Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Юридичний факультет

Кафедра загальноправових та політичних наук

Емблема кафедри «Загальноправові та політичні науки» ЗНТУ

Кафедра «Загальноправові та політичні науки» (ЗПН)

Рік початку діяльності: 2016

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.політ.н., доцент Арабаджиєв Дмитро Юрійович

Спеціальності:

052 – «Політологія», освітня програма:

«Політологія»

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 290-Б
тел.: +380(61)7698626
e-mail: kafedra_zpn@zntu.edu.ua

З метою покращення якості освітнього процесу кафедра загальноправових та політичних наук веде регулярний моніторинг якості та актауальності сучасним вимогам ринку праці форм та змісту освітнього процесу. А саме, відбуваються регулярні анкетування стейехолдерів освітнього процесу, обговерння та за потреби корегування змісту ОП, обговорення та за побтеби корегування змісту ОК, обговорення та розширення методів викладання.
 
Анкетування - http://surl.li/njmc

В Національному університеті «Запорізька політехніка», в рамках комплексу заходів із забезпечення якості освіти та академічної доброчесності, нормативною базою Університету регламентуються заходи з попередження проявів академічного плагіату. В свою чергу, викладачі кафедри загальноправових та політичних наук та студенти спеціальності 052 "Політологія" всіх рівнів навчаня дотримуються та популяризують політику академічної доброчесності. А саме, беруть участь у тематичних тренінгах та семінарах, застосовують для перевірки своїх наробків  на виявлення збігів/ ідентичності/ схожості в текстах засоби сервісу перевірки на плагіат.

Альтернативна назва зображення

Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність - 052 Політологія. Освітня програма - Політологія.

Політолог — фахівець із вивчення сфери політичних відносин, політичної системи суспільства, питань внутрішньої та зовнішньої політики, діагностики, прогнозування політичних процесів та управління ними. Узагальненим об’єктом діяльності політолога є аналіз політичних процесів суспільства, державне управління загального характеру в політичній та соціальній галузі.

З метою покращення якості освітнього процесу відбувається регулярний перегляд змісту та структури ОП, куди запрошуються усі зацікавлені стейкхолдери, через оголошення в розділі "Новини".

Освітня програма «Політологія»

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

ОПП

ОПП 2017

ОПП 2020

Комунікація в системі органів управління

Методологія політичних досліджень

Основи європеістики

Політичні системи та режими

Психологія впливу

Технологія політичних  процесів

Вступ до спеціальності

Зовнішня політика

Виборчі системи

Геополітика

Етнополітологія

Загальна соціололгічна теорія

Загальна теорія політики

Інформаційні війни та медіатероризм

Історія і теорія дипломатії

Основи державної служби

Політика і економіка

Політична  глобалізація

Політична конфліктологія

Політична реклама

Політична теорія держави

Політичний аналіз і прогнозування

Політичний маркетинг

Політичний менеджмент

Політичні еліти і лідераство

Політичні ідеології

Порівняльна політологія

Світовий політичний процес

Соціологія громдської думки

Соціологія політики

Управління соціальними процесами

Формування та розвиток іміджу

Актуальні проблеми міжнародного права

Безпека праці

Цивільний захист

Євроінтеграційні реформи та децентралізація

Гібридні війни та локальні конфлікти

Гібридні загрози і суспільна безпека

Громадська дипломатія

Історія і теорія дипломатії

Менеджмент і маркетинг виборчих компаній

Методологія політичної науки

Методологія науковоих досліджень

Методика викладання соціально-політичних дисциплін

Міжнародне право

Міжнародне публічне право

Міжнародні зв’язки України

Модернізація державного управління

Некласична політична теорія

Основи дипломатичної служби

Політична іміджеологія

Політичні технології

Правові засади євроінтеграції України

Сучасна зарубіжна політологія

Сучасні теорії модернізації

Сучасний парламентаризм

Теорії демократичного транзиту

Теорія систем та системний аналіз

Захист населення

Зовнішня політика України

Зовнішня політика зарубіжних країн

Зовнішня політика країн Західної Європи

Онтологія війни і миру

Технології виборчих компаній

Методичні вказівки до переддипломної практики

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської роботи

РП ОК другуго рівня

Рецензії-відгуки

Протоколи

 


 


 


 


 


 


 

Альтернативна назва зображення

Альтернативна назва зображення Альтернативна назва зображення

В рамках міжуніверситетської співпраці відбулася гостьова лекція Рябініна Євгена Вадимовича к.політ.н., доцента кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету для студентів спеціальності 052 «Політологія». Тема лекції «Питання індивідуальної свободи в умовах трансформації світового устрою». Дякуємо шановному лектору за насичену, цікаву та корисну лекцію. Новий формат співпраці сподобався студентам та викладачам. Далі буде!


 

Альтернативна назва зображення

10 лютого 2021 року відбулося розширене засідання Правління Українського Дослідницького Соціального Консорціуму (УДСК), де були присутні науковці НУ "Запорізька політехніка". До Наукової Ради УДСК від НУ «Запорізька політехніка» включено проректора, доктора технічних наук Шило Галину Миколаївну. Визначено як контактних осіб для координації наступних напрямків роботи: Соціологія; Проектний менеджмент (гранти, міжнародна співпраця); Комунікація (журналісти, PR, ІТ тощо); Арабаджиєва Д.Ю., д політ. н., завідувача кафедри загальноправових та політичних наук, Поповича В.М., д.філос. н., завідувача кафедри соціальної роботи та психології.

На порядок денний засідання правління були винесені такі питання:
1. Підведення підсумків роботи за 2020 рік
2. Положення про Наукову раду УДСК
3. Обрання членів Наукової ради УДСК
4. Пріоритети діяльності УДСК на 2021р
5. Різне
Серед пріоритетів діяльності УДСК на 2021 рік членами Правління найактивніше обговорювалися питання проведення спільних наукових досліджень з питань реформи децентралізації влади та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграційних реформ, цифрової трансформації та інші теми, які входять до спектру наукових інтересів викладачів кафедри загальноправових та політичних наук, напряму корелюють з метою та фокусом Освітньої Програми 052 «Політологія».

ОГОЛОШЕННЯ
До уваги студентів і викладачів!
Продовжується цикл запланованих заходів з питань забезпечення якості вищої освіти в нашому університеті та запрошуємо прослухати лекції Володимира Бахрушина, д.ф.-м.н., професора кафедри системного аналізу та обчислювальної математики на тему "Розроблення освітніх програм. Основні вимоги".
Лекція буде проводитися 9 лютого 2021 року о 14:00 в онлайн-форматі.
Параметри підключення:
Ідентифікатор конференції: 873 2613 6016
Код доступу: 2021

ОГОЛОШЕННЯ
До уваги студентів і викладачів!
Партнер НУ "Запорізька політехніка" Холонський інститут технологій (ХІТ, м. Холон, Ізраїль) пропонує безкоштовні дистанційні курси англійською мовою у весняному семестрі (каталог додається). ПРОДОВЖЕНО РЕЄСТРАЦІЮ ДО до 3.02.2021. Додаткова інформація: https://www.hit.ac.il/en/rnd/Student_Exchange Студент може обрати для вивчення від 1 курсу. Бажаючих долучитися до курсів просимо контактувати з проф. каф. ПЗ Г.В. Табунщик (galina.tabunshchik@gmail.com).За умови успішного проходження відповідний курс може бути перезарахований в НУЗП.

ОГОЛОШЕННЯ

З метою покращення якості освітнього процесу запрошуються до участі в анонімному анкетуванні студенти спеціальності 052 «Політологія». Анкети доступні тут


9 та 10 грудня відбулася лекція на тему «Забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу» д.ф.-м.н., професора кафедри системного аналізу та обчислювальної математики Володимира Бахрушина. Викладачі кафедри загальноправових та політичних наук та студенти спеціальнотсі Політологія були активними слухачами.

Основними питаннями, яким була присвячена лекція, були такі:

1. Поняття академічної доброчесності. Основні види порушень академічної доброчесності.

2. Академічний плагіат, плагіат та самоплагіат.

3. Фабрикація, фальсифікація та інші види порушень.

4. Поняття та види академічної відповідальності.

5. Практики забезпечення академічної доброчесності в Україні та світі.

Лекція була цікавою та корисною. Колектив викладачів та студентство вдячні за інформацію.


 

Альтернативна назва зображення

Альтернативна назва зображення Альтернативна назва зображення

27 листопада відбувся захід, що був організований громадською організаціює “ГРУПА ВПЛИВУ”. Викладачі кафедри загальноправових та політичних та студенти спеціальності Політологія взяли участь у заході “Вибори 2020. [Не]доступність політичних партій”. На заході було представлено результати моніторингу інформаційної доступності політичних партій на місцевих виборах 2020. Відбулося обговорення питань щодо залучення виборців до політичних процесів, стандартів доступності та інклюзивності для політичних партій, а також обговорено подальші плани для підвищення рівня участі людей з інвалідністю у виборах. У заході взяли участь українські та міжнародні експерти, представники громадських організацій, політичних партій.


 

Альтернативна назва зображення Альтернативна назва зображення

6 листопада 2020 року відбувся захід, на який було запрошено викладачів кафедри загальноправових та політичних наук та студентів спеціальності 052 Політологія. Захід "Забезпечення поінформованого вибору під час місцевих виборів" провів журналіст-розслідувач Юрій Сидоров. Даний проект реалізують ГО "Медіавізія" та ГО "Запорізький центр розслідувань". Захід був цікавий, аналітичний, корисний!


ОГОЛОШЕННЯ

На кафедрі загальноправових та політичних наук в період з 28 по 30 жовтня 2020 року буде проходити акредитаційна експертиза ОП Політологія другого (магістерського) рівня вищої освіти. Відомості про самооцінювання освітньої програми наведено нижче. Програма проведення акредитаційної експертизи передбачає відкриту зустріч учасників освітнього процесу з експертною групою.
Відкрита зустріч з експертами: ID24455 Національний університет «Запорізька політехніка» 052 Політологія.
Час: 28 жовтня, 2020 16:30 - 17:30
Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/77911437839?pwd=RWlENzd2WEVVRzlDOGJ0RlVVdjk1UT09
Ідентифікатор конференції:779 1143 7839
Код доступа: 2020

УВАГА!!!

У зв’язку з продовженням загальнонаціонального карантину інформуємо, що освітній процес відповідно до наказу ректора з 15 жовтня  по 15 дистопада 2021 року для студентів організований з використанням дистанційних технологій навчання. Просимо відповідально ставитись до виконання індивідуального навчального плану та запланованих з кожної дисципліни завдань.

Навчання проводиться з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, застосовуючи «Систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» чи будь які інші мобільні платформи навчання, інструменти відеоконференцій та спілкування у додатках та відео-чатах Zoom, Google Classroom, Skype, Viber, Telegram, e-mail та інші.


Альтернативна назва зображення

Продовжується плідна співпраця кафедри загальноправових та політичних наук та Молодіжного німецького центру Заммельзуриум та ЗОУНБ. 13 жовтня відбувся захід в рамках "Тижні Німеччини в Україні". Було відкрито витсавку "Злам на Сході", яка присвячена складному процесу обєднання Сходу і Заходу Німеччини. Запрошеним експертом виступив доцент кафедри загальноправових та політичних наук Волобуєв В.В., який розповів чим може бути корисним для України німецький досвід. На заході були присутні студенти спеціальності 052 Політологія, які були активнимми його учасниками.


ОГОЛОШЕННЯ

З метою покращення якості освітнього процесу та у зв’язку із затвердженням галузевого стандарту запрошуються до обговорення змісту та структури освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня спеціальності 052 «Політологія» усі зацікавлені стейкхолдери (роботодавці, академічна та студентська спільнота). Чекаємо на Ваші пропозиції до литопада 2020. Пропозиції можна надсилати на поштову скриню кафедри kafedra_zpn@zntu.edu.ua.

проект ОПП

З метою покращення якості освітнього процесу запрошуються до обговорення змісту та структури освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня спеціальності 052 «Політологія» усі зацікавлені стейкхолдери (роботодавці, академічна та студентська спільнота).Чекаємо на Ваші пропозиції до литопада 2020. Пропозиції можна надсилати на поштову скриню кафедри kafedra_zpn@zntu.edu.ua.

проект ОПП


РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

З метою поглиблення знань щодо новел законодавства для місцевих виборів 2020 року у звязку з успішним впровадженням другого етапу реформи децентралізації кафедрою загальноправових та політичних наук у вересні 2020 року було проведено захід Регіональні політичні студії, з дотримання усіх карантинних вимог. На заході були присутні студенти спеціальності 052 «Політологія» та викладачі кафедри. Захід було реалізовано через технології «Жива бібліотека». Модератором заходу був д.політ.н. Арабаджиєв Д.Ю. Запрошеними експертами Регіональних політичних студій були: Баришніков А.Г. к.ю.н., адвокат, експерт мережі публічного права та адміністрації UPLAN Центру політико-правових реформ, сертифікований ЦВК та IFES тренер з виборчого законодавства, член Ревізійної комісії ГО «Незалежний центр правових досліджень та ініціатив».


УВАГА!!!

У зв’язку з продовженням загальнонаціонального карантину інформуємо, що освітній процес відповідно до наказу ректора для студентів ІІ-IV курсів у період 01.09.20-14.09.20 р. організований з використанням дистанційних технологій навчання. Просимо відповідально ставитись до виконання індивідуального навчального плану та запланованих з кожної дисципліни завдань.

Навчання проводиться з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, застосовуючи «Систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» чи будь які інші мобільні платформи навчання, інструменти відеоконференцій та спілкування у додатках та відео-чатах Zoom, Google Classroom, Skype, Viber, Telegram, e-mail та інші.


 

У квітні 2020 року відбулась дистанційна робота секції «Загальноправових та політичних науки» в рамках щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2020». Карантин не став перепоною на шляху до знань. Студенти спеціальності та викладачі кафедри приймали активну участь у дистанційній роботі секції.

Залишаймося і вчимося вдома.


УВАГА!!!

З 12 березня 2020 року по 24 квітня 2020 року в Україні запроваджений карантин, у зв'язку з чим відповідно до наказу ректора аудиторні заняття на юридичному факультеті змінили свій формат, а викладачі та студенти максимально переведені на роботу в гнучкому та дистанційному режимі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, застосовуючи "Систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»" чи будь які інші мобільні платформи навчання, інструменти відеоконференцій та спілкування у додатках та відео-чатах Zoom, Google Classroom, Skype, Viber, Telegram, e-mail та інші, забезпечуючи повноцінний освітній процес. Карантинні заходи стали для всіх викликом, але не перешкодою для ефективного освітнього процесу.

Деканат та куратори академічних груп готові постійно підтримувати зв'язок зі студентами, координуючи навчання.

Залишаймося і вчимося вдома.


ОГОЛОШЕННЯ

З метою покращення якості освітнього процесу в лютому 2020 року було проведено анонімне анкетуванні студентів спеціальності 052 «Політологія». Результати показали наступне:

 

блок питань задоволені не задоволені залишити без змін висловили побажання
1 щодо надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 90 3 90 ---
2 щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії 75 --- 70 5
3 щодо розробки і перегляду освітньо-професійної програми 90 --- 80 5

Протокол 

РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

З метою поглиблення знань щодо роботи органів державного управління та місцевого самоврядування в громадах кафедрою загальноправових та політичних наук у лютому 2020 року було проведено захід Регіональні політичні студії. На заході були присутні студенти спеціальності 052 «Політологія» та викладачі кафедри. Захід було реалізовано через технології «Моделювання» та «Тренінг». Модератором заходу була к.політ.н. Сергієнко Т.І... Запрошеним експертом Регіональних політичних студій була Оляніна Олександра Павлівна – регіональний консультант з бюджетних питань Асоціації міст України в Запорізькій області.


ОГОЛОШЕННЯ

З метою покращення якості освітнього процесу запрошуються до участі в анонімному анкетуванні студенти спеціальності 052 «Політологія». Детальна інформація у кураторів груп.


РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

У грудні 2019 року з метою поглиблення знань щодо роботи в підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування кафедрою загальноправових та політичних наук було проведено захід «Регіональні політичні студії». На заході були присутні студенти спеціальності 052 «Політологія» та викладачі кафедри. Захід було реалізовано через технології «Моделювання» та «Тренінг». Модератором заходу була к.політ.н. Бабарикіна Н.А.. Запрошеним експертом «Регіональних політичних студій» був голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Запорізької обласної ради Майстро Д.М.


ОГОЛОШЕННЯ

З метою покращення якості освітнього процесу запрошуються до обговорення змісту та структури освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня спеціальності 052 «Політологія» усі зацікавлені стейкхолдери (роботодавці, академічна та студентська спільнота).Чекаємо на Ваші пропозиції до литопада 2019. Пропозиції можна надсилати на поштову скриню кафедри kafedra_zpn@zntu.edu.ua.


РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

З метою підготовки фахівців із глибокими теоретичними знаннями та практичними навичками кафедрою загальноправових та політичних наук у вересні 2019 року було проведено захід Регіональні політичні студії. На заході були присутні студенти спеціальності 052 «Політологія» та викладачі кафедри. Захід було реалізовано через технології «Жива книга» та «Тренінг». Модератором заходу була к.філос.н. Попович Я.М. Запрошеним експертом Регіональних політичних студій був Пятигорець Роман Миколайович – голова правління Запорізької обласної організації Комітету виборців України.


АКРЕДИТАЦІЯ БАКАЛАВРІАТУ

Успішно пройшла первинна акредитація бакалавріату за спеціальністю "Політологія" в період з 27 по 29 травня 2019 року

Детальніше


РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

Альтернативна назва зображення

З метою підготовки фахівців із сучасним мисленням, теоретичними знаннями та практичними навичками кафедрою загальноправових та політичних наук в травні 2019 року було проведено захід Регіональні політичні студії. На заході були присутні студенти спеціальності 052 «Політологія» та викладачі кафедри. Захід було реалізовано через технології «Жива книга» та «Моделювання». Модератором заходу був д.політ.н. Арабаджиєв Д.Ю. Запрошеним експертом «Регіональних політичних студій» був очільник управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради Ніколаєв В.А.


У квітні 2019 року успішно пройшла робота секції «Загальноправових та політичних науки» в рамках щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019», де студенти спеціальності та викладачі кафедри приймали активну участь.


РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців та підтримки їх у працевлаштуванні кафедрою загальноправових та політичних наук у лютому 2019 року було проведено захід Регіональні політичні студії. На заході були присутні студенти спеціальності 052 «Політологія» та викладачі кафедри. Модератором заходу був к.філос.н. Волобуєв В.В. Запрошеними експертами Регіональних політичних студій були потенційні роботодавці, а саме: генеральний директор «MLS-group», к.соц.н. Кузьмичова Н.Ю., регіональний консультант Асоціації міст України, голова ГО «НЦПДІ», к.ю.н. Трипольська М.І. Захід було реалізовано через тренінгові технології.


В листопаді 2018 року студенти спеціальності «Політологія» мали багато цікавих, корисних та плідних зустрічей з топовими політичними діячами України.


РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

В жовтні 2018 року з метою підготовки фахівців із сучасним мисленням, теоретичними знаннями та практичними навичками кафедрою загальноправових та політичних наук було проведено захід Регіональні політичні студії. На заході були присутні студенти спеціальності «Політологія» та викладачі кафедри. Захід було реалізовано через технології «Жива книга» та «Дебати». Модератором заходу був к.філос.н. Волобуєв В.В. Запрошеним експертом Регіональних політичних студій був народний депутат голова фракції Самопоміч Олег Березюк.


Альтернативна назва зображення

В травні 2018 року студенти спеціальності «Політологія» здобули перемогу в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?».


РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

В травні 2018 року з метою підготовки фахівців із сучасним мисленням, теоретичними знаннями та практичними навичками кафедрою загальноправових та політичних наук було проведено захід Регіональні політичні студії. На заході були присутні студенти спеціальності «Політологія» та викладачі кафедри. Захід було реалізовано через технології «Жива книга» та «Моделювання». Модератором заходу був д.політ.н. Арабаджиєв Д.Ю. Запрошеним експертом Регіональних політичних студій була Юлія Паскевська голова правління ГО «Асоціація фахівців психологічної допомоги».


Альтернативна назва зображення Альтернативна назва зображення

В травні 2018 року Інститут управління і права ЗНТУ дружньо та організовано провів "суботник". Викладачі та студенти всіх кафедр та спеціальностей разом створювали затишок на території біля  4-го корпусу універсистету.


Альтернативна назва зображення Альтернативна назва зображення

В травні 2018 року проходило навчання у Школі молодого політика, яка була організована політичною силою "Сила людей", куди були запрошені студенти спеціальності "Політологія".


Альтернативна назва зображення Альтернативна назва зображення

В квітні 2018 року студенти спеціальності "Політологія"  проводили тренінг в якості сертифікованих тренерів. Студенти мають сертифікат тренера від CIVIC. Студенти розроблили сценарій моделюючої гри на актуальну тематику - європейська інтеграція України. Моделююча гра проводилась для школярів випускних классів на базі Євроклубу ЗОУНБ.


У квітні 2018 року успішно пройшла робота секції «Загальноправових та політичних науки» в рамках щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2018», де студенти спеціальності та викладачі кафедри приймали активну участь.

 

В квітні 2018 року відбулася зустріч з керівництвом політичної сили "Сила людей". На зустріч були запрошені студенти спеціальності "Політологія" та викладачі кафедри загальноправових та політичних науке. Зустріч пройшла інтерактивно, студенти дізналися багато цікавої інформації.


РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

НА початку 2018 року з метою підготовки фахівців із сучасним мисленням, теоретичними знаннями та практичними навичками кафедрою загальноправових та політичних наук було проведено Регіональні політичні студії. В рамках даного заходу відбувся майстер-клас від Надії Кузьмичової - генерального директора дослідницько-консалтингового агенства "MLS group" - на тему "Дослідження громадської думки". Зустріч була цікавою та корисною.


23 січня 2018 року відвідали зустріч у коворкінгу БПП Солідарність із народним депутатом Олександром Черненком.

 


В грудні 2017 року відбувся тренінг "Просування політичної участі жінок в Україні" під патронатом NDI, в якому взяли активну участь студенти спціальності "Політологія".

 


В грудня 2017 року відбувся Марафон Amnesty Internetional зі студентами-політологами.

 


На початку грудня 2017 року відбулася зустріч студентів спецільності "Політологія" із народним депутатом Сергієм Лещенком. Зустріч була цікавою та плідною.


НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР-МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗБУДОВИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Семінар-моделюівання «SHAPING – NEIGHBORHOOD» («Нові грані сусідства» 23-25.11.17 успішно пройшов. Даний семінар було проведено завдяки інституту міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-Institute) та інституту міжнародних відносин (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA) за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини.

Детальніше


16 листопада 2017 року Запорізький центр розвитку місцевого самоврядування провів зустріч із екс-міністром економіки Павлом Шереметою, в якому взяли активну участь студенти-політологи.


 

РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

В рамках Регіональних політичних студій відбувся тренінг зі студентами спеціальності "Політологія". Запрошеними експертами були - Роман Писарєв директор Укртрансбезпеки та Сергій Сидоров журналіст-розслідувач.


В листопаді 2017 року Запорізький Центр розвитку місцевого самоврядування провів семінар "Громадська ініціатива та органи самоорганізації населення", куди були запрошені студенти спеціальності "Політологія" та викладачі кафедри загальноправових та політичних наук.

 

 


ШКОЛА ДЕБАТІВ

В листопаді 2017 року студенти спеціальності "Політологія" були запрошені до участі до Школи дебатів від політичної сили БПП "Солідарність". На даному заході дізналися багато цікавої та корисної інформації.


РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

На початку листопада 2017 року в рамках Регіональних політичних студій відбулася зустріч із Святослвавом Бабілею з координатором Південно-Східного регіону ВГО "ОПОРА". Студенти спеціальності "Політологія" дізналися багато корисної інформації від практика виборчого процесу.


29 жовтня 2017 року відбулися Перші місцеві вибори у обєднаних громадах  Запорізької області. Cтуденти спеціальності "Політологія" проводили exit-poll.


На початку жовтня 2017 відбувся тренінг для студентів спеціальності "Політологія", який провела очільниця Центру громадянстких свобод Олександра Романцова.

 


У вересні 2017 року викладачі кафедри загальноправових та політичних наук та студенти спеціальності "Політололгія" були запрошені до участі в програмі "Знак питання" на ЗОДТРК.


На початку вересня 2017 року студенти спеціальності "Політологія" брали участь у заході організованому політичною силою "Сила людей", де головним спікером був Олександр Солонтай.


Студенти спеціальності «Політологія»  мали практику у волонтерській діяльності. Вже неодноразово деякі з наших студентів разом із профкомом студентів, докторантів та аспірантів ЗНТУ приймали участь у співорганізації та безпосередній участі на Дні Донора в нашому чудовому університеті.

C:\Users\Дима\Desktop\Фотоальбом_политология\Волонтерська практика студентів-політологів ЗНТУ_2016.jpg


КУЛЬТУРНЕ ДОЗВІЛЛЯ

H:\sasha2\Саша\Студенти групи Ю216 на виставі у театрі Магара_Посольство Німеччини в Україні_27042017.jpg

Політолог повинен бути всесторонньо розвинутою людиною, тому 27 квітня 2017 року, студенті Ю-216 відвідали виставу в театрі імені Магара, яку організувало Посольство Німеччини в Україні. Вистава була дуже цікавою та дала змогу наблизитися до культури Європи.


АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

C:\Users\Дима\Desktop\17858677_1102808349823934_226736985_o.jpg

9 квітня 2017 року відбувся ІІІ фестиваль "Запоріжжя - місто з яйцями". Цей фестиваль, розпочався з флеш-мобу “Крапанка zp”на Алеї Слави, в якому мали змогу прийняти участь наші студенти!

C:\Users\Дима\Desktop\Фотоальбом_политология\Часть2\Фестиваль_Запоріжжя місто з яйцями_8-9042017.jpg

 


29 березня 2017 року відбулася презентація результатів дослідження на тему "Особливості впровадження реформи децентралізації в Запорізькій області" від агенції IRG, на яку були запрошені викладачі кафедри загальноправових та політичних наук та студенти спеціальності "Політологія". Тема дослідження є актуальною та цікавою для викладачів та студентів.


РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

В гості до студентів спеціальності "Політологія" завітала генеральний директор дослідницько-консалтингової компанії "MLS group - дослідження та консалтинг". 15 березня 2017 р. відбувся захід, на якому студенти дізналися багато цікавивих історій та корисних нюансів про підготовку, реалізацію та презентацію  досліджень від практика в дослідницькій галузі - Кузьмичової Надії Юріївни. Студенти виявили щиру зацікавленість до участі у майбутніх проектах "MLS group - дослідження та консалтинг". Зустріч була цікавою та результативною.


ФЛЕШ МОБ ВІД СТУДЕНТІВ ПОЛІТОЛОГІВ

C:\Users\Дима\Desktop\Фотоальбом_политология\Часть2\Флешмоб_на захист виборчих прав переселенців_площа ОДА_14032017_4.jpg

C:\Users\Дима\Desktop\Фотоальбом_политология\Часть2\Флешмоб_на захист виборчих прав переселенців_площа ОДА_14032017.jpg

У Запоріжжі 14 березня 2017 року, відбувся пісенний флеш-моб на підтримку захисту політичних прав переселенців. Громадські активісти та наші студенти-політологи зібрались на площі Героїв Майдану біля Запорізької ОДА і театралізованою акцією намагались привернути увагу до проблеми, що стосується 4% виборців України. Під час театралізованої акції учасники акції вибудували живу мапу України з людей, а за допомогою пісні продемонстрували відсутність голосу у вимушених переселенців та неможливість на даний час для них співати разом з усією Україною. Висновком якої було те, що Кожен голос впливає!


В перших числах березня 2017 року найталановитіші студенти групи Ю-215 мали змогу вирушити до Миколаєва на Театральні студії, де проходив мега цікавий та повчальний тренінг з театрального майстерства. Студенти отримали знання з театрального майстерства, змогли відчути себе у шкурі режисера. Також відвідали театральну постанову німецькою мовою.

H:\sasha2\саша2\Театральні студії_Миколаїв_березень2017_3.JPG


24 лютого 2017 року відбулось засідання Правління молодіжної організації Заммельзуріум. На ньому були присутні студенти груп Ю-215 та Ю-216 . Обговорювались питання участі студентів у різноманітних заходах спрямованих на вивчення німецької мови, перспективи розвитку у різних галузях, як творчих, так і наукових. Найбільш старанні учні, за сприянням організації, мають змогу відвідати Німеччину.

H:\sasha2\Саша\Засідання Правління молодіжної організації Заммельзуріум_24022017.jpg

 


23 лютого 2017 року студенти спеціальності «Політологія» та викладачі кафедри загальноправових та політичних наук стали учасниками прямого ефіру, на телеканалі «Запоріжжя» на програмі «Знак питання». Викладачі були запрошеними експертами програми. Обговорювались гострі соціальні проблеми та шляхи їх вирішення, кожен в студії мав право голосу, та міг висловити свою думку чи пропозицію.

H:\sasha2\Саша\Знак питання_ЗОДТРК_Запоріжжя_23022017_2.jpg

 


КРУГЛИЙ СТІЛ ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

В лютому 2017 року відбувся круглий стіл, в якому взяли участь студенти спеціальності «Політологія». 

Детельніше


КРУГЛИЙ СТІЛ ЩОДО РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

C:\Users\seven\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.012\НАстя\Круглий стіл з децентралізації_грудень2016_Запорізький медіа центр.jpg

В грудні 2016 року на Круглий стіл присвяченому реформі децентралізації були присутні студенти-політологи. Наші студенти здобули корисні та цікаві зання. Результати реформи децантрелізаціі в області озвучили на круглому столі представники влади та асоціації міст України. У цьому році в Україні з'явилося 16 нових громад, тепер їх в області 23.


У грудні 2016 року до нас завітав відомий політтехнолог Роман Пятигорець. Були присутні студенти груп Ю-216 и Ю-215. Спочатку Роман розповідав історію свого шляху в арену політтехнології, потім ділився цікавими секретами та особистими думками. Наприкінці кожен мав змогу поставити запитання, завдяки цьому це не була просто лекція, це була жива розмова з майбутнім поколінням політологів.

H:\sasha2\Саша\політичні студії з відомим політтехнологом Романом Пятигорцем_грудень2016_ЗНТУ.jpg

 


РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

H:\sasha2\Саша\політичні студії з заступником голови ОДА Едуардом Гугніним_грудень 2016_ЗНТУ3.jpg

На початку грудня 2016 року, студенти нашої спеціальності на регіональних політичних студіях, мали змогу особисто зустрітися з заступником голови ОДА Едуардом Гугніним. Едуард Анатолійович охоче розповів про свій тернистий шлях. Як до представника влади, у студентів було багато запитань, на які він люб’язно відповів. По закінченню часу також мали змогу особисто поспілкуватися з Едуардом Гугніним. Сподівємося на нові зустрічі!


КРУГЛИЙ СТІЛ З ПИТАНЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

На даному заході були присутні студенти спеціальності "Політологія". У листопаді 2016 року відбувся круглий стіл з децентралізації за участю екс-премєр-міністра федеральної землі Саксонія професора Георга Мільбрадта. На зустрічі у Запорізькому медіа-центрі були присутні представників влади, громадськості та ЗМІ з Георгом Мільбрадтом, екс-прем’єр-міністром Федеральної землі Саксонія, екс-міністром фінансів федеральної землі Саксонія, професор технічного університету Дрездену. Метою візиту пана Мільбрадта до Запоріжжя було ознайомитися з ходом реалізації реформи децентралізації та поділитися досвідом реформування цього напрямку у Німеччині. Студенти-політологи отрималі багато цікавої та актуальної інформації


Круглий стіл з євроатлантичної інтеграції

C:\Users\seven\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.048\НАстя\Круглий стіл з євроатлантичної інтеграції_листопад2106_Класичний приватний університет4.jpg

У листопаді 2016 року відбувся Круглий стіл з євроатлантичної інтеграції. Зустріч з студентами та військовослужбовцями пройшла на одному диханні, дуже цікаво, динамчіно. Тема безпеки, інформаційної стратегії та розвитку відносин України з Євроатлантичним Альянсом дійсно сьогодні набирають іншого змісту і всім зрозуміло, що тільки колективне об"єднання європейських держав навколо цих основних приоритетів, дозволить забезпечити мир та впевненість у завтрашньому дні.


Під час тернінгу з парламентського моніторингу по проекту Ради Європи

C:\Users\seven\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.187\НАстя\Під час тернінгу з парламентського моніторингу по проекту Ради Європи_листопад2016_ЗНТУ4.jpg

У листопаді 2016 року відбувся тренінг з парламентського моніторингу по проекту Ради Європи, який провів Арабаджиєв Дмитро Юрійович - громадський консультант ВГО «ОПОРА» у Запорізькій області, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри загальноправових та політичних наук ЗНТУ та співголова координаційної ради.

 


28-30 жовтня 2016 року у м. Києві відбувся навчальний захід від політичної партії Демократичний Альянс, під назвою «Академія політичної освіти». Учасники заходу академії мали змогу в рольовій грі самостійно створити політичну організацію, розробити план її роботи з новими членами, дізнатись про фандрайзинг та особливості діяльності структурних підрозділів організації. Молодь познайомилась із засадами християнської демократії та прийняла активну участь в обговоренні перспектив цієї політичної ідеології в Україні.

C:\Users\Panyamba\Desktop\sasha2\Саша\Академія політичної освіти_Київ_28-30102016.jpg

C:\Users\Panyamba\Desktop\sasha2\Саша\Сертифікат_Макарчук.jpg


У вересні 2016 року відбувся тренінг з моделюючих ігор разом з шановними професорами - Діонісі Ніколов та Герберт Нар. Активну участь брали студенти спеціальності Політологія та викладачі кафедри ЗПН. Студенти мали змогу прийняти участь в моделюючих іграх та засвоїти важливу інформацію від німецьких професорів.

C:\Users\seven\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.365\НАстя\Під час тренінгу з моделюючих ігор разом з професорами з Німеччини Діонісі Ніколов та Герберт Нар_Міжнародний інститут CIVIC_Запоріжжя_Дом Макса Гранта_вересень20163.jpg


У вересні 2016 року студенти-політологи були присутні на заході, що присвячений розвитку громадянського суспільства Проект програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 роки обговорили учасники засідання «круглого столу», що відбулося в Запорізькому медіа-центрі. За словами доктора політичних наук, завідувача кафедри загальноправових та політичних наук Запорізького національного технічного університету Дмитра Арабаджиєва, програма визначатиме практичні форми, способи та механізми реалізації Національної стратегії розвитку громадянського суспільства та матиме комплексний характер

C:\Users\seven\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.443\НАстя\Координаційна Рада розвитку громадянського суспільства_вересень2016_Запорізький медіа центр.jpg

 


Наші студенти вміють не тільки добре вчитись та працювати, а й відпочивати. Це була чудова поїздка на базу відпочинку Запорізького національного технічного університету у селі Сосновка, разом із профкомом студентів аспірантів та докторантів ЗНТУ. Там ми отримали неймовірний заряд бадьорості на навчання, та купа позитивних емоцій .

C:\Users\Дима\Desktop\Фотоальбом_политология\студенти-політологи під час дозвілля2.jpg

 


У травні 2016 року відбулась Зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні -  Романом Ващуком, на якій були присутні студенти-політологи. Посол Канади в Україні обрав для спілкування громадську медіа-платформу. Освічений, розумний, обізнаний та принциповий Роман Ващук відкрив серця запоріжців, щиро, та не трівіально відповідав на всі запитання громадських діячів, експертів, науковців, з почуттям гумору, такту та доречності.

C:\Users\seven\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.916\НАстя\Зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні Романом Ващуком_травень2016_Запорізький медіа центр2.jpg

 


24 та 25 травня 2016 року у Культурному центрі «МазальТоф» відбулась гра kuk туди – kuk сюди  на тему: "Гра-моделювання для німецької меншини". Під час семінару, пройшла гра-моделювання, вихідним моментом якої, були вибори нового голови та спільна розробка заявки для участі в конкурсі Федерального відомства у справах меншин за кордоном. Захід проводили політологи, шановні гості з Німеччини, доктори політичних наук Діонісі Ніколоф та Хендрік Нар. Кожен з учасників отримав певну  роль, під час якої, він повинен був уявити себе на місці вигаданої людини, за для отримання певного досвіду. Під час цього заходу високого рівня політичної культури, кожен учасник мав змогу побути в ролі людей які намагаються виправити проблеми меншин, та дізнатись, що означає політика й побачити  з різних точок зору, мали змогу підняти свою майстерність у вирішенні складних питань. Захід здійснювався за підтримки товариства німецької культури «Відродження», CIVIC - Інститут міжнародної освіти, Міністерство закордонних справ ФРН.

C:\Users\Дима\Desktop\Фотоальбом_политология\Під час тренінгу з моделюючих ігор разом з професорами з Німеччини Діонісі Ніколов та Герберт Нар_Міжнародний інститут CIVIC_Запоріжжя_Дом Макса Гранта_вересень20165.jpg


З 25 по 29 березня 2016 у м. Кривий Ріг проходила весняна виборча школа Election Camp. Учасники отримали інтенсивний курс навчань у семінарсько-тренінговому форматі та низку практичних занять, які були практично застосовані 27 березня під час позачергових виборів міського голови Кривого Рогу.

C:\Users\Panyamba\Desktop\sasha2\Саша\Election camp вибори міського голови_Кривий Ріг_2016.jpg

 

 

 


21 березня 2016 року у місті Запоріжжя відбувся Антикорупційний форум, головним спікером якого був голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі. Концертний зал був переповнений, на форум прийшли сотні людей, серед яких були студенти нашого вишу. Студенти політологи мали змогу не тільки бути слухачами, але й приймали активну участь у підготовці до заходу.

C:\Users\Panyamba\Desktop\sasha2\Саша\Студенти-політологи ЗНТУ організовують Антикорупційний форум М.Саакшвілі_2016_Запоріжжя3.jpg

 


1 вересня 2015

H:\sasha2\Саша\студенти-політологи група Ю-515_2015.jpg

Перше версня перших політологів!!!

VIVERE EST COGITARE

 

 

Освітній процес організовано відповідно до діючих ОПП та НП спеціальності 052 "Політологія" першого та другого рівнів вищої освіти. З метою підвищення зацікавленості студентів до навчання та підвищення рівня професійної підготовки, передбачено залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків (залучення відбувається на громадських засадах). Інформація про розклад студентських занять та графік консультацій викладачів кафедри оновлюється щосеместрово.

 

 

Бази практик

ТЕЗИ І ДОПОВІДІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ:
2016/2017
Легенчук І.А. (2016) Теоретико-методологічні підходи до комплексного аналізу політико-правового статусу народних депутатів України. // Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія. Міжнародна науково- практична конференція 14-15 жовтня 2016, м.Київ. с.145-147.
Слепко Ю. С. (2017) Соціальна інтеграція вимушених переселенців.// Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
Гриненко Ю. В. (2017) Якість виборця в Україні: стан та проблеми. // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
Глєбова Ю. Р.(2017) Кореляційний зв’язок між типом партійної системи та роллю політичних партій. // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
Холодєєва А.Р. (2017) Парламентська законотворчість як результат артикуляції суспільних інтересів. // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
Мороховський В. О.(2017) Правова держава її ознаки. // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 
2017/2018
Слєпко Ю.С. (2018) Консцієнтальна війна: поразка свідомості. // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2018
Скоркіна А.О. (2018) Гібридна війна: західний фронт. // Тиждень науки-2018. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2018
Бабарикіна Н.А.,. Самсика Є.Л. (2018) Проблеми і виклики розширення повноваженьоб’єднаних територіальних громад. Демократична ідеологія як форма політичного устрою // Тиждень науки-2018. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2018
Бабарикіна Н.А., Овчатов А.Г. (2018) Стан громадянського  суспільства в Україні. // Тиждень науки-2018. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2018
Нікітенко Н.Д. (2018) Гібридна війна: східний фронт. // Тиждень науки-2018. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2018
Бабарикіна Н.А., Зіброва В.В. (2018) Тенденції розвитку освітньої політики в Україні // Тиждень науки-2018. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2018
 
2018/2019
Арабаджиєв Д.Ю., Орлов С.В. Ю-215 (2019) Моделююча гра як механізм розвитку політичного процесу. Тиждень науки-2019. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка».
Арабаджиєв Д.Ю., Макарчук О.С. Ю-215 (2019) Політична культура країн Балтії. Тиждень науки-2019. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка».
Арабаджиєв Д.Ю., Дерибасов Д.В. Ю-215 (2019) Сутність політики національної безпеки. Тиждень науки-2019. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка».
Арабаджиєв Д.Ю., Дика О.С. Ю-217 (2019) Вплив політичної культури на комунікацію влади. Тиждень науки-2019. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка».
Попович Я.М., Кисельов Д.М. Ю-218 (2019) Формування іміджу політичного лідера. Тиждень науки-2019. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка».
Попович Я.М., Шиліна А.А.. Ю-218 (2019)Роль освіти у формуванні політичної культури громадян. Тиждень науки-2019. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка».
Волобуєв В.В., Дика О.С. Ю-217 (2019) Формування політичної свідомості громадян. Тиждень науки-2019. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка».
Бабарикіна Н.А., Сіряк Д.Г. Ю-217 (2019) Демократизація освіти – етап державоутворення напрямку розвитку освіти України. Тиждень науки-2019. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка».
Бабарикіна Н.А., Сафарова Г.Т. Ю-217 (2019) Реалії сучасного українського громадянського суспільства. Тиждень науки-2019. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка».
Бабарикіна Н.А., Павелко М.С. Ю-217 (2019) Історія розвитку місцевого самоврядування в Україні. Тиждень науки-2019. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка».
Бабарикіна Н.А., Стожкова А.Д. Ю-217 (2019)  Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства. Тиждень науки-2019. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка».
 
2019/2020
Попович Я.М., Макарчук О.С. Ю-219м (2019) Prospect for civil society development political context. Міжнародна науково-практична конференція «Universum view». 28 вересня 2019. Краматорск.
Арабаджиєв Д.Ю. д.політ.н., Головко О.В. Ю-219м (2019) Інструменти вирішення етнополітичних інструментів XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності». 3-4 жовтня 2019 р.. Національний університет «Запорізька політехніка».
Волобуєв В.В. к.філос.н., Грачов К.О. Ю-219м (2019) Політичний вибір громадян як прояв політичної активності. XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності». 3-4 жовтня 2019 р.. Національний університет «Запорізька політехніка».
Волобуєв В.В. к.філос.н., Макарчук О.С. Ю-219м (2019) Політико-ідеологічні орієнтації громадянина та суспільства. XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності». 3-4 жовтня 2019 р.. Національний університет «Запорізька політехніка».
Волобуєв В.В. к.філос.н., Мирончук М.В. Ю-219м (2019) Громадянське суспільство крізь призму інноваційних технологій. XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності». 3-4 жовтня 2019 р.. Національний університет «Запорізька політехніка».
Арабаджиєв Д.Ю. д.політ.н., Бекдамирова Л.З. Юз-219м (2019) Регулювання етонополітичних відносин в галузі освіти (досвід країн ЄС). XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності». 3-4 жовтня 2019 р.. Національний університет «Запорізька політехніка».
Сергієнко Т.І. к.політ.н., Ейдельштейн Я.Ю. Юз-219м (2019) Соціально-орієнтоване управління в органах місцевого самоврядування. XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності». 3-4 жовтня 2019 р.. Національний університет «Запорізька політехніка».
Сергієнко Т.І. к.політ.н., Легенчук І.А. Юз-219м (2019) Детермінанти оптимізації політичного керівництва. XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності». 3-4 жовтня 2019 р.. Національний університет «Запорізька політехніка».
Бабарикіна Н.А. к.політ.н.,Шушура А.А. Юз-219м (2019) Роль громадських об’єднань в контексті розвитку громадянського суспліьства. XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності». 3-4 жовтня 2019 р.. Національний університет «Запорізька політехніка».
Скоркіна А. О., Сергієнко Т. І. (2019)  Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в умовах інформаційної війни // The 3 rd International scientific and practical conference «Priority directions of science development» (December 28-29, 2019) SPC «Sci-conf.com.ua», Lviv, Ukraine. 2019. 834 p., рр.. 620-625;
Рудковський К.Ю., Сергієнко Т.І. (2019) Мовна політика в Україні за часів незалежності //Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «19  листопада 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 17-18;
Сафарова Г.Г., Сергієнко Т.І. (2019) Деякі перспективи розвитку реформи децентралізації в Україні // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «19  листопада 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. –с. 15-17;
Важненко К.О., Сергієнко Т.І. (2019)  Особливості комунікаій з громадскістью у публічному управлінні // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «19  листопада 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 327-329;
Павелко М.С., Сергієнко Т.І. (2019) Проблеми розвитку децентралізації в Україні // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «19  листопада 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 18-20;
Гришко Д.Д., Арабаджиєв Д.Ю. (2019) Деякі сучасні проблеми державного управління // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «19  листопада 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 72-74;
Гонтарь О.М., Арабаджиєв Д.Ю. (2019)  Криза державотворчих процесів // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «19  листопада 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 220-222;
Мороховський В.О., Сергієнко Т.І. (2019) Сучасні комунікації в публічному управлінні // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «19  листопада 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 325-327;
Попович Я.М., Макарчук О.С. (2020) Політична корупція: форми та прояви. Міжнародна науково-практична конференція «Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне».1-2 березня 2020. Київ
Арабаджиєв Д.Ю., Мороховський В.О. (2020)  Політична поведінка в сучасному суспільстві // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 132-133; 
Бабарикіна Н.А., Павелко М.С. (2020) Формування місцевої демократії в рамках євроінтеграції // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 134-135; 
Бабарикіна Н.А., Сафарова Г.Т. (2020) Формування громадянської активності в контексті демократизації // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 135-136; 
Бабарикіна Н.А., Самоха Б.А. (2020) Євроінтеграція крізь призму геополітичних стратегій України // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 136-138; 
Бабарикіна Н.А., Гонтарь О.М. (2020) Демократична ідеологія як форма політичного устрою // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 138-140; 
Герман В.О., Бекдамирова Л.З. (2020) Багатогранність застосування моделюючих ігор в галузі освіти // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 140-142; 
Бородіна Т.А., Волобуєв В.В. (2020) Сутність та система фінансування соціальної політики // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 142-143; 
Гордієнко И.С., Сергієнко Т.І. (2020)  Межнациональные конфликты в условиях глобализации // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 143-145 ; 
Гришко Д.Д., Сергієнко Т.І. (2020) Політична свідомість як фактор політичної поведінки // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 145-146; 
Даниленко О.Ю., Волобуєв В.В. (2020)  Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній діяльності// Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 147-148 ; 
Даниленко О.Ю., Сергієнко Т.І. (2020) Політичний конфлікт як форма політичного розвитку // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 148-150; 
Доценко М.О., Сергієнко Т.І. (2020) Популізм як специфічна політична технологія // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 150 -152; 
Мороховський В.О., Волобуєв В.В. (2020) Політичний менеджмент// Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 152-153; 
Мороховський В.О., Сергієнко Т.І. (2020) Теоретико-концептуальні виміри політичного маркетингу// Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 153-155;
Никитенко Н.Д., Волобуєв В.В. (2020) Міфологеми як інструмент маніпуляції політичною свідомістю // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 155-157; 
Павелко М.С., Сергієнко Т.І. (2020) Ідеологія альтернативних рухів // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С.157-159; 
Пивовар Д.О., Волобуєв В.В. (2020)  Умови політичної стабільності і методи її забезпечення// Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 159-161; 
Пивовар Д.О., Сергієнко Т.І. (2020) Засоби масової інформації в політичній системі суспільства// Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 161-163; 
Попович Я.М., Шиліна А.А. (2020) Умови становлення харизматичного лідерства у політичному процесі// Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 163-164; 
Попович Я.М., Кисельов Д.М. (2020)  Маніпуляція як тип соціального впливу у політичній кампанії// Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 165-166; 
Попович Я.М., Малярчук О.А. (2020)  Принцип людиноцентризму як основа демократії// Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 166-168; 
Попович Я.М., Мальованна А.Є. (2020) Політична прогностика як одна зі складових політичної науки // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С.168-170; 
Попович Я.М., Пивовар Д.О. (2020)  Релігія як інструмент сучасної політики // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 170-172; 
Сафарова Г.Т., Сергієнко Т.І. (2020)  Расизм та ксенофобія як загроза соціальному добробуту // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 172 -174;
Тамчі П.В., Сергієнко Т.І. (2020)  Зародження і розвиток лібералізму в Україні // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С.174-176; 
Таран Є.І., Сергієнко Т.І. (2020) Лобіювання та тиск на владу при прийнятті політичних рішень // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С. 176-177; 
 Цуканов В.А., Волобуєв В.В. (2020) Виникнення та зміст демократії // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-269-3. – С.178-179;
Пивовар Д.О., Сергієнко Т.І. (2020)  Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 березня 2020 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. –   С. 126-127;
Гордієнко І.С., Сергієнко Т.І. (2020)  Проблеми  маркетингового дослідження // Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток [Текст]: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. до 90-річ. заснув. ХНТУСГ/ Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2020.-   С. 74-76;
Важненко К.О., Сергієнко Т.І. (2020)  Інформаційні технології в науці та освіті // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – Т.5. –   С. 239-240;
Гришко Д.Д., Сергієнко Т.І. (2020) Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – Т.5. –   С. 243-245;
Рудковський К.Ю., Сергієнко Т.І. (2020) Підвищення якості освіти у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах України завдяки моніторингу освітньої діяльності // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – Т.5. –   С.248-250;
Таран Є.І., Сергієнко Т.І. (2020) Інформаційних технологій в сучасному світі // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – Т.5. – 280 с. – С.250-252;
Ярошенко Т.В., Сергієнко Т.І. (2020) Інформаційні технології: та їх влив на сталий розвиток суспільства // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – Т.5. –   С. 254-255;
Сафарова Г.Т., Сергієнко Т.І. (2020) Проблеми інноваційного розвитку у сфері економічної політики України // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С. 213-214;
Важненко К.О., Сергієнко Т.І. (2020) Сучасний вектор розвитку управління людськими ресурсами на підприємстві // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 372-373;
Гордієнко І.С., Сергієнко Т.І. (2020)  Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 168-170;
Гордієнко І.С., Сергієнко Т.І. (2020) Модернизация системы управления предприятий за инновационным подходом //  Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 164-168;
Пивовар Д.О., Сергієнко Т.І. (2020) Інноваційна модернізація менеджменту як чинник забезпечення розвитку підприємств // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 211-212;
Павелко М.С., Сергієнко Т.І. (2020) Економічна  безпека приватних підприємств України // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 131-132.
 
 
І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НА КРАЩУ НАУКОВУ СТУДЕНТСЬКУ РОБОТУ
2016/2017
Легенчук І.А. Ю-215 «Теоретико-методологічні підходи до комплексного аналізу політико-правового статусу народних депутатів України». науковий керівник Арабаджиєв Д.Ю. – 3 місце.
Земсков Д.Д.  Ю-215 "Децентралізація як основний чинник реформування органів місцевого самоврядування" науковий керівник Бабарикіна Н.А.
Орлов С.В.  Ю-215. "Використання імітаційних ігор в соціально-політичних дослідженнях" науковий керівник Градецька Н.М.
 
2018/2019
Сафарова Г. Т. Ю-217 «Роль громадянського суспільства у контексті реформи децентралізації», науковий керівник Бабарикіна Н.А. - 1 місце
Самоха Б.А. Ю-217 «Адміністративн-територіальна реформа як основа децентралізації», науковий керівник Бабарикіна Н.А .- 2 місце
Павелко М.С. Ю-217  «Консцієнтальна війна: українські фронти». науковий керівник к.ф.н., доц. Волобуєв В.В.
 
2019/2020
Сафарова Г. Т., Ю-217 «Демократизація суспільно-політичного життя як чинник формування громадянської активності», науковий керівник: к.політ.н., ст.викл. Бабарикіна Н.А. - 1 місце
Павелко М.С., Ю-217 «Особливості формування місцевої демократії в контексті євроінтеграційних реформ», науковий керівник: к.політ.н., ст.викл. Бабарикіна Н.А. - 2 місце
Герман В.О. Ю-216, «Вплив глобалізації на сучасні держави та їх сфери суспільного життя», науковий керівник: к.ф.н., доцент Волобуєв В.В. 
Мороховський В.О., Ю-216 «ЗМІ. Вплив ЗМІ на свідомість громадськості», науковий керівник: к.ф.н., доцент Волобуєв В.В.
Гонтар О.М., Ю-217 «Історико-теоретичне дослідження процесу формування демократії в Україні та світі», науковий керівник: к.політ.н., ст.викл. Бабарикіна Н.А.
Самоха Б.А., Ю-217 «Теоретичний аналіз формування геополітичних стратегій України», науковий керівник: к.політ.н., ст.викл. Бабарикіна Н.А.
Дрягіна В.С., Ю-218 «Політична культура сучасного українського суспільства в умовах інформаційних війн», науковий керівник: к.ф.н., ст.викладач Попович Я.М.
Перепелиця Д.Р. Ю-219м «Технології управління політичними процесами» науковий керівник к.політ.н. Бабарикіна Н.А.
Орлов С.В. Ю-219м «Політика ідентичності країн Центральної та Східної Європи» науковий керівник к.політ.н. Сергієнко Т.І.
Синельник К.С. Юз-219м «Технології впливу на суб’єктів політичного процесу» науковий керівник к.політ.н. Бабарикіна Н.А.
Легенчук І.А. Юз-219м «Оптимізація управління в органах місцевого самоврядування» науковий керівник к.філос.н. Попович Я.М.
Макарчук О.С. Ю-219м «Ідеологічні цінності громадянської свідомості» науковий керівник к.філос.н. Волобуєв В.В.

ТРЕНІНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2018/2019

Головко О., Орлов С.В. під керівництвом фахівців кафедри загальноправових та політичних наук ЗНТУ презентували можливості практичного досвіду для молоді, яка може брати участь у проведенні «Першої моделі ООН» у м. Запоріжжі, імітаційних «Моделей ООН» в Україні, «Моделей ЕП» та Європейських моделей ООН.

Головко О., Орлов С.В. (розробники сценаріїв, тренери)  Тренінг - планова гра "Європа! Хочу все знати!" для школярів старших класів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Науково-дослідних робіт, які виконуються в межах другої половини робочого дня викладачів
на 2018-2021 роки
Кафедра загальноправових та політичних наук
 
 

№ п/п

Шифр, назва НДР, науковий ступінь, звання, прізвище, ім.`я по батькові наукового керівника

Підстава для виконання роботи 

(дата документу №)

Строки виконання НДР, етапів (роки)

Очікувані результати і форма звітності у поточному році

1

Номер НДР: 013818

Назва НДР: Актуальні проблеми трансформації політичної системи та генези громадянського суспільства в Україні

Керівник: д. політ. н., доц., зав. кафедри Д.Ю. Арабаджиєв

Рішення секції НТР інституту від 04.06.2018 р. протокол № 10

01.09.2018 –

30.06.2021 р. р.

Висвітлення проблем трансформації політичної системи та генези громадянського суспільства та шляхів їх вирішення.

Загальний результат НДР (у т. ч. монографії, підручники, посібники, публікації, дисертації та інше).

Анотований звіт. Остаточний звіт.

1.1

Назва етапу № 1: Дослідження реформи децентралізації як базис успішної трансформації політичної системи та розвитку громадянського суспільства

 

01.09.2018 –

30.06.2019 р. р.

Обґрунтування ефективної трансформації політичної системи та розвитку громадянського суспільства через реформу децентралізації.

Результати виконання етапа (методики, статті, семінари, конференції та інше)

Інформаційний звіт.

1.2

Назва етапу № 2: Вивчення проблематики генези держави та позадержавного існування особистості в контексті реалізації громадянських прав і свобод

 

01.09.2019 –

30.06.2020 р. р.

Систематизація факторів, що обумовлюють вирішення проблем генези держави та позадержавного існування особистості.

Результати виконання етапа (методики, статті, семінари, конференції та інше)

Інформаційний звіт.

1.3

Назва етапу № 3: Аналіз впливу євроінтеграційних процесів та етнонаціональної політики української держави на трансформацію політичної системи

 

01.09.2020 –

30.06.2021 р. р.

Ранжування складових елементів трансформації політичної системи

Результати виконання НДР (методики, статті, семінари, конференції та інше).

Анотований звіт. Остаточний звіт.


НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

Викладачі кафедри загальноправових та політичних наук  готові до активної науково-дослідної роботи в рамках співпраці НУ "Запорізька політехніка" та Українського дослідницького соціального консорціуму. Ключовими напрямками діяльності Українського дослідницького соціального консорціуму є проведення соціально-політичних обстежень (емпіричних та практичних) актуальних проблем суспільства, досліджувати соціальну напруженість у регіональних симірах, за якими викладачі кафедри загальноправових та політичних наук є фахівцями.


НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ 

З вересня 2020 року на базі кафедри загальноправових та політичних наук започаткувала свою діяльність навчальна лабораторія "Соціально-політичних досліджень"!!!


НАУКОВА СПІВПРАЦЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ

Результатом плідної співпраці науковців кафедри загальноправових та політичних наук та ГО “Незалежний центр правових досліджень та ініціатив” щодо дослідницького проекту “Модель реформування адміністративно-територіального устрою та організації управління на районному рівні Дніпропетровської та Запорізької областей” протягом 2018-2019 р.р. став Аналітичний звіт за резултатами реалізації проекту  - https://uplan.org.ua/analytics/analitychnyi-zvit-ho-nezalezhnyi-tsentr-p...


ДОТРИМАННЯ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

ПУНКТУ 30 ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ПІБ

викладача

підпункт пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Арабаджиев

Дмитро

Юрійович

1

Arabadzhyiev, Dmytro Yu. and Buryk, Zoriana and Barshatska, Halyna Yu. and Huba, Maryna I. and Shashyna, Maryna V., Establishing Inter-territorial Cooperation of Amalgamated Territorial Communities as a Tool to Increase Their Capacity (2020). International Journal of Management, 11 (5), 2020, pp. 1036-1044., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3632652 Scopus.

2

1.    Arabadzhiev Dmytro. Citizenship identity of the key factor of the political and legal awareness development in Ukraine: the comparative view / Arabadzhiev Dmytro // Pakistan journal of society, education and language – Pakistan, 2019. – P.24-36. (https://pjsel.jehanf.com/papers/3-24-36.pdf).

2.    Арабаджиєв Д. Ю. Фокус–групові політичні дослідження як метод громадського моніторингу виборів в Україні: досвід застосування [Текст] / Д. Арабаджиєв // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид–во УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2015. – Випуск 101. – С.453–456. http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=123

3.    Арабаджиєв Д. Ю. Метод кейс-стаді в сучасній політичній науці [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». – 2015. – № 2(39). – С.6–10, Київ 2015. https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Osvita_regionu/osvita_regioniv_2_39_2015.pdf

4.    Арабаджиєв Д. Ю. Спеціальні політологічні методи дослідження громадського моніторингу виборчого процесу [Текст] / Д.Ю. Арабаджиєв // Науковий журнал «Політикус». – 2016. –Випуск 1. – С.74–77, Одеса, 2016. http://politicus.od.ua/index.php/2016-ukr?id=10

5.    Арабаджиєв Д. Ю., Сергієнко Т. І. Маніпулювання свідомістю суспільства в умовах інформаційної та гібридної війни в Україні [Текст] / Д. Арабаджиєв, Т.Сергієнко // Гілея (науковий вісник) [зб. наук. праць] / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид–во «Видавництво «Гілея», 2019. – Випуск 146 (№7). – С.12–16. http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=195

3

Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада [Текст]:колект. монографія / [Арабаджиєв Д.Ю. та ін. ; за заг. ред. О.А. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева] ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Ф-т прав. політології та соціології. – Одеса : Гельветика, 2015. – 467 с. – Бібліогр. в кінці ст. – 300 екз. –ISBN 978-966-008-9 http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5761

4

Науковий керівник дисертації Бабарикіної Н.А. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси на тему: “Децентралізація як детермінанта демократизації в контексті розвитку громадянського суспільства”, Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019, Одеса  https://pdpu.edu.ua/nauka/183-naukova-diyalnist/spetsializovani-vcheni-radi/vchena-rada-d-41-053-06/3373-ogoloshennya-spetsializovannoji-vchenoji-radi-d-41-053-06-babarikina

5

2017-2018 роки успішно закінчив рівні А, В, С тренінгової програми CiSEP (CivicSchoolforSoundEUPractice), Інститут Європейської політики (Берлін, Німеччина), в тому числі програму тренінг для тренерів з написання проектів ЄС (рівень С) зі стажуванням у політичних інституціях ЄС (Брюссель, Бельгія) (гугл диск скан сертифіката) https://www.facebook.com/CiSEP.Ukraine/about/?ref=page_internal

8

1.         Науковий керівник НДР “Децентралізація як детермінанта проведення реформ політичної системи”, 2016- 2018 р

2.         Науковий керівник НДР “Актуальні проблеми трансформації політичної системи та генези громадянського суспільства в України”, 2018- 2021 р

3.         Член редакційної колегії (2015-2018рр) наукового журналу «Politicus», внесеного до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з політичних наук (спеціальність: 052. Політологія) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1).

11

1.     Офіційний опонент дисертації Білоусова О.С. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси на тему: “Інформаційне суспільство як соціальне середовище формування нового типу громадянської участі в сучасній Україні”, Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2015, Одеса http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/1068

2.     Офіційний опонент дисертації Комарчука О.О. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси на тему: “Маніпулятивні технології засобів масової комунікації в умовах гібридної війни”, Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019, Одеса https://pdpu.edu.ua/doc/vr/2019/komarchuk/aref.pdf

3.     Офіційний опонент дисертації Коч С.В. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси на тему: «Транскордонні простори та спільноти в політичному процесі: кліважі локальності», Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019, Одеса https://pdpu.edu.ua/nauka/183-naukova-diyalnist/spetsializovani-vcheni-radi/vchena-rada-d-41-053-06/3649-ogoloshennya-spetsializovannoji-vchenoji-radi-d-41-053-06-koch.html

4.     Офіційний опонент дисертації Додонова Д.Р. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук спеціальності 23.00.03 - політична культура та ідеологія на тему: «Раціоналізація політичної поведінки в контексті формування демократичного суспільства», Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 2019, Київ https://old.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoref/D_26.053.12/aref_Dodonov_.pdf

5.     Офіційний опонент дисертації Григора О.О. на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук спеціальності 23.00.03 - політична культура та ідеологія на тему: «Політичний консенсус: детермінанти формування та основи реалізації в умовах сучасного суспільного розвитку», Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 2019, Київ https://old.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoref/D_26.053.12/Grigor.pdf

6.     Офіційний опонент дисертації Марфобудінової Л.І. на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки на тему: «Ґендерна політична теорія як чинник концептуального обґрунтування сучасної демократії участі», Д 08.051.08 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 2019, Дніпро https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2019/10/102019.pdf

13

1.    Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

2.    Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

3.    Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Технології виборчих кампаній» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

4.    Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Технології виборчих кампаній» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

14

Керівництво студентською науковою роботою III місце на Всеукраїнському конкурсі Легенчук Ірина

15

1.Вибори у Запорізькій області: ОПОРА фіксує перші порушення https://www.oporaua.org/news/vybory/pershi-vybory-v-obiednanikh-gromadak...
 
2.П'ятнадцять законопроектів запорізьких мажоритарників містять корупційні фактори https://www.oporaua.org/news/parliament/8-sklikannia/43333-piatnadtsiat-...
 
3. Запоріжжя: аналіз нормотворчої реалізації передвиборчих програм https://www.oporaua.org/news/vybory/42170-zaporizhzhia-analiz-normotvorc...

16

1.    Асоціація регіональних аналітичних центрів https://pfirs.org/zaporizka-oblast

2.    Громадська мережа публічного права та адміністрації UPLAN (Ukrainian Public Law and Administration Network) https://uplan.org.ua/experts/

3.    Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН) https://politolog-ua.io.ua/ (гугл диск скан сертифіката)

17

 

 

 

18

1.     Робота на керівних посадах у Запорізькій обласній державній адміністрації 2003-2010рр https://www.zoda.gov.ua/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%94%D0%B2&page=1

2.     Обласний координатор Всеукраїнської громадської організації “Громадянська мережа “ОПОРА” 2010-2016рр https://www.oporaua.org/

 

1.     Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Запорізькій обласній державній адміністрації (заступник голови) https://www.zoda.gov.ua/news/39418/eduard-gugnin-sinergiya-vzajemodiji-vladi-ta-gromadskosti-maje-dati-rezultat.html

2.     Експерт регіональної мережі аналітичних центрів «Громадська мережа публічного права та адміністрації» UPLAN (Ukrainian Public Law and Administration Network) https://uplan.org.ua/experts/?per_page=all

3.     Індекс демократичного розвитку Запорізької області за 2016 рік http://www.vesti.zp.ua/news/view/1612?fbclid=IwAR3iBeeWDMfwkqDR0HzsZvGrF9k1WWpD9qmdGxw8F5O_ZQKhpNiYBkdfUl8 та https://public.tableau.com/profile/texty?fbclid=IwAR1NRDDhPtZaJxWoBKMDT8W3Nv4pq_DrRTwFc3G-y0SfVdHGqNEEnZsxIhA#!/vizhome/2016_PF/Story1 та https://pfirs.org/produkti/book/70-indeks-demokratichnogo-rozvitku-oblastej-ukrajini-2016/3-produkti.html?fbclid=IwAR3QZC6QAvUizwzlio95MsQZndKpSfWONNl0BVct4-AinqwTQ_b-Ro2-g7M

4.     Індекс євроінтеграційного економічного поступу в Україні https://pfirs.org/produkti/book/59/1.html?page=1

Бабарикіна

Надія

Анатоліївна

2

1.     Бабарикіна Н. А. (2013) Громадянське суспільство – механізм зв’язку індивіда з державою як політичною організацією суспільства. Гілея, 68, 1, 853–858

2.     Бабарикіна Н. А. (2014) Громадянське суспільство як засіб гармонізації відносин між державою і громадянами. Грані, 11, 115, 110–120

3.     Бабарикіна Н. А. (2015) Самоідентичність крізь призму громадянського суспільства: філософсько-політичний аспект. Zborník z prvejmedzi národnej vedeckej konferencie «Supervízne dni – 2015», 72–82

4.     Бабарикіна Н. А. (2016) Участь громад в самоврядуванні як необхідна умова процесу децентралізації. Politicus, 1, 77–80

5.     Бабарикіна Н. А. (2018) Громадянська активність та її вплив на процес децентралізації. Evropský politický a právní diskurz, 5, 101–107

3

1.Бабарикіна Н. А. (2007) Політична системи суспільства. Політичні режими сучасності. Політологія. Конспект лекцій. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 231, (Підрозділ у конспекті лекцій) 74–83.

2.Бабарикіна Н. А. (2008) Політична системи суспільства. Політичні режими сучасності. Політологія. Навчальний посібник. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 232, (Підрозділ у навчальному посібнику) 74–83.

3.Бабарикіна Н. А. (2009) Децентралізація як засіб становлення і стабілізації регіонального розвитку. Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник під ред. В. Г. Воронкової. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 444, (Розділ у навчальному посібнику)145–160.

4.Бабарикіна Н. А. (2009) Адміністративно-територіальне управління в контексті децентралізації. Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник під ред. В. Г. Воронкової. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 444, (Розділ у навчальному посібнику) 161–180.

5.Бабарикіна Н. А. (2010) Адміністративно-територіальне управління в контексті децентралізації. Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник під ред. В. Г. Воронкової. К.: Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 352, (Розділ у навчальному посібнику) 128–143.

6.Бабарикіна Н. А. (2014) Децентралізація влади і залучення громад до участі в самоврядуванні. Перспективи та напрямки модернізації політичної системи України. Колективна монографія / за ред. О. М. Кіндратець. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 335, (Підрозділ у колективній монографії) 304–315.

7.Бабарикіна Н.А., Сергієнко Т.І. (2020) The state of information and psychological security of personality as a measurement of maturity of civil society. Modern technologies in the development of economy and human well-being. Сollective monograph. Edited by T. Nestorenko and M. Gawron-Łapuszek. Katowice, Publishing House of University of Technology, 295, (Підрозділ у колективній монографії) 244–251

8

1.    Відповідальний виконавець НДР “Децентралізація як детермінанта проведення реформ політичної системи”, 2016-2018 р.

2.    Відповідальний виконавець НДР “ Актуальні проблеми трансформації політичної системи та генези громадянського суспільства в України ”, 2018-2021 р

9

Участь у жюрі конкурсу “Мала академія наук”, 2019 р.

13

1.Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Теорії демократичного транзиту» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

2.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорії демократичного транзиту» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

3.Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Євроінтеграційні реформи та децентралізація» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

4.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Євроінтеграційні реформи та децентралізація» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

5.Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Технології політичних процесів» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія». (moodle)

6.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Технології політичних процесів» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія». (moodle)

14

1 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2018 рік

2 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2018 рік

1 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2019 рік

2 місце на 1 етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2019 рік

17

15 років

18

ГО “Незалежний центр правових досліджень та ініціатив” проект “Модель реформування адміністративно-територіального устрою та організації управління на районному рівні Дніпропетровської та Запорізької областей” 2018-2019 р.р.

Волобуєв

Владислав

Владиславович

2

1.    Cultural Factors of Integration Processes. International Science Ukrainian Edition. June 2010. – Р. 39-46

2.    Возз'єднана Словенія (1848-1941): національна ідея у тенетах міжнародних відносин/Науковий вісник Дипломатичної Академії. - 2014. - Вип. - К.: Вид-во Дипломатичної Академії, 2015.(http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvdau_2013_20%281%29__29)

3.    Бановина Словенія: нездійснена мрія про словенську автономію у Першій Югославії (1939-1940 рр.)/ Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2015. - Вип. 24 (https://histj.oa.edu.ua/assets/files/n24_15/27.pdf )

4.    Гібридний символізм в контексті громадянського протесту: український досвід/  Збірник науков. праць : Україна в етнокультурному вимірі століть. - Київ: НПУ ім. П.М. Драгоманова, 2015(http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12049/1/Volobuyev.pdf )

5.    Жолгерова устава” як джерело для вивчення проблем словенського державотворення за часів Держави СХС (жовтень-листопад 1918 р.)/ Емінак: науковий щоквартальник. - 2018. - № 1 (21). – Миколаїв. - С. 124-129. РИНЦ (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eminak_2018_1(2)__23)

3

Внутрифирменная идеология (Социально-философский анализ идеологии формальной организации)-Запорожье: «Павел». – 2001. – 238 с.

10

Дніпропетровський державний університет ВС, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін - завідувач кафедри (2014-2015р.)

13

1.    Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Некласична політична теорія» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

2.    Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Некласична політична теорія» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

3.    Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Історія і теорія дипломатії» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

4.    Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія і теорія дипломатії» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

5.    Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Гібридні війни і локальні конфлікти» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

6.    Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Гібридні війни і локальні конфлікти» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

17

20 років

18

1.    Науковий консультант, модератор стейтменту “Європейського клубу” - Позашкільний навчальний заклад «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області (https://centr-polet.jimdofree.com)

2.     Модератор Відкритого міського заходу з підтримки модельного руху молоді м. Запоріжжя «МОДЕЛЬ ООН» - Позашкільний навчальний заклад «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області (https://centr-polet.jimdofree.com)

3.    Помічник-консультант (на громадських засадах) народного депутата України (https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21182)

Попович

Яна

Максимівна

1

Ethical and legal aspects of surrogacy in Ukraine and in the world. Journal of legal, ethical and regulatory issues, Volume 23, issue2, 2020.p.1-6. Scopus. (https://goo.su/2mn)

2

1.Ukrainian society´s political culture: analytical excursion. / Scientific journal. Innovative solutions in modern science. – Dubai: publisher TK Meganom, LTC, 2018. - No. 6 (25). – P. 277-287. (https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/1632)

2.Полікультурність в системі освіти ВНЗ: на рівні Запорізького регіону./ Comenius Universitat, Fakultat fur Bildunf? Arbietlung fur Sociale Arbeit Steinbeis-Hochschule in Zusammenarbeit mit EBG Slowakei. “Die wirtschaftliche entwicklung europaischer regionen in der ausbildungs – und arbeitsmarktpolitik – ubergange und strategien II”, 2018 стр.39-48 (https://drive.google.com/file/d/1s765FMEjgB-K70tXUTnYOpZG5aAH_T0p/view)

3.«Політична корупція в транзитивному українському Суспільстві: сприйняття Поширеності і форми прояву». / Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 142 (No 3). Ч. 3. Політичні науки. – 130 с. С.92-96(https://scholar.google.com/citations?user=DLhFdMgAAAAJ&hl=uk)

4.A professional image’s formation philosophy. / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. Ред. В.Г Воронкова. Запоріжжя: «Видавництво ЗДІА», 2019. Вип.79. с.157-168.(https://scholar.google.com/citations?user=DLhFdMgAAAAJ&hl=uk)

5.Політичні партії як суб’єкти репрезентації політико-ідеологічних орієнтацій у суспільстві (на прикладі Запорізької області). / Політикус: науковий журнал. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 5. У друці.

13

1.    Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Етнополітологія» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія». (moodle)

2.    Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Етнополітологія» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія». (moodle)

3.    Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Політична реклама» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія». (moodle)

4.    Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Політична реклама» для бакалаврів спеціальності 052 «Політологія». (moodle)

5.    Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Методика викладання соціально- політичних дисциплін» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

6.    Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика викладання соціально- політичних дисциплін» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

7.    Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Політична іміджеологія» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

8.    Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Політична іміджеологія» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

Сергієнко

Тетяна

Іванівна

2

1.    Сергієнко Т.І. (2015) Місце та роль партії в політичній системі держави: європейський досвід. Вісник маріупольського державного університету серія: історія. політологія, вип. 13-14. С.297-303 (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vmdu_ip_2015_13-14_39).

2.    Сергієнко Т.І. (2017) Особливості сучасних конфліктів в контексті ноосферної концепції В.Вернадського. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць, Вип. 68 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз.держ.інж.акад. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА,  290с.  С. 111-121 (http://vestnikzgia.com.ua/article/view/94473).

3.    Сергієнко Т.І. (2017) Особливості та технології прийняття і впровадження політичних рішень в умовах сьогодення. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць, Вип. 69 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз.держ.інж.акад. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, С. 189-193 (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpgvzdia_2017_69(1)__29).

4.    Сергієнко Т.І. (2017) Особливості суспільно-політичного аспекту процесу інтеграції. Вісник маріупольського державного університету серія: історія. політологія, вип. 18. С.349-354 (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vmdu_ip_2017_18_43).

5.    Сергієнко Т.І. (2018) Партійна система Японії: на шляху до змін. Електронний науково-практичний журнал «S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central europe». №8. С.33-35 (ISSN 2519-8858).

6.    Krainik O., Sergienko T. (2018) Directions of industrial management efficiency improving with use of information resources. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць, Вип. 75 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз.держ.інж.акад. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, С. 193 – 204 (http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=478&lang=ua).

7.    Сергієнко Т.І. (2018) Роль регіональної політики ЄС у формуванні європейської ідентичності. Вісник маріупольського державного університету серія: історія. політологія, вип. 22-23. С.253-262 (http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/uk/visnik-22-23.pdf).

8.    Wenger O., Krainik O., Sergienko T. (2019) Improving the efficiency of management system in manufacturing companies in market economy. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. Т. 2, № 42. 142с. С. 19-23 (http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/issue/view/5).

9.    Арабаджиєв Д.Ю., Сергієнко Т.І. (2019) Маніпулювання свідомістю суспільства в умовах інформаційної та гібридної війни в Україні. Гілея: науковий вісник.  К.: «Видавництво «Гілея», Вип. 146 (№ 7). Ч. 3. Політичні науки. 109 с. С.12-15 (http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=195).

10.                 Арабаджиєв Д.Ю., Сергієнко Т.І. (2020) Політична маніпуляція та інформаційно-психологічна безпека в політичних відносинах. Політикус: Науковий журнал. Видавничий дім «Гельветика». №2. С.36-43 (http://politicus.od.ua/2_2020/2_2020.pdf).

3

1.    Сергієнко Т.І. (2015) Праксеологічні виміри етнополітичної дезінтеграції українського суспільства в умовах сьогодення. Креативне управління соціально-економічним розвитком підприємств України: теорія і практика: колективна монографія / Дугінець А. В., Білопольський М. Г., Кузьміна О. В.[та ін.] ; за ред. Т. М. Берднікової, Н. О. Євтушенко, М. В. Пахомовської. – Запоріжжя: ЗНУ, 303 с. (Підрозділ у колективній монографії) (http://www.dut.edu.ua/ru/316-izdatelskaya-deyatelnost-kafedra-marketinga).

2.    Сергієнко Т.І.  (2015) Державна ідеологія та її місце у соціально-економічному та політичному житті України в умовах кризи. Problems of spation development of sosio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 380р. (Підрозділ у колективній монографії).  P. 13-19 (http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/2_2015.pdf).

3.    Сергієнко Т.І. (2015) Технологія розробки і прийняття рішень у проекті. Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний  досвід: [монографія] Під ред. С.Чернова, В.Воронкової, А.Двигун, О.Сосніна та ін. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 356с. (Підрозділ у колективній монографії). С. 118-135 ( ISBN   978-617-685-017-5).

4.    Сергієнко Т.І. (2016) Кoнцептуальні заcади cучаcних пoлітичних кoнфліктів в умoвах інфoрмаційнoгo прoтиcтoяння. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph · 5 The authors bear full responsible for the text, quotations and illustrations Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. (Підрозділ у колективній монографії). Р.69-77 (http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27957/1/Jevgenija%20Nevedomska%202019.pdf).

5.    Сергієнко Т.І. (2017) Публічне управління та адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг.ред.С.Чернова, В.Воронкової, В.Банаха, О. Сосніна. П.Жукаускаса. Й.Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене; Запоріз.держ.інж.акад. Запоріжжя: ЗДІА,  602с. (Підрозділ у колективній монографії). С. 268-286 (http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/).

6.    Сергієнко Т.І., Крайнік О.М. (2019) Сучасні технології менеджменту на промислових підприємствах в умовах ринкової економіки. Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 493. (Підрозділ у колективній монографії). Р. 249-259 (http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/mono2019_1.pdf).

7.    Сергієнко Т.І.  (2019) Information technologies for sustainable development of integration processes of Ukrainian society. Mechanisms for Ensuring Sustainable Development of Society. Katowice School of Technology Monograph 29 The authors bear full responsible for the text, quotations and illustrations Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 406р. (Підрозділ у колективній монографії) Р. 104-113. (http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/2cb6ed8aeeb8c30bc5c93517a9882162.pdf).

8.    Сергієнко Т.І. (2020) Особливості формування інформаційного суспільства в Україні в умовах гібридного миру та війни. Contemporary Issues of Digital Economy and Society. Series of monographs Katowice School of Technology. Monograph 36. The authors bear full responsible for the text, data, quotations and illustrations Copyright by Katowice School of Technology, 293с. (Підрозділ у колективній монографії) С. 99-108. (http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ab51486c0e709369b1ef6655fc5dd4dd.pdf).

9.    Krainik O., Kuris Y., Sergiienko T. (2020) Opportunities and mechanisms of innovative development of the enterprise as the basis of competitiveness in modern market conditions. Theoretical and scientific approaches to the problems of modern economy: monography / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc.  Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 371 р. (Підрозділ у колективній монографії). Р. 209-217 (https://isg-konf.com/uk/theoretical-and-scientific-approaches-to-the-problems-of-modern-economy/).

10.                 Бабарикіна Н.А., Сергієнко Т.І. (2020) The state of information and psychological security of personality as a measurement of maturity of civil society. Modern technologies in the development of economy and human well-being. Edited by Tetyana Nestorenko and Magdalena Gawron-Łapuszek Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice Monograph 39. Publishing House of University of Technology, Katowice,  295р. (Підрозділ у колективній монографії). Р. 244-251 (http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/11219/1/202020_08.pdf)

5

Міжнародний проект «Євроінтеграція в освіті, науці та культурі», ВТШ, Катовіце, з 22 жовтня по 29 жовтня 2019 році, де відбулися наукові заходи, які включали міжнародну наукову конференцію, науково-методичні семінари, круглий стіл, веркшопи та майстер – класи з використання сучасних технологій в системі освіти країн ЄС. Сертифікат №34-IP /WST/ 29.10.2019р (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cSEWMZhJdtVjp8rri9hzZnzfhkPccrPE

7

Член спеціалізованої вченої ради К 12.093.02 в Маріупольському державному університеті (з 2015р. до 2017р.)

11

1.    Офіційний опонент Свєтлякової Марії Андріївни на тему «Сучасна партійна система Італії: політологічний аналіз» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси (27 лютого 2016р.) у Маріупольському державному університеті за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129 а (http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/politologia/dis_svetlakova.pdf ).

2.    Офіційний опонент Заболотна Марія Федорівна на тему "Суспільно-політичний вимір процесів регіональної інтеграції в латинській америції" на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси (23 вересня 2017р.) у Маріупольському державному університеті за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129 а (http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/politologia/avtoreferat-zabolotna.pdf).

3.    Офіційний опонент Іванець Тетяна Мирославівна на тему «Трансформація партійної системи Японії» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси (09 червня 2018р.) у Маріупольському державному університеті за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129 а. (http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/politologia/aref_ivanecdf.pdf)

4.    Офіційний опонент Гринько Олександра Ігорівна НА ТЕМУ «Регіональна політика європейського союзу» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси (08 червня 2019 р.) у Маріупольському державному університеті за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129 а (http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/politologia/aref_grinko_2019.pdf )

13

1.         Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Теорія систем і системний аналіз» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

2.         Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія систем і системний аналіз» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

3.         Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Сучасні теорії модернізації» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

4.         Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасні теорії модернізації» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

5.         Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Методологія політичної науки» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

6.         Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія політичної науки» для магістрів спеціальності 052 «Політологія» денної та заочної форм навчання. (moodle)

17

16 років

Трипольська

Маргарита

Ігорівна

2

1.         Трипольська М.І. (2014) Проблемні питання реформування Ради Безпеки ООН. Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Серія : Право., 4, 172-174.

2.         Трипольська М.І. (2017) Утворення ОТГ: поширені помилки. Місцеве самоврядування, 9, 71 – 74.

3.         Трипольська М.І. (2017) Організація роботи ради ОТГ після проведення перших виборів. Місцеве самоврядування, 11, 72-75.

4.         Трипольська М.І. (2017) Об'єкти спільної власності тергромад: передаємо у комунальну власність ОТГ. Місцеве самоврядування, 12, 17-21.

5.         Трипольська М.І. (2017) Дискусійні аспекти покладання обов'язків старости села, селища.. Місцеве самоврядування, 12, 49-50.

6.         Трипольська М.І. (2018) Положення про старосту села, селища: найбільш поширені помилки. Місцеве самоврядування, 1, 75-77.

7.         Трипольська М.І. (2018) Огляд судової практики: оскарження рішень про добровільне об'єднання. Місцеве самоврядування, 2, 59-62.

8.         Трипольська М.І. (2018) Повноваження ОМС: забезпечення безпечності та якості питної води. Місцеве самоврядування, 3, 31-33.

3

1.        Трипольська М.І. (2018) Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». Київ: НІСД, 688, (Підрозділ у аналітичній доповіді) 363-366.

2.        Трипольська М.І. (2019) Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу : аналіт. доп. Київ: НІСД, 192, (Підрозділ у аналітичній доповіді) 24-37.

16

1.         Експерт регіональної мережі аналітичних центрів «Громадська мережа публічного права та адміністрації» UPLAN (Ukrainian Public Law and Administration Network) https://uplan.org.ua/experts/?per_page=all

2.         Член ГО “Незалежний центр правових досліджень та ініціатив”

18

1.    Координаційна рада  з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Запорізькій обласній державній адміністрації (член ради) https://www.zoda.gov.ua/news/39418/eduard-gugnin-sinergiya-vzajemodiji-vladi-ta-gromadskosti-maje-dati-rezultat.html

2.    Експерт регіональної мережі аналітичних центрів «Громадська мережа публічного права та адміністрації» UPLAN (Ukrainian Public Law and Administration Network) https://uplan.org.ua/experts/?per_page=all

3.    Науковий консультант та координатор проектів ГО “Незалежний центр правових досліджень та ініціатив”

4.    Координатор регіональних проектів Центру політико-правових реформ, зокрема «Підготовка та громадське обговорення обґрунтованої пропозиції нового районного (повітового) поділу всіх областей в рамках реформи місцевого самоврядування України»

5.    Наукове консультування Національного інституту стратегічних досліджень при підготовці аналітичних доповідей

6.    Наукове консультування Офісу реформ Запорізького РВ Асоціації міст України

 

 

Кафедра створена 01.09.2016 р.

Завідує кафедрою доктор політичних наук, доцент Арабаджиєв Дмитро Юрійович.

Підготовку спеціалістів здійснюють висококваліфіковані науковці і педагоги. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 6 спеціалістів, з них: 1 доктор наук, доцент;  5 кандидати наук, з них – 3 доценти.

З часу створення колектив кафедри вміло поєднав: класичні академічні традиції освіти і новітні тенденції євроінтеграції навчального процесу; використання сучасних технологій навчання.

Кафедра підтримує активні зв'язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами та організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямками: експертиза та рецензування дисертацій, наукових робіт, участь у конференціях та семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах у  Болгарії, Словенії та Польщі. Студенти кафедри є постійними учасниками студентських наукових конференцій, навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів, політичних студій, мають можливість засвоювати теоретичний матеріал на практиці за кордоном.