Ви є тут

Головна
Дисципліна Курс Викладач Навчально-методичний комплекс дисципліни Примітка
ППВ01 Ливарний практикум І Парахнєвич Є.М. Робоча програма, Силабус  
ППВ01 Історія науки і техніки І Воденніков С.А. Робоча програма, Силабус  
ППВ01 Вступ до ливарної справи І Луньов В.В. Робоча програма, Силабус  
ППВ02 Вступ до спеціальності І Луньов В.В. Робоча програма, Силабус  
ППВ02 Історія інженерної діяльності І Сергієнко О.С. Робоча програма, Силабус  
ППВ02 Навчальний практикум І Парахнєвич Є.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ05 Історія України І Спудка І.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ05 Історія українського державотворення І Спудка І.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ05 Історія України в персоналіях І Спудка І.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ09 Філософія І Бондаренко О.В. Бондаревич І.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ09 Людина і світ: філософський дискурс І Бондаренко О.В. Бондаревич І.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ09 Філософські виміри сучасного світу І Бондаренко О.В. Бондаревич І.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ10 Фізичне виховання І, ІІ Атаманюк С.І.    Кокарєва С.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ10 Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку І, ІІ Атаманюк С.І.    Кокарєва С.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ10 Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення І, ІІ Атаманюк С.І.    Кокарєва С.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ01 Електротехніка та електроніка ІІ Афанасьєва І.О. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ01 Аналого-цифрові керуючі пристрої ІІ Васильєва Є.В. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ01 Сучасні спеціалізовані електронні та мікропроцесорні пристрої ІІ Васильєва Є.В. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ06 Політико-правова система України ІІ Орлянський В.С. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ06 Правознавство ІІ Кириченко В.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ06 Соціологія ІІ Рєзанова Н.О. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ07 Історія української культури ІІ Мозуленко Д.І. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ07 Украінська культура в європейському контексті ІІ Мозуленко Д.І. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ07 Культурологія ІІ Мозуленко Д.І. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ07 Іноземна мова професійного спрямування ІІ Адаменко О.В. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ08 Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці ІІ Скуйбіда О.Л. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ08 Захист життєвого середовища перебування людини та охорона праці ІІ Скуйбіда О.Л. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ08 Захист здоров’я та життя людини з основами охорони праці ІІ Скуйбіда О.Л. Робоча програма, Силабус  
ППВ03 Технологія формоутворення художніх виробів ІІІ Кузовов О.Ф. Робоча програма, Силабус  
ППВ03 Теоретичні основи проектування оснастки ІІІ Сергієнко О.С. Робоча програма, Силабус  
ППВ03 Теорія формування виливків ІІІ Цивірко Е.І. Робоча програма, Силабус  
ППВ04 Історія розвитку малювання, ліпки та виробів із металу ІІІ Івахненко Є.І. Робоча програма, Силабус  
ППВ04 Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки ІІІ Сажнєв В.М. Робоча програма, Силабус  
ППВ04 Теорія технічних систем ІІІ Пархоменко А.В. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ02 Економічна теорія ІІІ Лук'яненко Н.Е. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ02 Основи економічних знань ІІІ Лук'яненко Н.Е. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ02 Основи економіки та підприємництва ІІІ Лук'яненко Н.Е. Робоча програма, Силабус  
ППВ05 Обладнання, оснащення та інструмент ІІІ Сажнєв В.М. Робоча програма, Силабус  
ППВ05 Експлуатація та обслуговування машин і оснастки ІІІ Пархоменко А.В. Робоча програма, Силабус  
ППВ05 Проектування та виробництво дерев'яної та паперевої оснастки ІІІ Іванов В.Г. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ03 Аналіз і випробування металів IV Івахненко Є.І. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ03 Контроль якості у ливарному виробництві IV Івахненко Є.І. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ03 Проектування та виробництво оснастки для автоматичних ліній, вакуумної формовки, формовки з РСС та інших специфічних методів IV Іванов В.Г. Робоча програма, Силабус  
ППВ06 Теорія лиття та плавка дорогоцінних, кольорових металів і сплавів IV Івахненко Є.І. Робоча програма, Силабус  
ППВ06 Оптимізація процесів конструювання та технології виготовлення оснастки IV Пархоменко А.В. Робоча програма, Силабус  
ППВ06 Проектування та виробництво оснастки із різних матеріалів IV Іванов В.Г. Робоча програма, Силабус  
ППВ07 Технологія виготовлення і нанесення захисно-декоративних покрить IV Воденніков С.А. Робоча програма, Силабус  
ППВ07 Проектування та виробництво пластмасової та пінопластової оснастки IV Іванов В.Г. Робоча програма, Силабус  
ППВ07 Теорія ливарних сплавів IV Іванов В.Г. Робоча програма, Силабус  
ППВ08 Художня обробка, технологія збирання та реставрації художніх виробів IV Івахненко Є.І. Робоча програма, Силабус  
ППВ08 Проектування та виробництво металевої оснастки IV Іванов В.Г. Робоча програма, Силабус  
ППВ08 Фізико-хімічні основи ливарного виробництва IV Парахнєвич Є.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ04 Економіка за видами діяльності IV Ткаченко А.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ04 Економіка і підприємництво IV Ткаченко А.М. Робоча програма, Силабус  
ЗПВ04 Економіка, менеджмент і фінанси IV Ткаченко А.М. Робоча програма, Силабус  

Студент має право обрати будь-яку дисципліну з загально-університетського переліку вибіркових дисциплін