговори для пошуку інтересів та компромісів "
 
Інститут міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-Institute) спільно з інститутом міжнародних відносин  (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA) за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини організовує проведення циклу семінарів та моделюючих ігор в Україні. 
 
Семінари дають змогу ознайомитися з інтерактивними методами навчання, що використовуються у сфері європейської освіти, а їх учасники  матимуть можливість більш глибоко зрозуміти  сутність організації суспільства та різноманітних аспектів його розвитку.  
 
Запропоновані семінари-тренінги передбачають  реальні дії учасників щодо формування власної позиції та захисту інтересів, з метою отримання більш глибокого розуміння особливостей  європейських суспільно-політичних відносин. На основі розуміння процесів прийняття рішень, учасники зможуть сформувати власну точку зору під час проведення переговорів та в ході прийняття рішень на основі європейського досвіду.
 
Міста та організації для проведення семінарів
м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет
 
Кінцеві терміни подання Заявок
16 листопада 2017 р. – для учасників у м. Запоріжжі
 
Дати проведення семінарів
23-24 листопада 2017 р.  –  студенти
25 листопада 2017 р.  –  викладачі та інші учасники
 
 
Участь у навчальному семінарі є безкоштовною.
 
 Кожен учасник отримує Сертифікат про участь в семінарі за умови повної присутності відповідно до зазначених дат.
 
Робоча мова семінару - англійська!
 
Правила участі та реєстрації
 
До участі у дводенному семінарі запрошуються студенти I-V курсів будь-якого факультету, а також інші учасники, зацікавлені у дослідженні основ європейської інтеграції, демократії та громадянського суспільства.
 
До участі у третьому дні семінару запрошуються молоді вчені та викладачі, зацікавлені у практичному застосування демократичних методів навчання.
 
 
Реєстрація:
Для реєстрації, будь-ласка 
надішліть CV та мотиваційний лист на e-mail:
dimariy026@gmail.com,  kafedrazpn@ gmail.com 
 
 
З питань участі у семінарі можна звертатися до координаторів проекту в Україні:
 
 
Юрій Вдовиченко
Координатор проекту, Україна
 
 
Марина Лещенко
Спів-координатор проекту, Україна
+380978878500

 

 


 


Тепер ми у Facebook. Приєднуйся до нас та дізнавайся свіжі новини з життя кафедри першим. https://www.facebook.com/groups/1195545403885095/

Файл: 

Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки.

 

Спеціальність - 052 Політологія.

 

Політолог — фахівець із вивчення сфери політичних відносин, політичної системи суспільства, питань внутрішньої та зовнішньої політики, діагностики, прогнозування політичних процесів та управління ними. Узагальненим об’єктом діяльності політолога є аналіз політичних процесів суспільства, державне управління загального характеру в політичній та соціальній галузі.

 

Студенти, які виконують вимоги освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», отримують кваліфікацію «Політолог», «Дипломатичний агент», «Політичний консультант». Після здобуття диплома випускник спеціальності «Політологія» може працювати в органах державної влади, політичних партіях і громадських організаціях, засобах масової інформації, органах місцевого самоврядування, наукових і дослідних центрах, здійснювати викладацьку діяльність.

 

 

Вступ до спеціальності

Геоплітика

Загальна теорія політики

Історія плітичних вчень

Історія світових цивілізацій

Кадрова політика

Методологія політичних досліджень

Основи демократії

Основи європеїстики

Політична культура

Політологія міжнародних відносин

Політичні еліти і лідерство

Політична реклама

Політичні системи та режими

Політична теорія держави і права

Політичний аналіз та прогнозування

Порівняльна політологія

Соціальна антропологія

Технології політичних процесів

Політична іміджеологія

Актуальні проблеми міжнародного права

Зовнішня політика зарубіжних країн

Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії

Сучасні теорії модернізації

Методика викладання соціально-політичних дисциплін

Методологія наукових досліджень

Сучасна зарубіжна політологія

Некласична політична теорія

Теорія систем і системний аналіз

Історія і теорія дипломатії

Гібридні війни та локальні конфлікти

Євроінтеграційні реформи та децентралізація

Сучасний парламентаризм

Зовнішня політика України

- Легенчук І.А Інноваційні методи дослідження як акумулюючі чинники в політичній науці // Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017р., м. Запоріжжя

- Легенчук І.А. Теоретико-методологічні підходи до комплексного аналізу політико-правового статусу народних депутатів України // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія.», 14-15 жовтня 2016, м. Київ;

- Земсков Д.Д. Процес децентралізації як умова ефективного місцевого самоврядування // // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», 20 травня 2017 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ;

- Орлов С.В. Використання імітаційних ігор в соціально-політичних дослідженнях // // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», 20 травня 2017 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ;

- Слепко Ю.С. Соціальна інтеграція вимушених переселенців // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Гриненко Ю.В. Якість виборця в україні: стан та проблеми // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Глєбова Ю.Р. Кореляційний зв'язок між типом партійної системи та роллю політичних партій // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Холодєєва А.Р. Парламентська законотворчість як результат артикуляції суспільних інтересів // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Мороховський В.О. Правова держава її ознаки // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

 

- Арабаджиєв Д.Ю. Спеціальні політологічні методи дослідження громадського моніторингу виборчого процесу / Д.Ю. Арабаджиєв // Науковий журнал «Політикус». – Випуск 1. – Одеса, 2016. – С. 74–77

- Бабарикіна Н.А. Участь громад в самоврядуванні як необхідна умова процесу децентралізації / Н.А. Бабарикіна // Науковий журнал «Політикус». – Випуск 1. ? Одеса, 2016. – С. 77?80

- Градецька Н.М. Охоронний ордер як превентивний засіб внутрісімейних злочинів / Н.М. Градецька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2016. – № 2. ? С. 105–109.

- Градецька Н.М. Кібераддикція як чинник протиправної поведінки неповнолітніх. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст]: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол.: В.В. Чернєй, О.М. Джужа, В.В. Василевич та ін.]. – Ч. 2. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 12?15.

- Градецька Н.М. Тенденції міжнародно-правового правового регулювання протидії насильства в сім?ї. Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії насильству в сім’ї [Текст]: електронн. зб. матеріалів науково-практичного семінару (Івано-Франківськ, 29 лютого 2016 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 113–116.

- Градецька Н.М. Виховання патріотизму в освітньому процесі ВНЗ. Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми [Текст]: електронн. зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 01-02 листопада 2016 р.). Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2016;

- Градецька Н.М. Зарубіжний досвід кадрового забезпечення пенітенціарної системи. Тези доповідей науково-практичного семінару «Сучасні шляхи запобігання правопорушенням та злочинам серед персоналу кримінально-виконавчої системи України» [Текст]: матеріали наук.-практ. семін. (Чернігів 30 листопада 2016 р.). ? Чернігів: АДПтС, 2016.? С. 94?98.

- Градецька Н.М. Minority rights. Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез, 08 грудня 2016 р. / за ред. А.О. Монаєнка. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 50?54.

- Бабарикіна Н.А. Роль територіальної громади та місцевого патріотизму в процесі децентралізації // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми», м. Запоріжжя, 1-2 листопада 2016 р;

- Бабарикіна Н.А. Формування дієздатної громади в контексті децентралізації // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри», м. Одеса, 9 грудня 2016 р.

- Арабаджиєв Д.Ю. Громадська активність як базис партисипативної демократії // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Астахов Д.С. Політичний аспект сучасного українського антирейдерського законодавства // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Бабарикіна Н.А. Реформа місцевого самоврядування в контексті децентралізації // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Градецька Н.М. Багатопартійність як умова функціонування політичної системи Німеччини // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Волобуєв В.В. Інноваційний чинник розвитку політологічної освіти // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Чавкіна С.В. «Артефактні» форми громадської демократії // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Арабаджиєв Д.Ю. Громадянська активність як детермінанта партисипативної демократії в контексті формування громадянського суспільства // Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», 24 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Аствхов Д.С. Інтеграційні процеси та їх вплив на модернізацію політичної системи України в умовах збройного протистояння // Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», 24 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Бабарикіна Н.А. Роль і місце місцевого самоврядування в системі публічної влади // Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», 24 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Волобуєв В.В. Пост-демократия: проблемы вне-государственного существования личности // Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», 24 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Чавкіна С.В. Проблемы учета общественного мнения // Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», 24 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Арабаджиєв Д.Ю. Проблематика розвитку третього сектору в сучасному політичному дискурсі // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Астахов Д.С. Роль політичних інноваційних процесів у здійсненні правотворчості в Україні // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Бабарикіна Н.А. Децентралізація як спосіб оптимізації організації влади // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Волобуєв В.В. Проблемы внегосударственного существования личности // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Градецька Н.М. Роль ООН в правовому регулюванні міжнародного туризму // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Чавкіна С.В. Громадська думка — як інформаційна складова політичного маркетингу // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Арабаджиєв Д.Ю., Бабарикіна Н.А. Децентралізація як детермінанта трансформації політичної системи // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», 20 травня 2017 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ;

- Астахов Д.С. Політологічний аспект адаптації трудового права україни до трудового права країн європейського союзу у розрізі інтеграційних процесів в україні // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», 20 травня 2017 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ;

- Волобуєв В.В. Інноваційний чинник розвитку політичної освіти // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», 20 травня 2017 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ;

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Науково-дослідних робіт, які виконуються в межах другої половини робочого дня викладачів
на 2018-2021 роки
Кафедра загальноправових та політичних наук
 
 

№ п/п

Шифр, назва НДР, науковий ступінь, звання, прізвище, ім.`я по батькові наукового керівника

Підстава для виконання роботи (дата документу №)

Строки виконання НДР, етапів (роки)

Очікувані результати і форма звітності у поточному році

1

Номер НДР: 013818

Назва НДР: Актуальні проблеми трансформації політичної системи та генези громадянського суспільства в Україні

Керівник: д. політ. н., доц., зав. кафедри Д.Ю. Арабаджиєв

Рішення секції НТР інституту від 04.06.2018 р.

протокол № 10

01.09.2018 – 30.06.2021 р. р.

Висвітлення проблем трансформації політичної системи та генези громадянського суспільства та шляхів їх вирішення.

Загальний результат НДР (у т. ч. монографії, підручники, посібники, публікації, дисертації та інше).

Анотований звіт. Остаточний звіт.

1.1

Назва етапу № 1: Дослідження реформи децентралізації як базис успішної трансформації політичної системи та розвитку громадянського суспільства

 

01.09.2018 – 30.06.2019 р. р.

Обґрунтування ефективної трансформації політичної системи та розвитку громадянського суспільства через реформу децентралізації.

Результати виконання етапа (методики, статті, семінари, конференції та інше)

Інформаційний звіт.

1.2

Назва етапу № 2: Вивчення проблематики генези держави та позадержавного існування особистості в контексті реалізації громадянських прав і свобод

 

01.09.2019 – 30.06.2020 р. р.

Систематизація факторів, що обумовлюють вирішення проблем генези держави та позадержавного існування особистості.

Результати виконання етапа (методики, статті, семінари, конференції та інше)

Інформаційний звіт.

1.3

Назва етапу № 3: Аналіз впливу євроінтеграційних процесів та етнонаціональної політики української держави на трансформацію політичної системи

 

01.09.2020 – 30.06.2021 р. р.

Ранжування складових елементів трансформації політичної системи

Результати виконання НДР (методики, статті, семінари, конференції та інше).

Анотований звіт. Остаточний звіт.

 

Кафедра створена 01.09.2016 р.

Завідує кафедрою доктор політичних наук, доцент Арабаджиєв Дмитро Юрійович.

Підготовку спеціалістів здійснюють висококваліфіковані науковці і педагоги. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 7 спеціалістів, з них: 1 доктор наук, доцент;  4 кандидати наук, з них – 2 доценти.

З часу створення колектив кафедри вміло поєднав: класичні академічні традиції освіти і новітні тенденції євроінтеграції навчального процесу; використання сучасних технологій навчання.

Кафедра підтримує активні зв'язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами та організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямками: експертиза та рецензування дисертацій, наукових робіт, участь у конференціях та семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах у Німеччині, Болгарії, Словенії та Польщі. Студенти кафедри є постійними учасниками студентських наукових конференцій, навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів, політичних студій, мають можливість засвоювати теоретичний матеріал на практиці за кордоном.

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Арабаджиєв Дмитро Юрійович д.політ.н, доцент завідувач кафедри
Волобуєв Владислав Владиславович к.філос.н., доцент доцент
Матвієнко Павло Дмитрович к.ю.н., доцент доцент
Попович Яна Максимівна к.філос.н. старший викладач
Астахов Дмитро Сергійович к.ю.н. старший викладач
Бабарикіна Надія Анатоліївна   старший викладач
Бекдамирова Лідія Заурівна   старший лаборант