Ви є тут

Головна
      У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Фізичної реабілітації і рекреації», зараз має назву «Фізична терапія, ерготерапія», як випускову кафедру факультету Управління фізичної культури та спорту Інституту управління і права НУ «Запорізької Політехніки». Кафедра готує фахівців за спеціальністю 227 – фізична терапія, ерготерапія. 
      З 2009 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Клапчук Василь Васильович.
      За період існування кафедри для забезпечення належного рівня підготовки фахівців і відповідно до державних вимог проведена велика робота по залученню висококваліфікованих фахівців для підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 227 – фізична терапія, ерготерапія.
      На кафедрі працюють 1 професор, 8 кандидатів наук, 4 старших викладача та 1 викладача, які широко застосовують прогресивні форми організації навчального процесу і сучасні технології. Фахівцями кафедри викладається понад 60 дисциплін спеціальності. Також на умовах сумісництва кафедра залучає провідних фахівців з науковими ступенями та вченими званнями з інших кафедр та установ.
      Основною метою кафедри є якісне забезпечення педагогічного процесу підготовки фахівців, формування базових знань, вмінь використовувати засоби фізичної культури, кінезіотерапії, природних чинників для поліпшення здоров’я людини, зменшення порушень при різноманітних захворюваннях і травмах. Загальні тенденції розвитку й удосконалення системи фізичного виховання показали значну роль, яку в цій сфері відіграють фізична реабілітація, рекреація та інші засоби зміцнення здоров’я людей, пов’язані з використанням різних науково обґрунтованих форм рухової активності. Їх суспільне значення відчутно підвищилося – попри всі економічні та інші труднощі сьогоднішніх повсякденних реалій людей, все більше приваблює здоровий спосіб життя, - і, відповідно, є попит на те, що може цьому сприяти.
        В останні роки, особлива увага приділяється проблемі відповідності фахівців з фізичної реабілітації до вимог міжнародних організацій (ООН) та адаптації напрямків фізичної реабілітації до системи охорони здоров’я в Україні. З актуальних питань фізичної реабілітації зроблено понад 30 наукових доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях і активно проходить процес створення монографій, посібників, методичних вказівок з висвітлених питань.
        Молоді вчені кафедри та студенти-гуртківці беруть участь в конференціях університету, що сприяє формуванню у студентів навичок організації та проведення дослідницької роботи.
Комплексній підготовці фахівців також сприяє проведення виробничої та науково-дослідної практики бакалаврів та магістрів на базах медичних, реабілітаційних та оздоровчих закладів м. Запоріжжя. Кафедра активно співпрацює з цими закладами на основі договорів про співробітництво: це Запорізький дитячий будинок-інтернат, Запорізький військовий госпіталь (військова частина А3309), Міська лікарня №6, Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Запорізька міська клінічна лікарня №10, Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко», Центр сучасної кінезіотерапії Medcord, Міська лікарня №8, Центральна лікарня Орджонікідзевського району, Евроспайн - Запоріжжя, Міська лікарня №3, універсальні медичні технології «Sano Roller» та "УКРДНІПРОМЕДКОНСАЛТІНГ".
        У відповідності до умов договорів здійснюється інформаційне і методичне  забезпечення фахівців з питань підтримки здоров'я. Така сумісна діяльність забезпечує гармонійне поєднання фундаментальних медичних знань зі спеціальними базовими знаннями у сфері фізичної культури і спорту та сприяє професійному зростанню студентів. 
       Сьогодні колектив кафедри фізичної терапії та ерготерапії прагне до розвитку і примноженню своїх досягнень, вдосконаленню методів роботи. Невідкладним завданням кафедри є зміцнення матеріальної бази, а також застосування в роботі найсучасніших технологій, з метою оптимізації відновлення і поліпшення стану здоров’я, а також підвищення результативності.

Контакти:

Телефони кафедри фізичної терапії та ерготерапії:
Завідувач кафедри (ауд. 398в) – (061) 769-85-72 
Викладацька (ауд.398в) – (061) 769-85-72
Електронна пошта:  kafedrafrir@ukr.net