Ви є тут

Головна

Нормативна база атестаційної комісії

Засідання атестаційної комісії

Підготовка фахівців із сертифікації

Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності за підтримки GIZ


З вересня 2018 у НУ «Запорізька політехніка» розпочато проведення професійної підготовки та атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Професійна підготовка та атестація фахівців, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, здійснюється на базі НУ «Запорізька політехніка» у відповідності до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», Постанови КМУ від 26 липня 2018 р. №605 «Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» (далі «Порядок атестації») і Угоди між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Запорізьким національним технічним університетом «Про співпрацю щодо створення атестаційних комісій, що будуть провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем».

Наказом ректора університету №193 в серпні 2018 року створена атестаційна комісія з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель, та затверджений її персональний склад.

Відповідно до п.11 Порядку атестації, для забезпечення необхідних компетентностей НУ «Запорізька політехніка» підготовлено освітньо-професійні програми «Сертифікація енергетичної ефективності будівель», «Обстеження інженерних систем будівель» та «Енергоефективність будівель та споруд», «Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності» в рамкам спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» у співпраці з GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Метою даної професійної підготовки є формування у слухачів необхідних професійних знань з енергоресурсозбереження та охорони довкілля при проектуванні та термомодернізації будівель на основі комплексного підходу до аналізу об'ємно планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, освоєння технологій проведення енергетичної сертифікації проектованих та енергоаудиту існуючих будівель, з розробкою економічно-доцільних засобів підвищення їхньої енергоефективності.

Освітньо-професійні програми підготовки передбачають комплексну підготовку фахівців, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем і в залежності від обсягу на напрямку освітньо-професійної програми включає 4-8 змістовних модулів. За результатами навчання видається сертифікат про підвищення кваліфікації НУ «Запорізька політехніка».

Згідно п.3. Порядку атестації, особа, що має намір пройти професійну атестацію (далі - кандидат), подає атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель (далі - заява) за формою.

До заяви додаються:

– копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);

– копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);

– копія трудової книжки;

– стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;

– інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

Атестація відбувається після прийняття атестаційною комісією документів від кандидата в п'ятиденний термін.

Контакти:

Секретар атестаційної комісії: доцент Кулік Михайло Валерійович
E-mail: energy.zntu@gmail.com,
Тел. (061)7698-5-03
Адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, каб.134.

Голова атестаційної комісії: проф. Доненко Василь Іванович
E-mail: energy.zntu@gmail.com,
Тел. +380(066)196-28-28 viber, telegram
Адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, каб.165а.