Ви є тут

Головна

Прізвище: Слинько

Ім'я: Георгій

По батькові: Іванович

 

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (Scopus): 6505968928

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1954-8530

 

Участь у роботі рад і державних структур:

 • член вченої ради НУ «Запорізька політехніка»
 • член вченої ради машинобудівного інституту НУ «Запорізька політехніка»
 • член вченої ради транспортного факультету НУ «Запорізька політехніка»
 • заступник голови спеціалізованої вченої ради Д17.052.01 із захисту кандидатських та докторських дисертацій при НУ «Запорізька політехніка» за спеціальностями: 05.02.01 «Матеріалознавство», 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів», 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
 • голова науково-технічного міжкафедрального семінару з експертизи та попереднього розгляду докторських та кандидатських дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата та доктора технічних наук за спеціальностями: 05.02.01 «Матеріалознавство», 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»
 • член редакційної колегії наукового журналу «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні»
 • академік Академії інженерних наук України
 • академік Нью-Йоркської академії наук
 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. Чубаря, механіко-металургійний факультет, рік закінчення – 1970, спеціальність за дипломом – «Автоматизація металургійного виробництва», кваліфікація за дипломом – «Інженер по автоматизації металургійного виробництва»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство в машинобудуванні»:
  «Дослідження структури та оптимізація складу економнолегованого фосфористого чавуну сідла клапана автомобільного двигуна», рік захисту – 1990, Запорізький машинобудівний інститут.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство»:
  «Розвиток основ структуроутворення і керування властивостями фосфористих чавунів, які працюють в умовах циклічних навантажень та підвищених температур», рік захисту – 2005, Запорізький національний технічний університет.

Наукові інтереси:

 • Розробка економнолегованих сплавів з керованими структурою та властивостями для деталей машинобудування;
 • Дослідження робочих процесів в ДВЗ;
 • Наукова діяльність в галузі матеріалознавства і металургії з питань зміцнення деталей для машинобудування.

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія ДВЗ
 • Динаміка ДВЗ
 • Екологізація ДВЗ
 • Вступ до спеціальності
 • Методологія наукових досліджень

Основні наукові роботи (публікації):

 • Korohodskyi, V. Determining the characteristics for the rational adjusting of an fuel-air mixture composition in a two-stroke engine with internal mixture formation [Текст] / V. Korohodskyi, S. Kryshtopa, V. Migal, A. Rogovyi, A. Polivyanchuk, G. Sly’ko, V. Manoylo, O. Vasylenko, O. Osetrov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – № 2/5 (104). – P. 39–52. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.200766 (Scopus)
 • Слинько, Г.І. Вплив навантаження бензинового чотиритактного двигуна на критерій мащення шатунного підшипника колінчастого валу [Текст] / Г.І. Слинько, В.І. Кубіч, В.І. Бокарьов // Вестник двигателестроения. – 2019. – № 1. – С. 18–28.
 • Слинько, Г. І. Вплив структурних складових чавуну на експлуатаційні характеристики деталей, що працюють в умовах циклічної зміни температур [Текст] / Г. І. Слинько, О. Д. Мартиненко // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка «Проблеми надійності машин». – Випуск 192. – Х.: ХНТУСГ. – 2018. – С.319–326.
 • Особливості конструкції машин з двигунами внутрішнього згорання /Навчальний посібник [Кубіч В. І., Слинько Г. І.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 246 с.

Всього наукових праць: 265, з них патентів України – 3, авторських свідоцтв СРСР – 4, монографій – 2, навчальних посібників – 8.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Слинько, Г. І. Моделювання робочих процесів ДВЗ для дослідження ефективності гібридних силових установок транспортних засобів [Текст] / Г. І. Слинько, В. І. Бокарьов // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту-2021 : ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 13–15 травня 2021 р. : Матеріали. – Вінниця : ВНТУ, 2021.
 • Слинько, Г. І. Вплив тертя на контактну витривалість високонавантажених зубчастих коліс ГТД [Текст] / Г. І. Слинько, О. В. Стаднік // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту-2021 : ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 13–15 травня 2021 р. : Матеріали. – Вінниця : ВНТУ, 2021.
 • Шаломєєв В.А., Цивирко Э.И., Слынько Г.И., Морозов Д.А. Улучшенный магниевый сплав МЛ5 для автомобилестроения / Нові матеріали і технології в машинобудуванні : Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: НТУ «КПІ», 2014. – С.132-134.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Державна нагорода - почесне звання «Заслужений працівник освіти України», травень 2020
 • Грамота ректора ЗНТУ з нагоди Дня охорони праці в Україні за зайняте ІІ місце в огляді-конкурсі ЗНТУ, квітень 2019
 • Нагрудний знак ЗНТУ «За бездоганну працю» ІІІ ступеню, березень 2019
 • Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня, липень 2014
 • Грамота Запорізької обласної ради, жовтень 2011
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України», вересень 2010
 • Почесна грамота Жовтневої райдержадміністрації, грудень 2008
 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, листопад 2008
 • Почесна грамота виконкому Запорізької міської ради, грудень 2007
 • Почесна грамота МОН України, березень 2007
 • Почесна грамота ЗДТУ, листопад 2000
 • Почесна грамота ЗДТУ, квітень 2000
 • Диплом другого ступеня ВДНГ УРСР, 1989

Рік початку діяльності в університеті: 1995.

Мови спілкування: українська, російська, німецька.

Контакти:

адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 131
тел.: +38(061)769-85-12
e-mail: kafedra_tg@zntu.edu.ua