Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» (ФБСС)

Рік початку діяльності: 1996

Положення про кафедру

Керівництво:

Т.в.о. завідувача кафедри: к.е.н., доцент Фатюха Наталія Георгіївна

Спеціальності:

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми:

«Фінанси і кредит»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 347-А
тел.: +380(61)7698499
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua