Ви є тут

Головна

Ступінь «Магістр» за спеціальністю 242 «Туризм»

Магістр з туризму може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

–       2481.1 - Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство);

–       2481.2 - Туризмознавець;

–       2483.1 - Науковий співробітник (рекреалогія);

–       1315 – Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління;

–       1448 - Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей;

–       1448.1 - Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей;

–       145 - Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства;

–       248 - Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи;

–       2482 - Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи.

 

Рівень спеціальної підготовки випускників дозволяє їм займати такі посади: директор комплексу (оздоровчого, туристського), керівник туристичного підприємства чи готельного господарства, завідувач бюро (подорожей, екскурсій), начальник туристської бази, консультанта з туризму в органах державної влади, тощо.

 

Ступінь «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма Управління персоналом та економіка праці

Магістр з економіки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

-       1232 - Керівник підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;

-       1477 - Менеджер (управитель) з підбору, забезпечення та використання персоналу;

-       1496 - Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності;

-       2351 - Професіонал в галузі методів навчання;

-       2441.1 - Науковий співробітник (економіка);

-       2441 - Професіонал в галузі економіки.

 

Висока кваліфікація магістрів зі спеціальності Економіка за освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» дозволяє їм успішно працювати в органах державного управління у сфері соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України, управліннях праці та соціального захисту населення регіональних держадміністрацій, Державній службі зайнятості, центрах профорієнтації, Фонді соціального страхування, Пенсійному фонді, органах місцевого самоврядування; у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах.

 

Ступінь «Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності

Фахівець з електронної комерції здатен виконувати професійну роботу в галузі підприємницької діяльності та електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом; здійснення електронних операцій із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем; організації роздрібної та оптової торгівлі, біржової та брокерської діяльності; організацію, моделювання та прогнозування кон’юнктури товарних, фондових, валютних та ресурсних ринків; функціонування ринкових інструментів та формування обґрунтованої цінової політики.

Здобувачі вищої освіти, що успішно закінчать навчання у ЗНТУ за запропонованою освітньою програмою, будуть мати можливість заснувати власний бізнес і зайняти високооплачувані посади, наприклад:

-        керівник торгової або біржової організації;

-        аналітик в торгівельних, фондових та валютних системах;

-        фахівець з розширення ринків збуту;

-        мерчандайзер, супервайзер, дилер та брокер;

-        менеджер оптової та роздрібної торгівлі;

-        економіст з питань комерційної діяльності та управління;

-         підприємець.