Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Інженерно-фізичний факультет

Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва

2013

2014

2015

2016

2017

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

2019-2020 н.р.

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2020-2021 навчальний рік

 • 1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Ознайомлення з ручним дуговим зварюванням покритими електродами» з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 6 с.
 • 2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Вивчення зварювального напівавтомата А-765 і дослідження зварювання порошковим дротом» з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 6 с.
 • 3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Вивчення зварювального напівавтомата «Гранит» і дослідження процесу зварювання в середовищі СО2» з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 7 с.
 • 4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Дослідження особливостей автоматичного зварювання під флюсом та ознайомлення зі зварювальним автоматом А-1416» з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 6 с.
 • 5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Вивчення зварювального автомата А-1416 і дослідження особливостей автоматичного зварювання під флюсом» з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 8 с.
 • 6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Дослідження властивостей зносостійкого металу, наплавленого порошковим напівавтоматом А-765» з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 7 с.
 • 7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Вивчення елементів і принципу дії електричних схем обладнання для зварювання плавленням» з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 8 с.
 • 8. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 «Вивчення зварювального напівавтомата «Гранит» і дослідження процесу зварювання в середовищі СО2» з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 9 с.
 • 9. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7 «Вивчення зварювального автомата тракторного типу АДФ-1004 і дослідження особливостей автоматичного зварювання під флюсом» з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 10 с.

Кафедра ОТЗВ НУ «ЗП» проводить наукову роботу з трьох основних напрямків:

 1. Удосконалення зварювальних процесів та технологій зварювання різних сплавів - під керівництвом проф. Овчинникова О. В., проф. Биковського О. Г., доц. Куликовського Р. А.
 2. Підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин - під керівництвом проф. Овчинникова О. В., проф. Брикова М. М., доц. Андрущенко М. І.
 3. Матеріалознавство в машинобудуванні - під керівництвом проф. Овчинникова О. В., проф. Брикова М. М., доц. Андрущенко М. І., доц. Куликовського Р. А.

На кафедрі проводиться робота з підготовки фахівців вищої категорії. Формується наукова школа професора Овчинникова О. В., випускники якої захистили дисертації на присвоєння ступеня канд.техн.наук, а саме: Т.А. Митина – 2012 р.; А.А. Скребцов – 2015 р.; Т.Б. Янко – 2016 р.; А.Г. Селиверстов – 2016 р. Крім того, підготовкою фахівців вищої категорії зі ступенем канд.техн.наук займається доцент Андрущенко М. І.

Творча діяльність працівників кафедри ОТЗВ втілюється при виконанні науково-дослідних робіт:

 • ДБ 02712 «Дослідження закономірностей зв’язку між зносостійкістю високовуглецевих низьколегованих сталей і їх складом, структурою та іншими властивостями» (№ Держреєстрації - 0112U002021); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Вперше проведено бейнітне перетворення аустеніту із вмістом вуглецю 1,2 % та марганцю 3 %. Раніше вважалося, що бейнітне перетворення в аустеніті такого складу не перебігає; вперше застосовано обробку за схемою «гартування + ізотермічна витримка», для якої не потрібні сольові або лужні ванни. Це принципово спрощує процес термічної обробки і надає можливість проводити витримку зразків впродовж багатьох діб при необхідних температурах, застосовуючи звичайні повітряні печі опору.
 • ДБ 02712 «Підвищення надійності і зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання» (№ Держреєстрації - 0115U004669); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Встановлено залежності впливу марганцю на процеси структуроутворення та твердість зносостійких високохромистих чавунів. Виконано дослідження впливу основних параметрів плазмового напилювання дротом, який веде струм, на якість покриттів. Показано, що плазмово-дугове нанесення покриттів є ефективним способом, який дозволяє наносити покриття з різноманітних матеріалів без деформацій і зміни структури основного металу і отримувати цільні покриття з мінімальною пористістю на деталях широкої номенклатури. Експериментально встановлений вплив параметрів режимів зварювання тертям на формування структури й механічні властивості зварних з'єднань титанового сплаву ВТЗ-1. Проведені експериментальні дослідження зварювання тертям з перемішуванням шин токопроводу трансформатора.
 • ДБ 02715«Забезпечення надійності та зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання що експлуатуються в екстремальних умовах» (№ Держреєстрації - 0115U004671); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконується у 2015 – 2018 р.р.
 • ДБ № 01115 «Розробка та дослідження ресурсозберігаючих технологій виготовлення відповідальних деталей авіаційних двигунів із титанових сплавів»; керівник д.т.н. О.В. Овчинников, виконується у 2015 – 2018 р.р.
 • ГД 2115 «Разработка технологий изготовления и ремонта деталей ГТД аддитивными методами наращивания с применением ресурсосберегающих и импортозамещающих порошков титановых сплавов отечественного производства, обеспечивающих требуемые механические свойства»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2015 – 2017 р.р.
 • ГД 2715(УГМет) «Разработка технологического процесса диффузионной сварки применительно к детали 7120170710 «Блок усилителя» из стали 14Х17Н2»; керівник канд.техн.наук Куликовський Р.А., виконувалась у 2015 – 2017 р.р.
 • ГД 2116 «Разработка технологии изготовления и ремонта деталей двигателей АИ28 и МС700 аддитивными методами с применением ресурсосберегающих сферических и перспективных несферических порошков титановых сплавов обеспечивающих требуемые механические и служебные свойства наращенного слоя»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2016 – 2017 р.р.
 • ГД 2716 «Розробка технічних умов на лопатки до газоперекачувальних агрегатів: ГТ-750-6, ГТК-10 та ГТН-6 (ГТ-6-750)»; керівник канд.техн.наук Куликовський Р.А. виконувалась у 2016 р.
 • ГД 2124 «Проведение комплекса конструкторско-технологических исследований для производства лопаток ГТД из титановых сплавов на основе методов порошковой металлургии и интенсивной пластической деформации»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконується у 2014 – 2019 р.р.
 • ГД 2125 «Разработка нового жаропрочного материала и технологии его получения на основе алюминида титана для перспективных конструкций деталей ГТД»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконується у 2015 – 2019 р.р.

Викладачами кафедри протягом 2006-2017 років видано 10 навчальних посібників та 3 монографій:

2017 рік

 • Быковский О. Г. Сварочное дело [Текст] : учеб. пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, Г.А. Краснова. – М.: Кнорус, 2017. – 272 с. (Средние профессиональное образование).

2014 рік

 • Биковський О.Г. Довідник зварника: навчальний посібник / О.Г. Биковський - К.: Основа - 2014. -448 с.
 • Быковский О.Г. Сварка и резка цветных металлов: справочное пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, В.В. Пешков. - М.: Альфа -М.: Инфра . - 2014. с.336.
 • Брыков М.Н. Износостойкость сталей и чугунов при абразивном изнашивании: монографія / М.Н. Брыков, В.Г. Ефременко, А.В. Ефременко - Херсон: Гринь Д.С., 2014. -364 с.

2013 рік

 • Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення / Александров О.Г., Антонюк Д.А., Капустян О.Є. Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2013. – 224 с.
 • Камель Г.І. Дослідженн конічних трибосистем в промисловому транспорті: монографія / Г.І. Камель, В.В. Перемітько, А.В. Єршов, Р.А. Куликовський. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. -313 с.

2011 рік

 • Быковский О.Г. Справочник сварщика: навчальний посібник / О.Г. Быковский, В.Р. Петренко, В.В Пешков - М.: Машиностроение - 2011. - 336 с.
 • Биковський О.Г. Зварювання та різання кольорових металів:Довідковий посібник: навчальний посібник /О.Г. Биковський - К.: Основа, 2011. - 392 с
 • Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання / Александров О.Г., Антонюк Д.А.: Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 312 с.

2010 рік

 • Триботехнічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей та сплавів при зношуванні / Попов С.М., Антонюк Д.А., Нетребко В.В. : Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 368 с.
 • Попов С.М. Антонюк Д.А. Нетребко В.В. Трибологічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей і сплавів при зношуванні: Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 364 с.

2006 рік

 • Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин: навчальний посібник / Бережний С.П., Бриков М.М., Бриков М.М., Биковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумікін О.Б., Шумілов А.О. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор Січ», 2006. – 420 с.
 • Износостойкость сплавов, восстановление и упрочнение деталей машин: учебное пособие / Бережный С.П., Брыков М.М., Брыков М.М., Быковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумикин О.Б., Шумилов А.О. Запорожье: Изд-во ОАО «Мотор Січ», 2006. – 420 с.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Список наукових публікацій кафедри за 2019 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у зарубіжних виданнях, усього 2
З них за авторством молодих учених 1

1. Efremenko V.G. Two-body abrasion resistance of high-carbon high-silicon steel: Metastable austenite vs nanostructured bainite / V.G. Efremenko, O. Hesse, T. Friedrich, M. Kunert, M.N. Brykov, K. Shimizu, V.I. Zurnadzhy, P. Suchmann // Wear. – 2019. – V. 418-419. – P. 24-35. DOI: 10.1016/j.wear.2018.11.003

2. Yurii Kalinin, Michail Brykov, Ivan Petryshynets, Vasily Efremenko, Olaf Hesse, Maik Kunert, Michail Andrushchenko, Michail Osipov, Stanislav Berezhnyy, Oleg Bykovskiy. Structure of high-carbon steel after welding with rapid cooling // Acta Metallurgica Slovaca. – 2019. - Vol 25, No 2. – P.114-122.

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях, усього 21
З них за авторством молодих учених 7

1. В. И. Зурнаджи, В. Г. Ефременко, М. Н. Брыков, В. Г. Гаврилова, Е. В. Цветкова. Объемные изменения при нагреве в стали 60С2ХФА, подвергнутой Q-N-P-обработке // Известия Высших Учебных Заведений. Черная Металлургия. – 2019. – Т. 62. - №1. – C. 42-48.

2. Структура околошовной зоны закалённой высокоуглеродистой стали после сварки с ускоренным охлаждением / Ю. А. Калинин, А. А. Шумилов, И. Петришинец, В. Г. Ефременко, М. Н. Брыков // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2019. - № 1. - С. 31-36.

3. Ю.А.Калинин, М.Н.Брыков, И.Петришинец, М.Ю.Осипов, М.И.Андрущенко, В.Г.Ефременко. Оценка качества соединений высокоуглеродистой низколегированной стали после сварки с ускоренным охлаждением // Наукові нотатки. – 2019. – Вип. 67. – С.58-63.

4. O. Hesse, Yu. Kalinin, I. Petryshynets, M. Kunert, V. Efremenko, M. Andrushchenko, M. Osipov, M. Brykov. Investigation on friction surface of high-carbon low-alloyed steel after abrasive wear // Problems of Tribology. – 2019. - Vol 24. - No 3. – P.22-28.

5. Антонюк Д. Соціальні інновації: досвід реалізації проектів провідних країн світу для України / Д. Антонюк, Ю. Буй // Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. – 2019. - №1(07). – С.64-73.

6. Антонюк, Д.A. Дуалізм міжнародної технічної допомоги в контексті соціального, фінансово-економічного розвитку та безпеки споживання в Україні / Антонюк К.І., Антонюк Д.А., Бухаріна Л.М., Шишкін В.О.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. -  Т.1, №.28, С.462-471.

7. Билоник, И. М. Анализ способов повышения эффективности электрошлакового процесса путем изменения тепловых условий плавления расходуемого электрода [Текст] / И. М. Билоник, С. Н. Попов, С. А. Шумикин, С. В. Давидченко, Д. И. Билоник // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2019. – Вип. 1 (41) – С. 20 – 26.

8. Давидченко, С. В. Повышение однородности и дисперсности структуры электрошлакового слитка ледебуритных сталей [Текст] / С. В. Давидченко, И. Н. Логозинский, А. С. Сальников, И. М. Билоник, С. А. Шумикин, Е. Я. Губарь // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2019. – Вип. 1 (41) – С. 27 – 31.

9. Попов, С. М. Аналіз характеру зношування і визначення основних критеріїв працездатності скребків бетонозмішувачів [Текст] / С. М. Попов, С. О. Шумикін, І. М. Білоник, Є. Я. Губар // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. – №2. – С. 84 – 92.

10. Билоник, И. М. Получение заготовок запорного клапана из стали 08Х18Н10Т методом электрошлаковой выплавки с дополнительным подогревом расходуемого электрода (ЄШВ+ДП) [Текст] / И. М. Билоник, С. В. Давидченко, Д. И. Билоник, С. А. Шумикин, А. В. Кононенко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. – №2. – С. 39 – 42.

11. Попов, С. Н. Исследование комплексного влияния параметров наплавки на физико-механические свойства износостойких гетерогенных хромо-бористых сплавов [Текст] / С. Н. Попов, С. А. Шумикин // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. – № 2. – С. 54 – 61.

12. Овчинников О.В. Электролитно-плазменная обработка лопаток турбины с целью снятия с их поверхности жаростойкого покрытия / Ефанов В.С., Петрик И.А., Мыленко А.А. // Научно технический журнал Технологические системы 2(83) /2018, с.59-65

13. Овчинников О.В. Technologi for obtaining of plasma spheroidised HDH titanium alloy powders used in 3D printing Yanko T.B., Lyutyk N.P., Korzhyk V.N. // Научно технический журнал Технологические системы 4(85)/2018, с.36-69

14. Овчинников О.В. Спечені титанові сплави для ядерної енергетики / Янко Т.Б., Капустян О.Є. // Журнал «Вопросы атомной науки и техники», 2018, №1(113), с.134-141.

15. Овчинников О.В. Удосконалення технології виплавки злитків з нікелевих сплавів методом вакуумно-дугового переплаву / Ефанов В.С.Джуган О.А., Ткаченко С.М., Ждан В.С.// Науково-інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів»№3(86) 2019р. С.45-51.

16. Овчинников О.В. Detecting the influence of heat sources on material properties when producing aviation parts by a direct energy deposition method / M. Gnatenko, P.Zhemaniuk, I.Petrik, S.Sakhno, S.Chigileichik, V.Naumik, M.Matkovska // Восточно-европейский журнал передових технологий №1/12 (97) 2019 c.49 – 55.

17. Биковський О.Г., Лаптєва Г.М., Пасько М.П. Особливості формування плазмового покриття в залежності від виду наплавлюваних матеріалів. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2018. № 2 (44). с. 9-14.

18. Биковський О.Г., Лаптєва Г.М. Порівняльна характеристика деяких нових і старих вітчизняних стандартів в зварювальному виробництві. Сварщик, 2019. № 5. с. 52-55.

19. Бережний С. П., Фетісов Р. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Кононенко А. В. Використання стружки Р18 при виготовленні інструменту / ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (45), 2019. – С. 5-12.

20. Андрущенко М.І., Куликовський Р.А., Акритова Т.О., Капустян О.Є., Бриков М.М., Осіпов М.Ю. Дослідження методів та приладів термометрії для визначення температури поверхонь тертя деталей під час зношування / Перспективні технології та прилади. Луцьк. Випуск №14, 2019. – С. 12-23.

21. Савонов Ю.М. Корозійна стійкість і термін служби устаткування, що експлуатується в лужних розчинах (огляд) / Ю.М. Савонов, О.Г. Александров, М.Ю. Осіпов, М.І. Андрущенко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя, № 2, 2018. – С. 86-95.

2018

2017

2016

Тези доповідей на конференціях за 2019 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Тез доповідей конференцій, усього 36
З них за авторством молодих учених 20

1. Калинин Ю. А., Ефременко В. Г., Брыков М. Н., Андрущенко М. И., Осипов М. Ю., Коротич Ю. С. Структура зон сплавления и термического влияния высокоуглеродистой низколегированной стали при ручной дуговой сварке с ускоренным теплоотводом // Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХXVIII Международной научно-практической конференции (Харьков–Вена–Берлин–Астана, «30» января 2019 года) / Международный научный центр развития науки и технологий, 2019. — С.77-81.

2. Калінін Ю.А., Осіпов М.Ю., Андрущенко М.І., Шумілов А.О., Бриков М.М. Зносостійкість зони термічного впливу після зварювання з прискореним охолодженням високовуглецевої низьколегованої сталі // Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ-2019), VI Всеукр. наук.-технічн. конф., Суми, 16-19 квітня 2019 р. – С.74.

3. Калинин Ю. А., Брыков М. Н., Ефременко В. Г. Обработка сварных соединений высокоуглеродистых сталей // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. - Вып. 6(50), Ч. 6. – С.22-24. (По материалам конференции «Актуальные научные исследования в современном мире», Переяслав-Хмельницкий, 26-27 июня 2019г.)

4. Шумикін, С. О. Мікропроцесорне управління джерел живлення для зварювання [Текст] / С. О. Шумикін., І. А. Овчинникова // Металургія як основа сучасної промисловості. Т1 : тези доп. ХХІІІ наук.-практ. конф., 23 – 26 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 64.

5. Шумикін, С. О. Комп’ютерні технології в проектуванні технологічних процесів зварювального виробництва [Текст] / С. О. Шумикін // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнарод. наук.-практич. інтернет-конф., 4 – 5 квітня 2019 р. : Міжнародний електрон-ний науково-практичний журнал “WayScience”. – № 1 (3). – Дніпро, 2019. – С. 1347 – 1351.

6. Шумикін, С. О. Проблеми підвищення зносостійкості та терміну служби деталей машин в особливих умовах експлуатації [Текст] / С. О. Шумикін // «ADVANCED OF SCIENCE» : тези доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Discovery Science», 17 травня 2019 р. – Карлові Вари, Чехія : Skleneny Mustek, 2019. – С. 56 – 59.

7. Биковський О.Г., Лаптєва Г.М. Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів за рахунок оптимізації фракційного складу та шорсткості поверхні основи. Тези докладу Міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні» Polyweld – 2019. Київ, 23-24 травня 2019 р. с. 27-28.

8. Куликовський Р.А., Куртов О.А., Строгонов Д.В., Бережний С.П. Визначення меж параметрів процесу адитивного електродугового вирощування виробів з низьковуглецевих матеріалів / PolyWeld – 2019: збірник тез доповідей міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні», - К.: «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2019р. – С. 62-63.

9. Строгонов Д.В., Куликовський Р.А. Особливості електродугового адитивного виробництва / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019) : матеріали тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.) : у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко А.М. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 2. – 280 с.

10. Kapustian O., Akrytova T., Kulikovsky R., Brykov M., Andrushchenko M., Osipov M. Principles of the materials selection and creation having the self-reinforcing ability in the process of sustainable abrasive wearing / І Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019»: Збірник тез. – Вінниця: ЕДЕЛЬВЕЙС. – 2019. – С. 205-206.

11. Акрытова Т.А. Исследование влияния свойств абразивных материалов на способность к самоупрочнению и интенсивность изнашивания сталей в различном структурном состоянии / Т.А Акрытова, О.Е. Капустян, М.Н. Брыков, М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, И.В. Мягкий // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції. 14-16 травня 2019 р. Чернігів. Т. 2 – С. 86-88.

12. Акрытова Т.А. Исследования полноты превращения метастабильного аустенита в мартенсит деформации и степени упрочнения поверхности трения в зависимости от твердости абразива / Т.А. Арытова, М.И. Андрущенко, М.Н. Брыков, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Д.Е. Молочков // Підвищення надійності машин і обладнання. 1-а Міжнародна науково-практична конференція. 17-19 квітня 2019 р. Кропивницький. – С. 83-84.

13. Овчинников О.В.Відновлення деталей гтд з титанових сплавів методами зварювання / В.В. Каякс О.Є. Капустян // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.33-34.

14. Капустян О.Є. Бітехнологія виробів з порошкового титану / Волчок І.П., Овчинников О.В // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.52.

15. Овчинников О.В.Дослідження впливу фракції сферичного порошку на його хімічний склад / А.А.Скребцов, О.В.Завгородній // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 70.

16. Овчинников О.В.Використання гідриду титану для підвищення якості виробів при спіканні / А.А.Скребцов, О.Є.Капустян, Н.В.Шалева // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 71.

17. Биковський О.. Властивості металу, отриманого роботизованим адитивним наплавленням / Лаптева Г.М., Строгонов Д.В., Кононенко А.В. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 110-111.

18. Popov S., Shumikin S. Mathematical modeling of the aggregatic hardness of the surface layer of hardwearing chrome-boron alloys [Text] / S. Popov, S. Shumikin // Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: тези доп. XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08 – 10 жовтня 2019 р. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.144.

19. Акритова Т.О. Матеріали та технології зміцнення ножів сит для протирання вогнетримкої маси / Андрющенко М.І., Осіпов М.І., Капустян О.Є., Мягкий І.В. // Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 8-10 жовтня 2019 р. – С. 147-148.

20. Ігнатьєв О.О. Відновлення засипних апаратів на ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» / Кондратюк В.М., Капустян О.Є. // Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 8-10 жовтня 2019 р. – С. 149.

21. Калинин Ю.А., Брыков М.Н., Петришинец И., Осипов М.Ю., Андрущенко М.И., Ефременко В.Г. Особенности разрушения высокоуглеродистой низколегированной стали с гетерогенной структурой // Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 8-10 жовтня 2019 р. – С. 150 — 151.

22. Бережний С.П. Дослідження структури та властивостей інструменту, виготовленого зі сталі Р18 литтям у кокіль / Кононенко А.В., Фетісов Р.Ю. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 157.

23. Efremenko V.G. Mechanical properties of middle-carbon constructive steel with carbide-free lower bainite / Petryshynets I, Zurnadzhy V.I., Brykov M.N. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 165.

24. Бережний С.П. Паяння берилієвої бронзи / Урєкін Д. В., Савіних Д.М. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 197.

25. Овчинников О.В., Юхно В.А. Шалева Н.В. Дослідження впливу захисних газів в TIG процесі сплавлення активних металів. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - 33-35.

26. Акритова Т.О., Круглякова Д.А., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю., Андрущенко М.І. Методи визначення температури поверхні тертя.15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 35-36.

27. Строгонов Д.В., Кононенко А.В. Дослідження роботизованого адитивного наплавлення.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С.37-38.

28. Фетісов Р.Ю., Бережний С.П. Виготовлення інструменту із стружки інструментальної сталі Р18.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С..38-40.

29. Савонов Ю.М., Стрелько А.Ю., Евангеліст К.І., Камель Г.І. Спеціальні інструменти для обробки гранітного каменя. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 40-42.

30. Савонов Ю.М., Жабіна Є.О., Рудик Н.Г., Камель Г.І. Вибір матеріалів для виготовлення деталей конічної трибосистеми. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 42-43.

31. Білоник Д.І. Отримання деталі спеціального кріплення з використанням електрошлакової технології. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 43-45.

32. Куликовський Р.А., Дудников О.С., Боренко О.О., Камель Г.І. . Виготовлення біметалевих листів зі зносостійким покриттям.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 45-46.

33. Куликовський Р.А., Білозуб Л.В., Жабіна Є.О., Камель Г.І. Виготовлення обичайки армованої рівномірно розподіленими за об’ємом. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - твердосплавними зернами покритих модифікатором. - С.47.

34. Нетребко В.В. Особливості формування карбідів у високохромистих чавунах. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 48.

35. Шумикін С.О. Комп’ютерне програмне забезпечення моделювання технологічних процесів у зварюванні (Computer software modeling of technological processes in welding). Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С.49-51.

36. Савонов Ю.М., Куликовський Р.А. Корозійне розтріскування хромонікелевих нержавіючих сталей в агресивних середовищах.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 51-52.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Котов Микола Миколайович посів призове друге місце; студент гр. ІФ-327сп Гуменюк Артем Сергійович зайняв призове друге місце у практичному турі олімпіади.

Місце проведення: Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропівницький.

Науковий керівник — ст. викладач кафедри ОТЗВ Капустян Олексій Євгенович.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2018-2019 н.р.

 

Команда кафедри ОТЗВ у складі студента гр. IФ-314 Гурського Юрія Олександровича, студентів гр. IФ-315 Юхно Валерія Анатолійовича та Лексикова Владислава Олександровича зайняла перше призове місце в командному етапі олімпіади. В індивідуальному — Гурський Ю.О. посів призове друге місце.

Місце проведення: Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь.

Науковий керівник — доцент кафедри ОТЗВ Куликовський Руслан Анатолійович.

Лауреати Міжнародної конференції за напрямом «Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Котов Микола Миколайович посів призове третє місце.

Місце проведення: Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропівницький.

Науковий керівник — доцент кафедри ОТЗВ Андрущенко Михайло Іванович.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Фетісов Руслан Юрійович нагороджен дипломом І ступеня; Кузьма Сергій Олександрович, студент гр. ІФ-413м, нагороджен дипломом ІІІ ступеня.

Місце проведення: НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя.

Наукові керівники — доценти кафедри ОТЗВ Андрущенко Михайло Іванович, Бережний Станіслав Петрович.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Металургія» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Фетісов Руслан Юрійович нагороджен дипломом І ступеня.

Місце проведення: Національна металургійна академія України, м. Дніпро.

Науковий керівник — доцент кафедри ОТЗВ Бережний Станіслав Петрович.

V-й Міжнародний конкурс магістерських дипломних проектів

 

На V-му Міжнародному конкурсі магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Прикладна механіка» (напрям «Зварювання») дипломом третього ступеню нагороджено магістерський дипломний проект на тему: «Розробка та дослідження технології зміцнення і відновлення штампотримачів прес-форм для виготовлення силікатної цегли», магістранта Густери Романа Миколайовича; науковий керівник Андрущенко Михайло Іванович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2017-2018 н.р.

 

Гурський Юрій Олександрович, Молочков Денис Євгенійович студенти гр. IФ-314 та Юхно Валерій Анатолійович студент гр. IФ-315 посіли призове командне друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Молочков Денис Євгенійович, студент гр. ІФ-314 — призове друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Ремонт машин» за 2017-2018 н.р.

 

Коротич Юлія Станіславівна, студентка гр. ІФ-414 — призове друге місце, м. Харків. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2017-2018 н.р.

 

Строгонов Дмитро Вадимович, студент гр. IФ-412м — призове друге місце, м. Запоріжжя. Науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ.

Участь у міжнародних проектах

В рамках міжінституційної угоди між Католицьким університетом Льовена та Запорізьким національним технічним університетом, Куртов Олександр Анатолійович, студент гр. IФ-312м, успішно пройшов стажування в кампусі Де Наір, Бельгія.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2016-2017 н.р.

Дмитренко Юлія Сергіївна, Мигунов Артем Віталійович, студенти гр. IФ-312 та Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — посіли призове командне друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове третє місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Акритова Таїсія Олександрівна. ст. гр. ІФ-412м — призове друге місце, м. Кропивницький. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2016-2017 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове третє місце, м. Дніпро. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Акритова Таїсія Олександріна, ст. гр. ІФ-412м — призове друге місце, м. Кропивницький. Наукові керівники: Овчинников Олександр Володимирович, професор кафедри ОТЗВ, Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2015-2016 н.р.

Акритова Таїсія Олександрівна. ст. гр. ІФ-412м — призове третє місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2015-2016 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове друге місце. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Металургія» за 2015-2016 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове друге місце. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2014/2015 н.р.

Сахно Сергій Сергійович, студ. гр. ІФ-311 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму „Технологія та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015 н.р.

Бусов Анатолій Вячеславович, студ. гр. ІФ-310м, Фоменко Артем Володимирович, студ. гр. ІФ-319м – Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2013/2014 н.р.

Бусов Анатолій Вячеславович, студ. гр. ІФ-310 – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2012/2013 н.р.

Куропятник Вячеслав Сергійович, студ. гр. ІФ-318 – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності „Технології та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Трубчанінова Кіра Вікторівна, студ. гр. ІФ-419 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності „Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2012/2013 н.р.

Воронін Денис Ярославович, студ. гр. ІФ-310- Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковский Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2011/2012 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417 – І місце в олімпіаді зі спеціальності „Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Міщенко Андрій Сергійович, студент групи ІФ-318 – ІІ місце в олімпіаді зі спеціальності „Технологія та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2011/2012 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417 - Диплом ІІ ступеня у конкурсі за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковский Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з предметів та спеціальностей 2010/2011 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417- ІІІ місце „Зварювальні установки” (науковий керівник - Капустян Олексій Євгенович, старш. викладач кафедри ОТЗВ)

 

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2010/2011 н.р.

Пасько Ганна Миколаївна, студентка групи ІФ-315 - Диплом І ступеня «Зварювання» (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Коробова Тетяна Олександрівна, студентка групи ІФ-318 - Диплом ІІ ступеня «Зварювання» (науковий керівник Попов Сергій Миколайович, професор кафедри ОТЗВ)

Прокопченко Олександр Олександрович, студент групи ІФ-417 - Диплом ІІІ ступеня «Зварювання» (науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ)

Перше місце у ІІ-му етапі Міжвузівської студентської Олімпіади зі спеціальності «Технологія та устаткування зварювання» 2009/2010 навчального року (Приходько Р. Є. керівник старш. викл. Куликовський Р.А.)

2018

2017

2016

Список наукових публікацій студентів за 2019 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях 3
Тез доповідей конференцій 11

1. Бережний С. П., Фетісов Р. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Кононенко А. В. Використання стружки Р18 при виготовленні інструменту / ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (45), 2019. – С. 5-12.

2. Билоник, И. М. Получение заготовок запорного клапана из стали 08Х18Н10Т методом электрошлаковой выплавки с дополнительным подогревом расходуемого электрода (ЄШВ+ДП) [Текст] / И. М. Билоник, С. В. Давидченко, Д. И. Билоник, С. А. Шумикин, А. В. Кононенко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. – №2. – С. 39 – 42.

3. Билоник, И. М. Анализ способов повышения эффективности электрошлакового процесса путем изменения тепловых условий плавления расходуемого электрода [Текст] / И. М. Билоник, С. Н. Попов, С. А. Шумикин, С. В. Давидченко, Д. И. Билоник // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2019. – Вип. 1 (41) – С. 20 – 26.

4. Калинин Ю. А., Ефременко В. Г., Брыков М. Н., Андрущенко М. И., Осипов М. Ю., Коротич Ю. С. Структура зон сплавления и термического влияния высокоуглеродистой низколегированной стали при ручной дуговой сварке с ускоренным теплоотводом // Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХXVIII Международной научно-практической конференции (Харьков–Вена–Берлин–Астана, «30» января 2019 года) / Международный научный центр развития науки и технологий, 2019. — С.77-81.

5. Овчинников О.В.Використання гідриду титану для підвищення якості виробів при спіканні / А.А.Скребцов, О.Є.Капустян, Н.В.Шалева // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 71.

6. Биковський О.. Властивості металу, отриманого роботизованим адитивним наплавленням / Лаптева Г.М., Строгонов Д.В., Кононенко А.В. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 110-111.

7. Акритова Т.О. Матеріали та технології зміцнення ножів сит для протирання вогнетримкої маси / Андрющенко М.І., Осіпов М.І., Капустян О.Є., Мягкий І.В. // Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 8-10 жовтня 2019 р. – С. 147-148.

8. Бережний С.П. Дослідження структури та властивостей інструменту, виготовленого зі сталі Р18 литтям у кокіль / Кононенко А.В., Фетісов Р.Ю. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 157

9. Бережний С.П. Паяння берилієвої бронзи / Урєкін Д. В., Савіних Д.М. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 197.

10. Овчинников О.В., Юхно В.А. Шалева Н.В. Дослідження впливу захисних газів в TIG процесі сплавлення активних металів. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - 33-35.

11. Акритова Т.О., Круглякова Д.А., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю., Андрущенко М.І. Методи визначення температури поверхні тертя.15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 35-36.

12. Строгонов Д.В., Кононенко А.В. Дослідження роботизованого адитивного наплавлення.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С.37-38.

13. Фетісов Р.Ю., Бережний С.П. Виготовлення інструменту із стружки інструментальної сталі Р18.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С..38-40.

14. Овчинников О.В.Відновлення деталей гтд з титанових сплавів методами зварювання / В.В. Каякс О.Є. Капустян // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.33-34.

Сторінки