Ви є тут

Головна

Історія Навчального Центру «Освіта для бізнесу та кар'єри» (НЦ) розпочинається з 1987 року, коли наказом МВ та ССО СРСР № 470 від 30.03.87 р. у ЗДТУ був утворений спеціальний факультет перепідготовки кадрів за новими напрямками техніки та технології «Механіка, управління машинами – роботи та маніпулятори».

З 1992 року спеціальний факультет здійснював перепідготовку спеціалістів з вищою освітою зі спеціальностей «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем», «Економіка та управління підприємством». У витоків спеціального факультету були перший декан факультету доц. Мартовицький Л.М. В цей період розпочинається співробітництво спеціального факультету з центром зайнятості, формуються перші групи, які працюють за замовленням.

В 1995 році, згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 01.06.92р. № 303 «Про акредитацію вищих навчальних заходів» та № 223 від 05.04.94 р. «Про порядок створення і реорганізацію навчально-виховних закладів», наказом ректора університету № 5 від 24.01.95 р. спеціальний факультет перейменовано у факультет післядипломної освіти (ФПО).

З 1997 року факультет післядипломної освіти очолив доц. Ситников М.М.

А у 2012 році за наказом МОН України від 26.09.2005 № 557, «Щодо назв підрозділів вищих навчальних закладів» на підставі рішення конференції трудового колективу ЗНТУ та вченої ради університету факультет післядипломної освіти було перейменовано на Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів (ЦПК).

В 2016 році на підставі наказу від 01.03.2016 р. № 92 на базі ЦПК був створений Навчальний Центр (НЦ) «Освіта для бізнесу та кар'єри», який очолила Дегтярь Л.І.

Навчальний Центр створений з метою розширення можливостей студентів, підприємців, фізичних осіб за короткий термін оволодіти знаннями сучасного бізнесу.

На сьогоднішній день спектр послуг, що наш Навчальний Центр пропонує ринку, включає як курси, програми підвищення кваліфікації, що є необхідним елементом постійного професійного росту співробітників, за напрямами базових спеціальностей, що надають кафедри університету, так і програми-тренінги інтелектуального розвитку співробітників підприємств, підприємців, студентів, які дозволять контролювати та управляти особистими емоціями та емоціями своїх підлеглих, ефективно розпоряджатися своїм робочим часом, успішно розвивати ділові комунікації, підвищувати конкурентоспроможність компаній.

І тепер підприємці, фізичні особи, які бажають підвищити ефективність свого бізнесу, свою «вартість» на ринку праці, але мають обмаль часу, та студенти, яким до основної спеціальності потрібні додаткові знання з бухгалтерії, менеджменту, маркетингу та інших дисциплін, можуть провчитися на навчальних та тренінгових програмах.